Değer/Performans Sınıfı Yazıcılar için Zebra Card SDK

Zebra Değer ve Performans Sınıfı SDK, yazılım geliştiricilerine Zebra'nın Değer ve Performans kart yazıcılarının belirli özellikleri ve işlevlerinin doğrudan kontrolü için bir kart uygulamasına komutları çabucak entegre etme yeteneğini sunar. Bu SDK Zebra P330i/P430i ve P110i/P120i kart yazıcılarını Destekler.

Zebra'nın Değer/Performans sınıfı kart yazıcısı SDK aşağıdakilerle birlikte sunulur:

  • Programlama dokümantasyonu (komut bilgisi, şifreleme sırası ve örnek kodları) ve DLL'ler:
    • Yazıcı ve grafik işlevleri
    • Entegre bir GemCore® temaslı şifreleyici ile temas şifrelemesi
    • Entegre GemProx® MIFARE® şifreleme modülüyle temassız şifreleme
  • Yazıcınızda temaslı ve temassız şifrelemenin doğru biçimde çalıştığını doğrulamak için bir uygulama. Bu uygulama, bu SDK'da çok benzer bilgiyi ve örnek kodunu kullanarak yazılmıştır.
  • Operasyonları kontrol eden ve Zebra kart yazıcılar için veriyi sunan programlama işlevlerini açıklayan bir SDK referans kılavuzu.
  • Kart yazıcısı özelliklerine erişmek için işlevleri sağlayacak bir uygulama programlama ara yüzü (API).