Zarządzanie placami przeładunkowymi

Opracowane przez firmę Zebra rozwiązanie oparte na łańcuchu widocznych wartości do zarządzania placami przeładunkowymi pozwala zwiększyć wydajność. Gotowe do wykorzystania i opcjonalne informacje biznesowe dostępne w czasie rzeczywistym umożliwiają lepsze synchronizowanie procesów operacyjnych na placach przeładunkowych i rampach ładunkowych oraz podczas przyjmowania przyjeżdżających samochodów dostawczych. Rozwiązania Zebry umożliwiają przygotowywanie precyzyjnych prognoz w celu dbania o nieprzerwany przepływ materiałów, przesyłek i towarów do centrów dystrybucji lub zakładów produkcyjnych, co pozwala utrzymywać koszty na niskim poziomie.

Mądrzejsze planowanie

Precyzyjne i dostępne w czasie rzeczywistym dane zwiększają przepustowość placu przeładunkowego i zapewniają płynność przepływu towarów.

Optymalne wykorzystanie przestrzeni

Wydajnie planowanie i śledzenie ruchu poprawia sposób wykorzystania przestrzeni.

Redukcja kosztów

Niższe koszty i mniej przestojów w pracy personelu obsługującego naczepy na placu i więcej ruchów naczep po placu.

Sprawdź, w jaki sposób możemy wyjść na przeciw potrzebom Twojej firmy.


Zarządzanie obsługą naczep na placu przeładunkowym

Inteligentne przydzielanie zadań, zsynchronizowane z procesami operacyjnymi zachodzącymi w magazynie lub centrum dystrybucji przedsiębiorstwa, umożliwia optymalizację wydajności personelu obsługującego naczepy na placu przeładunkowym.  Może on monitorować i kontrolować procesy operacyjne związane z ruchem naczep z  jednego ekranu, zamocowanego w pojeździe.

 


Systemy szybkiej obsługi ramp

Sprawniejsze procesy przyjmowania przyjeżdżających samochodów dostawczych dzięki systemowi szybkiej obsługi ramp, który automatycznie wykrywa naczepy wjeżdżające na teren obiektu.

 


Badanie stanu naczep

Nasze rozwiązania zapewniają wiedzę na temat stanu technicznego naczep używanych na placu, pozwalają dbać o bezpieczeństwo pracowników oraz poprawiać wyniki w zakresie punktualnego realizowania dostaw.  Uszkodzone naczepy stanowią zagrożenie bezpieczeństwa  kierowców i pracowników ramp ładunkowych, stwarzając potrzebę obsługiwania ich z wykorzystaniem procedur obsługi wyjątków.

 


Zarządzanie bramami załadunkowymi

Funkcja zarządzania bramami załadunkowymi to wydajne narzędzie dla personelu ramp i operatorów wózków widłowych, które umożliwia wyświetlanie i aktualizowanie informacji na temat naczep i przyspiesza obsługę ramp.

 


Vessel Voyage

Moduł opracowanego przez Zebrę systemu do zarządzania placem przeładunkowym Vessel Voyage służy do koordynowania procesów operacyjnych na placu przeładunkowym i transportu bliskiego kontenerów przypływających do portu na statkach.

 Sprzęt i oprogramowanie


WHERENET

System lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) WhereNet zapewnia najdłuższy zasięg funkcji RTLS oraz wydajną pracę w dowolnych warunkach, także złożonych i niebezpiecznych. Długi zasięg znacznik-czujnik systemu WhereNet zapewnia widoczność w czasie rzeczywistym oraz informacje o stanie zasobów za pomocą ekonomicznej infrastruktury systemu RTLS.


Oprogramowanie RTLS

Oprogramowanie Zebry obsługuje nasze systemy śledzenia w czasie rzeczywistym, transmisji ultra-szerokopasmowej Dart UWB oraz system WhereNet oraz zwiększa ich możliwości, dostarczając przedsiębiorstwu w czasie rzeczywistym dane analityczne i informacje biznesowe na temat zasobów i wyników, umożliwiające podejmowanie trafniejszych decyzji.Historie sukcesu


NYK Logistics

System WhereNet umożliwia wykonanie podwójnej operacji w czasie krótszym niż dwie godziny.


Sklep budowlany

Detaliczny sklep budowlany osiąga duże zyski dzięki ściślejszej integracji systemu do zarządzania placem przeładunkowym – zwiększa produktywność, obniża koszty i usprawnia łańcuch dostaw.


Firma oferująca usługi pocztowe i dostawcze

Przyspiesza szybkość i precyzję dostarczania paczek w 21 centrach dystrybucji.Badania i nauka

null

Zobacz opracowany przez Zebrę system do zarządzania placem przeładunkowym w akcji

 


Zarządzanie placami przeładunkowymi – perspektywa operatora


System do zarządzania placem przeładunkowym – zestawienie danych