IP AĞ DEĞERLENDİRMESİ

Güncel IP LAN /WAN'ınızın planladığınız yeni mobil cihazları, uygulamaları ve yeni genişbant ya da kablosuz ağlarla gereken bağlantı özelliğini destekleyip desteklemediğini belirleyin. Mevcut IP ağ altyapınızın ve politikalarınızın derinlemesine bir değerlendirmesi, yeni mobil çözümünüzün gereksinimleriyle karşılaştırılır. Bu değerlendirmeye güncel ve planlanan tesis düzeni, fiziksel ve mantıksal mimarilerin yanı sıra, operasyonel işlemlerin incelenmesi de dahildir. Nihai değerlendirme raporumuzda keşfedilen olası boşluklarla ilgili bilgilerin yanı sıra bu boşlukları kapatmaya dair öneriler de sunulmaktadır.