Savanna

null

Dzięki opracowanej przez Zebrę platformie Savanna™ będziesz wiedzieć, jaki następny ruch będzie ruchem najlepszym

Samo zbieranie danych to mało. Stworzona przez firmę Zebra Savanna, rewolucyjna platforma danych i analityki biznesowej, pomoże sprawić, by gromadzone dane pracowały na korzyść Twojego przedsiębiorstwa. Zapewniając kompleksowe informacje o zasobach przedsiębiorstwa, platforma Savanna ułatwia gromadzenie w czasie rzeczywistym danych pochodzących z czujników i urządzeń marki Zebra, a następnie analizuje te dane, aby dostarczyć użytkownikowi pełniejszy obraz jego przedsiębiorstwa i pomóc mu ustalić, jaki następny ruch będzie ruchem najlepszym.

Savanna leży w samym centrum nowej generacji rozwiązań i aplikacji klasy korporacyjnej, które wywołają cyfrową rewolucję sposobu, w jaki wykonujesz pracę. Dzięki nowemu wymiarowi możliwości analitycznych platforma Savanna pokazuje drogę do całkowitej transformacji procesów roboczych i zwiększenia wydajności, a w konsekwencji poprawienia produktywności i rentowności Twojego przedsiębiorstwa.

W jaki sposób działa platforma Savanna?

Integrując funkcje łączności punktów końcowych w Internecie Rzeczy (IoT), zarządzania konfiguracją, przesyłania i przechowywania danych, analityki oraz uczenia się maszyn na jednej platformie, system Savanna firmy Zebra przekształca surowe dane z urządzeń i czujników w gotowe do wykorzystania informacje biznesowe dla Twojego przedsiębiorstwa.

kobieta używająca komputera TC8000 do zbierania danych
Gromadzenie danych

Inteligentne czujniki i urządzenia marki Zebra w bezpieczny sposób zbierają dane operacyjne ze wszystkich obszarów działalności Twojej firmy: od danych ze skanowanych kodów kreskowych po dane na temat lokalizacji urządzeń i ich stanu technicznego.

analiza danych z platformy Savanna
Analiza danych

Savanna przechowuje, przetwarza i integruje zgromadzone informacje, łącząc uzyskiwane w czasie rzeczywistym dane z urządzeń z danymi historycznymi w celu stworzenia pełnego obrazu i zapewnienia inteligentnego wglądu w procesy zachodzące w firmie.

zastosowania danych z platformy Savanna
Zastosowanie danych

Za pośrednictwem zabezpieczonych i ustrukturyzowanych interfejsów API Savanna dostarcza aplikacjom surowe i inteligentne dane, umożliwiając stosowanym przez Twoje przedsiębiorstwo rozwiązaniom zalecanie takiego następnego ruchu, który pozwoli zwiększać wydajność oraz optymalizować procesy robocze.


Mechanizm lokalizacji

Mechanizm lokalizacji platformy Savanna wykorzystuje dane lokalizacyjne zgromadzone przez system Zebra MotionWorks™ i przekłada je na przydatne informacje, dopasowane do konkretnego kontekstu operacyjnego. Za pomocą sprawdzonych algorytmów i silników reguł, wykorzystuje on proces śledzenia i monitorowania zasobów, towaru i personelu przedsiębiorstwa do generowania istotnych i przydatnych w praktyce informacji, które mogą przekształcić model działania Twojej firmy.

Gdzie sprawdzi się platforma Savanna?

Savanna umożliwia rozwiązaniom dostęp do danych i ich przetwarzanie bezpośrednio z urządzeń marki Zebra, zwiększając inteligencję i produktywność rozwiązań w dowolnej branży. To tylko niektóre z rozwiązań wykorzystujących już platformę Savanna do usprawniania pracy przedsiębiorstwa. A to dopiero początek. Wraz z pojawiającymi się na horyzoncie nowymi rozwiązaniami, platforma Savanna będzie stanowić dla branży stałą siłę napędową ewolucji opartej na inteligencji.

kartony w magazynie
Rozwiązanie SmartPack zapewnia w czasie rzeczywistym wgląd w procesy załadunku, co ma na celu zwiększenie wydajności całej istniejącej infrastruktury i siły roboczej, a w konsekwencji pozwala obsługiwać większą liczbę dostaw i zmniejszać niekorzystny wpływ na finanse firmy.
Wgląd w sklep detaliczny
System SmartLens dla handlu detalicznego przekształca cały sklep w sklep inteligentny, który automatycznie wykrywa i rejestruje lokalizację i ruch praktycznie wszystkich obiektów w sklepie i przekształca te dane w łatwe do odczytania i gotowe do wykorzystania informacje, które zapewnią prawdziwą przewagę konkurencyjną.
Pulpit sterowniczy usługi zapewniania widoczności zasobów
Oferowana przez firmę Zebra usługa zapewniająca widoczność zasobów Asset Visibility Service (AVS) umożliwia zwiększenie produktywności, pomagając w uzyskaniu wglądu we wszystkie urządzenia eksploatowane przez Twoje przedsiębiorstwo. Usługa AVS zapewnia szybki wgląd w dane na temat zasobów i ich stanu technicznego, w tym wgląd w zapasy, lokalizację, sposób wykorzystania i dostępność w środowiskach przeznaczonych dla klientów, obniżając przestoje i napędzając wydajność operacyjną.
Pulpit sterowniczy usługi zapewniania widoczności operacyjnej
Oferowana przez firmę Zebra usługa zapewniająca widoczność operacyjną Operational Visibility Service (OVS) to zintegrowana platforma zarządzania, która zapewnia szczegółowy wgląd i bogatą analitykę biznesową pozwalające poprawić wyniki działalności za pośrednictwem łatwego w obsłudze pulpitu sterowniczego, którego można używać do monitorowania w czasie rzeczywistym zarówno zasobów, jak i wyników procesów operacyjnych w całym przedsiębiorstwie.
widok magazynu z lotu ptaka
rozwiązanie Zebra Sports Solution obejmuje przymocowanie znacznika RFID do sprzętu zawodników w celu śledzenia ich ruchów, czego ostatecznym celem jest dostarczanie istotnych, przydatnych, interesujących i pomocnych danych takich jak prędkość zawodnika i przebyta przez niego odległość oraz jego ustawienie, przyspieszenie i hamowanie.
grafika promocyjna usługi Zebra MotionWorks
Zebra MotionWorks śledzi wszystkie ważne zasoby w Twoim przedsiębiorstwie, ale – co ważniejsze – dostarczy Ci użytecznych w praktyce informacji pochodzących z wymiernych, dostępnych w czasie rzeczywistym danych.