Mobil Depo


Zebra mobil yazıcılar ve ağ seçenekleri, hem SAP R/3, hem de SAP NetWeaver platformları için geniş bir çeşitlilikte yazdırma çözümleri sağlayarak doğrudan mağazaya teslim, saha hizmeti ve mobil depo operasyonlarının gerekliliklerini karşılar. Zebra'nın yazdırma teknolojisi, sevkiyat etiketlerinden servis/garanti fişlerine kadar birçok uygulamada kullanılabilir. İşletmeler, verimliliği artırabilir, daha fazla görünürlük kazanabilir, toplama sürelerini kısaltabilir ve müşteri memnuniyetini artırabilir.

R/3'ten mobil yazdırma, SAPConsole (Telenet oturumu) kullanılarak veya mobil işlemleri yürütülmesi için Web SAPConsole'dan gerçekleştirilebilir. 

Yazıcı, başka herhangi bir yazıcı ile aynı şekilde arka uç bekletme sistemi içinde tanımlanır. Genel olarak, yazıcı ağa Wi-Fi® ile bağlanacaktır; dolayısıyla da TCP/IP bağlı herhangi bir yazıcı gibi çalışacaktır.

 SAP NetWeaver platformundan mobil yazdırma işlemi, MI'nin mobil cihaza lokal olarak yüklendiği ve bir Web sunucu, bir veri tabanı katmanı ve kendi iş mantığı ile donatıldığı Mobil Altyapı sayesinde gerçekleştirilir. Dolayısıyla da uzaktan çalışan personel, çevrimdışı olarak çalışabilir ve zaman açısından kritik önemi olan iş uygulamalarını tamamlamak için bir ağ bağlantısı beklemek durumunda olmaz.