KARTA KATALOGOWA
TekSpeech® Pro

TekSpeech® Pro

JEDNO ROZWIĄZANIE. WIELE MOŻLIWOŚCI.

NOWY POZIOM WYDAJNOŚCI I ELASTYCZNOŚCI PRACY W RAMACH KOMPLEKSOWYCH SYSTEMÓW KOMUNIKACJI GŁOSOWEJ
System TekSpeech Pro zapewnia narzędzia niezbędne do wygodnej pracy w ramach obsługi głosowej – od skryptowania linii dialogowych po integrację hosta, wdrażanie i zarządzanie rozwiązaniami. To platforma otwarta, która daje swobodę wyboru rozwiązania odpowiadającego potrzebom każdej firmy: komputera mobilnego, akcesoriów, aplikacji oraz całego zaplecza technologicznego w ramach systemów biznesowych. Wszystkie elementy współdziałają ze sobą i zapewniają niezrównaną wydajność i wysoką jakość dźwięku.

WYGODNA PRACA W WIELU TRYBACH W ŚRODOWISKACH BIZNESOWYCH

Bez względu na obszary wybrane do integracji oferujemy pełną elastyczność naszych rozwiązań: od samej obsługi głosowej po odczytywanie instrukcji, potwierdzanie informacji na ekranie, wpisywanie z klawiatury, skanowanie kodów kreskowych czy rejestrację danych z tagów RFID. Kompleksowe i najlepsze w swojej klasie narzędzia programistyczne zapewniają wszystko, czego potrzeba do utworzenia funkcjonalnych aplikacji obsługiwanych głosem, od skryptowania po integrację z istniejącym systemem.

WYBIERZ KOMPUTER MOBILNY ODPOWIEDNI DO KAŻDEGO TYPU ZADANIA

Określ swoje wymagania. Jakiego urządzenia potrzebujesz, by zwiększyć wydajność i dokładność pracy w magazynie? Zarówno standardowe terminale, jak i te z uchwytem pistoletowym idealnie sprawdzają się do intensywnego skanowania. Komputery do noszenia przy sobie nie krępują ruchu rąk. Urządzenia montowane w pojazdach świetnie nadają się do wózków widłowych, podnośników i innego sprzętu tego typu. Komputery mobilne są wyposażone w ekrany, klawiatury, czytniki kodów kreskowych i tagów RFID. Natomiast możliwość obsługi wielu aplikacji równocześnie przekłada się na szybki zwrot z inwestycji.

WSPÓŁPRACA Z DOWOLNĄ INFRASTRUKTURĄ INFORMATYCZNĄ W FIRMIE

Rozwiązanie TekSpeech Pro to swoboda wyboru: pozwala korzystać z dotychczas stosowanego w firmie oprogramowania oraz infrastruktury. Niezależnie od rodzaju wykorzystywanego systemu proces integracji jest bardzo łatwy. Bez znaczenia jest, czy wdrożony został system zarządzania magazynem (WMS), system wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) czy własne niestandardowe oprogramowanie.

NAJLEPSZY W SWOJEJ KLASIE SYSTEM ROZPOZNAWANIA GŁOSU

Nasz system jest najlepszy w branży i nie wymaga szkolenia osoby mówiącej, co przyspiesza i ułatwia wdrażanie. Użytkownicy mogą mówić naturalnie. Akcent i szybkość wypowiedzi nie mają znaczenia. Wysokiej jakości syntezator głosu zapewnia dostęp do profili głosowych w ponad 21 językach, z opcją wyboru płci, prędkości i głośności wypowiedzi.

Rozpoznawanie głosu i syntezator mowy pracują bezpośrednio na urządzeniu przenośnym, ograniczając w ten sposób obciążenie sieci charakterystyczne dla typowych systemów rozpoznawania mowy. W przypadku, gdy aplikacja wymaga rozpoznania mowy osoby szkolonej, system zaawansowanej adaptacji pozwala w niezwykle krótkim czasie ukończyć „nauczanie” nieporównywalnie szybciej niż w konkurencyjnych rozwiązaniach.

KOMPLEKSOWE NARZĘDZIA ANALITYCZNE

Zaawansowany analizator procesu mowy (SPA) rejestruje wszystkie typy danych o czasie i zdarzeniach w ramach procedur sterowanych głosem, co pozwala podnieść efektywność pracowników i usprawnić przepływ pracy. Administrator ma wgląd w częstotliwość wymawiania poszczególnych poleceń oraz w czas ich realizacji. Dzięki tym danym można ustalić, które etapy pracy da się usprawnić i jaka jest wydajność pracowników w zależności od zmiany lub lokalizacji. Jest to także skuteczne narzędzie do zarządzania pojedynczymi pracownikami.

Siła rozwiązań głosowych w systemach zarządzania magazynem.
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.zebra.com/tekspeechpro. Można również skorzystać z wykazu naszych kontaktów globalnych dostępnego pod adresem: www.zebra.com/contact

PLATFORMA ROZWIĄZAŃ TEKSPEECH PRO

Aplikacja DialogBuilder
Nowoczesny mechanizm integracji skryptów umożliwia szybki rozwój aplikacji sterowanych głosem w środowiskach biznesowych.
TekSpeech Pro Client
Klient głosowy z pełnym zestawem funkcji uruchamiany na komputerach mobilnych firmy Zebra dokonuje konwersji tekstu na mowę i odwrotnie.
TekSpeech Pro App
TekSpeech Pro App to oparty na wielu trybach skrypt dialogowy wykorzystywany w przepływach pracy kierowanych za pomocą poleceń głosowych, które zostały wygenerowane w narzędziu DialogBuilder.
TekSpeech Pro Connector
Dodatkowa platforma umożliwia integrację z systemami WMS i ERP, zapewniając elastyczność aplikacji biznesowych na urządzeniach mobilnych (dostępne są również połączenia bezpośrednie i oparte o emulację.)
Speech Process Analyzer (SPA)
SPA to platforma opracowana przez firmę Zebra do rejestracji wewnętrznych danych biznesowych z systemów sterowania głosem. Dokładne dane dotyczące wydajności użytkowników i samego systemu pozwalają na łatwe monitorowanie pracy i przygotowywanie usprawnień zgodnych z celami logistycznymi firmy.