GIS Varlık Haritalandırma

Boru hattı kamyonu

Altyapı Hizmetlerini GIS İle Doğru Biçimde Haritalandırın

Elektrik, doğalgaz, su ve diğer enerji altyapı hizmetleri, inşaat öncesinde altyapı gelişimini planlamanın yanı sıra, güvenilir hizmet sunmak, varlıkları gözlemlemek ve onarım yapmak için mevcut altyapıyı da takip etmek adına haritalandırma ve coğrafi bilgi sistemlerine (geographic information system - GIS) ihtiyaç duyarlar. Gönderilen işçiler, ellerindeki doğru GIS araçları ile sorunlu bölgelerin konumunu tam olarak saptayabilir ve onarımların ardından, neyin tam olarak nerede olduğunu işaretleyebilirler. GIS aynı zamanda yeni hizmetlerin, ister yer altında, ister yer üstünde olsun, diğer altyapı alanlarını etkilememesini sağlar.

Zebra’nın mobil bilgisayar çözümleri, altyapı hizmetleri şirketleri, kamu çalışmaları departmanları ve hükümet bürolarına, çalışanların işlerini doğru şekilde yapmaları ve altyapı hizmetleri müşterilerinin kaliteli ve tutarlı hizmet alabilmeleri için altyapının tamamında detaylarıyla haritalandırma, izleme ve konumlandırma yapabilen haritalandırma ve GIC kapasitelerine sahip dayanıklı, tam anlamıyla mobil cihazlar sağlar.

Altyapı Hizmetleri Varlıklarını Haritalandırın ve Çalışanları Birleştirin

Saha ekiplerinin su ve doğalgaz boru hatlarını, elektrik hatlarını ve diğer saha içi ağ varlıklarını doğru bir şekilde konumlandırması ve gözlemlemesi son derece önemlidir. Zebra cihazları, saha içi altyapısının ileri düzey GIS ve gerçek zamanlı alansal analizleri için gereken dayanıklı ve tam mobil araçları sunar. Zebra, verilerin hepsini paylaşmak ve etkili kararlar alınmasını sağlamak, operasyonları koordine etmek ve müdahale sürelerini hızlandırmak için ekipleri bir araya getirir.

Çeşitli Kullanım Alanları İçin Cihazları Devreye Sokun

Altyapı hizmetleri, ara bağlantılı çalışmaların gerçekleştiği son derece karmaşık hizmet sağlayıcılardır ve Zebra cihazları, birden fazla ağ kullanım durumunun idaresi için tasarlanmıştır. Cihazlarda, hizmet bölgeleri ve olanaklarının haritalandırılması, saha hizmetleri idaresi, kesinti ve acil durumlara müdahale ve daha fazlasını içeren GIS kapasiteleri sunmak için ara bağlantı yapılabilir.

Sahada Dayanıklı Mobil Cihazlara Güvenin

Zebra cihazları, saha içi altyapı çalışanlarının en zorlu çevresel koşullarda bile onlara güvenebilmesi için dayanıklı ve tam mobil hale getirilmiştir. Tehlikeli konum sertifikalı cihazlarımız, çalışanlarınızı uzun süre dayanan ve sıcak-değiştirilebilir pillerle ve amaca uygun üretilmiş yapısıyla, patlama riski olan ortamlar, yüksek sıcaklıklar ve suya maruz kalma durumlarında bağlantıda tutar.

GIS Varlık Haritalama Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

GIS Varlık Haritalama Çözümünüzü Kurun

Donanım

GIS varlık haritalandırma kapasitelerinizi yükseltmek için Zebra mobilite çözümlerini keşfedin.

Yazılım ve Uygulamalar

Zebra yazılım çözümlerini kullanarak iş gücünüz ve sahadaki varlıklarınızı devreye sokun, idare edin ve gözlemleyin.

Hizmetler

Zebra hizmetleri teknolojinizin ömrü boyunca her aşamada size yardımcı olur; böylece saha hizmetleri çözümünüzü kuruluşunuzun mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına uygun olarak planlayabilirsiniz.