Küresel İş Ortakları

Zebra'nın Küresel İş Ortakları ile ilişkilerinden yararlanırsanız, operasyonel verimliliği artıran, riski azaltan ve BT yatırımlarına maksimum geri dönüş sağlayan kanıtlanmış, kapsamlı çözümlerden optimum düzeyde yararlanacak bir konumda olursunuz. Küresel İş Ortaklarımız, Zebra ve iş ortaklarının temel teknolojilerine dayalı önceden entegre edilmiş çözümler sağlayarak getirilerinizi artırmanıza yardımcı olur.

Küresel İş Ortaklarımız sayesinde çalışan hareketlilik sahasını genişletin, tedarik zinciri içindeki görünürlüğünüzü artırın ve rekabet avantajınızı güçlendirin.

Küresel İş Ortaklarımız hakkında bilgi edinin veya Zebra® PartnerConnect'e katılın.Zebra'nın önce gelen şirketlerle güçlü, yerleşik ilişkileri bulunmaktadır. Bunlar arasında aşağıdakiler sayılabilir:

Sistem Entegratörleri

IBM
HP

ERP Yazılımı

SAP