Pomoc dotycząca wskaźników TransTracker mających zastosowanie podczas transportu

Wskaźniki TransTracker wykorzystywane są przez apteki specjalistyczne w celu zapewnienia, że leki i szczepionki, nie są narażone lub potencjalnie narażone na niewłaściwe temperatury. Informacje na temat odczytu wskaźnika znajdują się poniżej.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie:

Filmy instruktażowe