SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI (SINIRLI YAZILIM)

İndirmek için seçilmiş dosya bulunmamaktadır. Bu mesaja hata sonucu ulaştığınıza inanıyorsanız, lütfen müşteri temsilcimiz ile iletişime geçiniz.

Son Kullanıcı Lisans Anlaşması

(SINIRLAMALI YAZILIM)

ÖNEMLİ LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN: Bu Son Kullanıcı Lisans Anlaşması ("EULA") siz (birey veya müstakil varlık) ile Zebra Technologies Corporation ("Zebra") arasında, bu Son Kullanıcı Lisans Anlaşmasına eşlik eden Zebra ve onun iştirakçileri ve üçüncü şahıs tedarikçileri ve lisans sahiplerine ait, tek amacı başlatma sekansı sırasında donanıma önyükleme yapmak olan makine tarafından okunabilen komutlar dışında özel operasyonları yerine getirmek için bir bellek tarafından kullanılan makine tarafından okunabilen komutları içeren yazılıma, ("Yazılım") yönelik, yasal bir anlaşmadır. YAZILIMI KULLANMAK SURETİYLE, BU EULA'NIN KOŞULLARINI KABUL EDERSİNİZ. BU KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ, BU YAZILIMI KULLANMAYINIZ.

1. LİSANSIN VERİLMESİ. Zebra size, Son Kullanıcı Müşteriye, bu EULA'nın tüm koşullarına uymanız koşulu ile aşağıdaki hakları vermektedir: Zebra donanımı ile bağlantılı olarak kullanılacak Yazılım için, Zebra, Yazılımı bu Anlaşmanın süresi boyunca yalnızca ve yalnızca ilgili Zebra donanımınızın çalışmasını desteklemek amacıyla kurum içinde kullanmanız için size sınırlı, kişisel, münhasır olmayan bir lisans verir. Cihaza özel olmayan Yazılımın sizin tarafınızdan kurulmak üzere tasarlanmış olarak size sunulduğu ölçüde, kurulabilir Yazılımın bir kopyasını tek bir yazıcı, bilgisayar, iş istasyonu, terminal, kontrol cihazı, erişim noktası veya uygun olduğu şekilde başka bir elektronik cihaza (bir "Elektronik Cihaz") yönelik bir sabit diske veya başka bir depolama cihazına kurabilir ve bu Yazılıma, söz konusu Elektronik Cihaza kurulmuş olduğu haliyle, bu Yazılımın yalnızca tek bir kopyası çalıştığı sürece erişebilir ve Yazılımı kullanabilirsiniz.  Bağımsız bir Yazılım uygulaması için, Yazılımın yalnızca size sipariş formu, destek anlaşması veya bir diğer anlaşma kapsamında yetki verilen sayıda kopyasını kurabilir, kullanabilir, erişebilir, görüntüleyebilir ve çalıştırabilirsiniz. Yedek kopyanın orijinalde bulunan tüm telif hakları ve tescil bildirimlerini içermesi kaydıyla, Yazılımın yedekleme amacıyla makine tarafından okunabilir formda yalnızca bir kopyasını yapabilirsiniz. Destek sözleşmesi yokluğunda, uygulama, entegrasyon ve konuşlandırma desteği hariç, varsa, güncellemeleri ve operasyonel teknik desteği, Zebra'nın Yazılımın bir kopyasını (veya Yazılım içeren donanımı) ilk sevkettiği veya Son Kullanıcı Müşteri tarafından indirildiği tarihten itibaren doksan (90) gün içerisinde Zebra'dan elde etme hakkınız vardır ("Yetki Süresi"). Zebra destek sözleşmesi veya Zebra ile başka bir yazılı anlaşma kapsamına girmiyorsa, Yetki Süresi dışında Zebra'dan güncellemeler elde edemeyebilirsiniz.

Yazılımın bazı öğeleri açık kaynak lisanslarına tabi olabilir. Açık kaynak lisans hükümleri bu EULA'nın bazı koşullarını geçersiz kılabilir. Zebra, ilgili açık kaynak lisanslarını cihazınızda ve/veya bazı Zebra Ürünleri ile birleştirilmiş Sistem Başvuru Kılavuzunda veya komut satırı arayüzü Başvuru kılavuzunda (CLI) bulunan Yasal Uyarılar beni oku (Legal Notices readme) dosyasında sizlere sunar.

1.1 Yetkili Kullanıcılar. Bağımsız bir Yazılım uygulaması için, verilen lisanslar, tek başına veya eş zamanlı olarak Yazılıma erişen veya kullanan maksimum yetkili kullanıcı sayısının bir Zebra kanal ortak üyesi veya Zebra tarafından size kullanma hakkı verilen kullanıcı lisansları sayısına eşit olduğunu garanti etmeniz koşuluna tabidir. Her zaman, Zebra kanal ortak üyesi veya Zebra'ya uygun ücretleri ödeyerek ek kullanıcı lisansları satın alabilirsiniz.

1.2 Yazılım Transferi. Bu EULA ve Yazılımın haklarını veya burada belirtilen güncellemeleri üçüncü bir şahısa yalnızca Yazılımın eşlik ettiği cihazın desteklenmesi veya satılması veya bağımsız bir Yazılımın Yetki Süresi içerisinde veya Zebra destek sözleşmesinin kapsadığı şekilde transfer edebilirsiniz. Böyle bir durumda, transfer tüm Yazılımı (tüm bileşenler, medya ve yazılı materyaller, tüm güncellemeler ve bu EULA dahil) içermek zorundadır ve Yazılımın hiçbir kopyasını elinizde tutamazsınız. Transfer, konsinye gibi dolaylı bir transfer olamaz. Transferden önce Yazılımı alan son kullanıcı bu EULA'nın tüm koşullarını kabul etmelidir.  Lisans sahibi Zebra ürünlerini ABD Hükümeti son kullanıcısı için satın alıyor ve lisanslandırıyorsa, Lisans sahibi ancak aşağıdaki koşullarla Yazılım lisansını transfer edebilir: (i) Lisans sahibi Yazılımın tüm kopyalarını ABD Hükümeti veya geçici bir transfer edilene transfer eder ve (ii) Lisans sahibi (mevcut ise) transfer edilenden ve esas son kullanıcıdan bu Anlaşmada yer alan sınırlamalara önemli ölçüde eşdeğer sınırlamalar içeren geçerli bir son kullanıcı lisans anlaşmasını önceden alır. Yukarıda belirtilenlerin haricinde, Lisans sahibi ve bu hükümle yetkilendirilen transfer edilenler Zebra yazılımınlarını başka bir şekilde kullanamaz, transfer edemez veya üçüncü şahısların kullanımına sunamaz veya başka bir tarafın bunları yapmasına izin veremez.

2. HAKLAR VE MÜLKİYETİN KORUNMASI. Zebra, bu EULA'da alenen size verilmeyen tüm hakları saklı tutar. Yazılım, telif hakkı ve diğer fikir eserleri mülkiyeti kanunları ve antlaşmaları ile korunmaktadır. Yazılımdaki tüm mülkiyet, telif hakkı ve diğer fikir eserleri mülkiyeti hakları Zebra veya tedarikçilerine aittir. Yazılımın lisansı verilmiş, satılmamıştır.

3. SON KULLANICI HAKLARI SINIRLAMALARI. İlgili yasaların bu sınırlandırmadan bağımsız olarak bu işleme izin verdiği durumlar hariç, Yazılımı, ters mühendislik, ters derleme, kaynak koda dönüştürme veya başka bir şekilde kaynak kodu veya algoritmaları keşfetme, veya Yazılımın herhangi bir özelliğini değiştirme, etkisizleştirme veya Yazılımın türev çalışmalarını yaratma girişiminde bulunamazsınız. Yazılımı kiralayamaz, ödünç veremez, alt lisansını veremez veya Yazılımla ticari barındırma servisleri sunamazsınız.

4. MAKİNE VERİLERİ. “Makine Verileri”, bu Anlaşma kapsamında satılan (veya lisanslanan) cihazlar tarafından toplanan, pil yönetimi (boşalma süresi, bekleme akımı, ortalama akım), cihaz sistem zamanı, CPU işlem yükü, serbest RAM, çalışan işlem sayısı, ağ bilgileri (isim, tanımlayıcı), cihaz tanımlayıcısı, cihaz yazılımı sürümü, donanım sürümü cihaz türü, ses seviyesi, LED durumu, bipleyici ses seviyesi, arkadan aydınlatma seviyesi, anahtar ışığı, sayaç sayısı, yeniden başlatma, yeniden başlatma nedeni, toplam depolama alanı ve kullanılabilir fiziksel bellek, güç çevrimi sayısı ve cihaz çalışma süresi gibi anonim kullanım verilerini ifade eder.  Bu Anlaşmadaki diğer hükümlere bakılmaksızın, Makine Verilerine ait tüm mülkiyet hak ve menfaatleri Zebra’ya aittir.  Makine Verileri üzerine mülkiyet hakkına sahip olmanız durumunda ve hak sahibi olduğunuz ölçüde, Zebra’ya Makine Verilerinin kullanımı için sınırlı, geri alınamaz ve münhasır olmayan bir hak ve lisans vermektesiniz.  Bu paragrafta belirtilen haklara ek olarak, Zebra, Lisans Sahibi veya Son Kullanıcıları tarafından Zebra donanım veya Yazılımı yoluyla veya başka yollarla Zebra donanım veya Yazılımının kullanımı sırasında Zebra’ya verilen her türlü veriyi analiz amacıyla, geçerli kanun veya düzenlemelerin izin verdiği diğer amaçlarla veya sözleşmenin gereklerini veya ilgili belgelerde belirtildiği şekilde Zebra donanım veya Yazılımının işlevlerini yerine getirmek için kullanabilir.

5. Konum Bilgileri. Yazılım, istemci cihazların gerçek konumunu takip etmenize izin veren bir yada daha fazla istemci cihazdan konum tabanlı veri toplamanıza olanak verebilir.  Zebra, konum tabanlı verileri kullanmanızdan veya kötüye kullanmanızdan doğabilecek sorumluluğu kesinlikle reddeder.  Zebra'nın, konum tabanlı verileri kullanımınızdan veya kötü kullanımınızdan kaynaklanan veya onlarla ilişkili üçüncü şahıs talep ve hak iddialarından doğacak olan tüm makul masraf ve giderleri ödemeyi kabul edersiniz.

6. GİZLİLİK.  Zebra’nın zaman zaman tadile edilen Gizlilik Politikası (https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/company-information/legal/privacy-statement.html), atıf yoluyla işbu Anlaşmaya dahil edilmiştir.  Zebra donanım veya Yazılımlarını kullanmanızla bağlantılı olarak Zebra’ya kişisel veri gönderiyorsanız, Zebra’nın bu verileri toplama ve kullanma şekli ve sizin kişisel verilerinize erişme, bu verileri düzeltme veya silme konusundaki haklarınız, geçerli kanunlar uyarınca Zebra’nın Gizlilik Politikasıyla düzenlenir.  Zebra, geçerli kanunlar veya düzenlemeler tarafından izin verilen bir yasal gerekçeye sahip olması durumunda, bu tür kişisel verileri işleyebilir. Yasal gerekçe, Zebra’nın söz konusu kişisel verileri toplama ve kullanma nedenlerine bağlı olacaktır. Ek olarak, Zebra GDPR’ye uymaya kararlıdır ve Zebra’nın GDPR Eki (https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/company-information/legal/gdpr.html), Zebra’ya kişisel veri sağlamanız ve GDPR’nin sizin için geçerli olması durumunda, Zebra’nın Gizlilik Politikasını tamamlar.

7. YAZILIM SÜRÜMLERİ.  Yetki Süresi içerisinde, Zebra ve Zebra kanal ortak üyeleri yazılım sürümlerini, Yazılımın ilk kopyasını aldığınız tarihten itibaren hazır olduğu takdirde size sunabilir. Bu EULA, sözkonusu sürümle birlikte diğer lisans koşulları sunmazsa, Yazılımın ilk kopyasını aldığınız tarihten itibaren Zebra'nın kullanımınıza sunabileceği sürümün tüm ve her bileşenine uygulanır. Sürüm aracılığı ile Yazılım almak için, Zebra tarafından tanımlanmış sürüme yetkili Yazılımın Lisansına sahip olmalısınız.  Bir  Zebra destek sözleşmesinin mevcudiyetini periodik olarak kontrol ederek mevcut olan Yazılım sürümlerini alma hakkına sahip olup olmadığınızdan emin olmanızı tavsiye ediyoruz.  Yazılımın bazı özellikleri internete erişiminizi gerektirebilir ve ağ veya internet sunucunuzun sınırlamalarına tabi olabilir.

8. İHRACAT SINIRLANDIRMALARI. Yazılımın çeşitli ülkelere ihracat sınırlandırmalarına tabi olduğunu kabul edersiniz. Yürürlükteki tüm ihracat sınırlandırma yasaları ve yönetmelikleri de dahil olmak üzere, Yazılım için geçerli olan yürürlükteki tüm uluslararası ve ulusal yasalara uymayı kabul edersiniz.

9. Devir. Zebra’nın önceden yazılı onayı olmadan, bu Anlaşmayı veya anlaşmadan doğan hiçbir hak veya yükümlülüğünüzü (kanun gereği veya başka bir şekilde) devredemezsiniz. Zebra bu Anlaşma ile haklarını ve yükümlülüklerini sizin izniniz olmadan devir veya temlik edebilir. Yukarıda belirtilenlere tabi olarak, bu Anlaşma ilgili tarafları ve ilgili yasal temsilcilerini, haleflerini ve vekillerini bağlayıcı ve onların yararına olacaktır.

10. SONLANDIRMA. Bu EULA sonlandırılana kadar yürürlükte kalacaktır. Bu EULA'nın koşullarının herhangi birine uymadığınız takdirde, bu Lisans altındaki haklarınız Zebra tarafından bildirimde bulunmaksızın otomatik olarak sonlandırılır.  Zebra, Yazılıma veya Yazılımın herhangi bir yeni sürümüne yönelik öncekinin yerini alan ve Yazılımı veya yeni sürümünü kullanmaya devam etmenizi koşula bağlayan bir Anlaşma teklif etmek suretiyle, öncekinin yerini alan Anlaşmayı kabul etmeniz üzerine bu Anlaşmayı sonlandırabilir. Bu EULA'nın sonlandırılması durumunda, Yazılımın tüm kullanımını sonlandırarak, Yazılımın tüm kopyalarını, tam veya kısmi, imha etmek zorundasınız.

11. GARANTİ REDDİ. EĞER AYRICA AÇIK YAZILI SINIRLI GARANTİ İLE BELİRTİLMEMİŞ İSE, ZEBRA TÜM YAZILIMLARI "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU ZAMAN" TEMİN EDER, AÇIK VE ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. ZEBRA, ZIMNİ TİCARİ ELVERİŞLİLİK, TATMİNKAR KALİTE VEYA USTALIK, ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK, GÜVENİRLİLİK VEYA MEVCUT OLMA, HATASIZLIK, VİRÜSSÜZ OLMA, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARINI İHLAL ETMEME VEYA BAŞKA HAKLARI İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DE DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK, ZIMNİ VEYA HUKUKİ TÜM GARANTİLERİ HUKUKUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE REDDEDER. ZEBRA YAZILIMIN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ ÇALIŞACAĞINI GARANTİ ETMEZ. BU EULA'NIN KAPSAMINA GİREN YAZILIMIN EMÜLASYON KİTAPLIKLARINI DA İÇERDİĞİ ÖLÇÜDE, BU GİBİ EMÜLASYON KİTAPLIKLARI %100 DOĞRU ÇALIŞMAZ YA DA EMÜLASYONU YAPILAN İŞLEVLERİN %100'ÜNÜ KAPSAMAZ, "OLDUĞU GİBİ" VE TÜM HATALARIYLA BİRLİKTE TEMİN EDİLİR VE BU PARAGRAFTA VE BU ANLAŞMADA YER ALAN TÜM SORUMLULUK REDDİ VE SINIRLAMALARI BU GİBİ EMÜLASYON KİTAPLIKLARI İÇİN GEÇERLİDİR. BAZI YARGI BÖLGELERİ ZIMNİ GARANTİLERİN REDDEDİLMESİNE VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEDİĞİNDEN, YUKARIDAKİ SINIRLANDIRMA VEYA RETLER SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. ZEBRA VEYA İŞTİRAKÇİLERİNDEN ELDE EDECEĞİNİZ YAZILI VEYA SÖZEL HİÇBİR TAVSİYE VEYA BİLGİ ZEBRA'NIN YAZILIMA İLİŞKİN BU SORUMLULUK REDDİNİ DEĞİŞTİRMEZ VEYA ZEBRA'DAN HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ YARATMAZ.

12. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS UYGULAMALAR. Bazı üçüncü şahıs uygulamalar bu Yazılıma dahil olabilir veya onunla birlikte indirilebilir. Zebra, bu uygulamalara dair herhangi bir temsilcilik yapmamaktadır. Zebra'nın bu uygulamalar üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmadığından, Zebra'nın bu uygulamalardan sorumlu olmadığını tanır ve kabul edersiniz. Üçüncü şahıs uygulamaları kullanma riski bir tek size aittir ve tüm tatmin etmeyen kalite, performans, hatasızlık ve işçilik riskinin size ait olduğunu alenen kabul edersiniz. Zebra'nın, bu tür uygulamalarla veya onlar aracılığı ile üçüncü Şahıs içerik, ürün veya hizmetlerin kullanımından veya onlara güvenmekten kaynaklanabilecek veya kaynaklandığı veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilebilecek verilerin hasar görmesi veya kaybolması dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere doğrudan veya dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu veya yükümlü olmadığını kabul edersiniz. Üçüncü taraf uygulamaların kullanımının bu üçüncü taraf uygulama sunucusunun Kullanım Koşulları, Lisans Anlaşması, Gizlilik Politikası veya başka anlaşmalar ile yönetildiğini ve bilerek yada bilmeyerek üçüncü şahıs uygulama sunucusuna sunduğunuz bilgi ve kişisel verilerin böyle bir politika var ise üçüncü taraf uygulama sunucusunun gizlilik politikasına tabi olduğunu kabul edersiniz. ZEBRA, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS UYGULAMA SUNUCULARININ BİLGİ İFŞASI VEYA HERHANGİ BAŞKA BİR UYGULAMASINA İLİŞKİN TÜM SORUMLULUĞU REDDEDER. ZEBRA, HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS UYGULAMA SUNUCUSUNUN KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ YAKALAMASINA VEYA BU KİŞİSEL BİLGİLERİN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS UYGULAMA SUNUCULARI TARAFINDAN KULLANIMINA İLİŞKİN TÜM SORUMLULUĞU AÇIKÇA REDDEDER.

13. SORUMLULUK SINIRLAMASI. ZEBRA, BU TÜR ZARAR İHTİMALİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE, HATALARDAN, İHMALLER, KESİNTİLER, KUSURLAR, OPERASYON VEYA AKTARIM GECİKMELERİ, BİLGİSAYAR VİRÜSÜ, BAŞARISIZ BAĞLANTILAR, AĞ ÜCRETLERİ, UYGULAMA İÇİ SATIN ALIMLAR, VE TÜM DİĞER DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ VEYA NİHAİ ZARARLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE YAZILIMIN VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS UYGULAMANIN, İÇERİĞİNİN VEYA İŞLEVSELLİĞİNİN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA ONUNLA İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI YARGI BÖLGELERİ ARIZİ VEYA DOLAYLI ZARARLARIN REDDEDİLMESİNE VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEDİĞİNDEN, YUKARIDAKİ SINIRLANDIRMA VEYA RET SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. YUKARIDA BELİRTİLENLERDEN BAĞIMSIZ OLARAK, SÖZLEŞMEYE, HAKSIZLIĞA VEYA DİĞER BİR ŞEYE DAYALI ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, YAZILIMI VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS UYGULAMALARI KULLANMANIZDAN VEYA BU EULA'NIN BAŞKA BİR HÜKMÜNDEN KAYNAKLANAN TÜM ZARARLAR, HASARLAR, DAVA HAKLARI İÇİN ZEBRA'NIN SİZE KARŞI TÜM SORUMLULUĞU, YAZILIMIN ADİL PAZAR DEĞERİNİ VEYA ALICININ ÖZEL OLARAK YAZILIM İÇİN YAPTIĞI ÖDEMEYİ AŞMAYACAKTIR. HUKUKUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR, REDLER VE SORUMLULUK REDLERİ, (11., 12. 13. VE 16. KISIM DAHİL OLMAK ÜZERE) BURADA YER ALAN HERHANGİ BİR ÇÖZÜM YOLU ESAS AMACINI YERİNE GETİREMEDİĞİ TAKDİRDE, BUNDAN ETKİLENMEYECEKTİR.

14. İhtiyati Tedbir. Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünü ihlal ettiğiniz takdirde, Zebra'nın para veya tazminat olarak uygun bir çözüm yolu temin etmeyeceğini kabul edersiniz. Dolayısıyla, Zebra söz konusu ihlallere karşı talep üzerine ve herhangi bir kefalet ödemeden yetkili bir mahkemeden ihtiyati tedbir kararı çıkartma hakkına sahiptir. Zebra'nın ihtiyati tedbir koyma hakkı, başka çözüm yolları arama hakkını sınırlandırmayacaktır.

15. Tadil. Bu Anlaşmada yapılan hiçbir tadilat, yazılı ve tadilin etkileyeceği tarafın yetkili temsilcisi tarafından imzalı olmadığı sürece bağlayıcı olmayacaktır.

16. ABD HÜKÜMETİ SON KULLANICI SINIRLI HAKLARI. Bu hüküm sadece ABD Hükümeti son kullanıcıları için geçerlidir.  Bu Yazılım, uygulanabilir olduğu üzere, 48 C.F.R. Kısım 252.227-7014(a)(1) ve 48 C.F.R. Kısım 252.227-7014(a)(5)'te tanımlandığı ve 48 C.F.R. Kısım 12.212 ve 48 C.F.R. Kısım 227.7202'de kullanıldığı şekilde,.'ticari bilgisayar yazılımı' ve 'bilgisayar yazılımı belgelerinden oluşan 48 C.F.R. Kısım 2.101'de tanımlandığı şekilde bir 'ticari ögedir.  48 C.F.R. Kısım 12.212, 48 C.F.R. Kısım 252.227-7015, 48 C.F.R. Kısım 227.7202-1- 227.7202-4, 48 C.F.R. Kısım 52.227-19 ve Federal Yönetmelikler Yasasının diğer ilgili kısımları ile tutarlı olduğu ölçüde, bu Yazılım, ABD Hükümeti son kullanıcılarına (a) yalnızca ticari bir öğe ve (b) yalnızca burada belirtilen koşullara uygun olarak diğer tüm son kullanıcılara verilen haklar ile dağıtılmakta ve lisansı verilmektedir. 

17. GEÇERLİ YASA. Kanun hükümlerinin çatışmasına atıfta bulunulmaksızın, bu EULA için, Illinois Eyaleti'nin kanunları geçerli olacaktır. Geçerliliği burada açıkça reddedilen Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin BM Anlaşması bu EULA için geçerli olmayacaktır.