Bilişim Altyapı Yönetimi

Sizin işinize odaklanabilmeniz için ağınızı biz izleriz


Teknik kaynaklarınızın sınırları, yalnızca kuruluşunuzun günlük ihtiyaçlarına yanıt vermekte bile zorlanmaktadır. BT Altyapı Yönetimi bu yükü onların omuzlarından alarak, kurumsal hedeflere yoğunlaşmalarına olanak verir. Bir ağ sorunu tespit edersek, sorunun çözülmesi için tesisinize bir teknisyen göndeririz. Ayrıca kablosuz altyapı konfigürasyon dosyalarınızın programlı güncellemeleri için Proaktif Konfigürasyon yönetimi ile planlı cihaz yazılımı güncellemelerinin kurulumu da buna dahildir.

 


 

WLAN ortamlarınızın yönetimi, izlenmesi ve korunmasını basitleştirin.

Güvenlik ihlallerinin tespiti, hızlı harekete geçme ve WLAN ağınızın güvenliğini temin etmeyi basitleştirin.

WLAN ağınızın yönetimini ve kullanıcılarınızın değişen taleplerinin karşılanması işini basitleştirin.

l