Porozmawiaj z nami
Loader
Ustanawianie połączenia, prosimy o cierpliwość.

Obsługa zarządzania drukarką Bluetooth

Zebra Bluetooth Print Manager icon

Zarządzanie drukarką Bluetooth składa się z aplikacji łącznika Bluetooth i Menedżera połączeń. Te aplikacje na komputerze przenośnym tworzą bramę między drukarką podłączaną przez Bluetooth a aplikacją Printer Profile Manager Enterprise firmy Zebra lub programem SOTI MobiControl, umożliwiającą aktualizowanie, monitorowanie i rozwiązywanie problemów związanych z drukarką ze zdalnego w centralnej lokalizacji.

Zakończenie wsparcia produktu (EOSL) – Zakończono cykl życia aplikacji Bluetooth Connector i Connection Manager. Niniejsze aplikacje wycofano ze sklepu Google w dniu 6 marca 2023 r. Usunięcie aplikacji ze sklepu Google Play nie wpłynie na użytkowników, którzy zainstalowali aplikacje przed datą wycofania.

Klienci korzystający z rozwiązania Bluetooth Management w nowszych wersjach systemu Android mogą skontaktować się z przedstawicielem handlowym Zebra, aby zamówić niestandardową wersję przez grupę niestandardowych aplikacji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Instrukcje