Does the Symbol LA4137 Support Windows Mobile 5.0?

Article ID: 46436547

Question

Does the Symbol LA4137 Support Windows Mobile 5.0?

Facts

LA4137

Answer

The LA4137 does not support Windows Mobile 5.0.  The LA4137 supports the following Windows operating systems:
 
o       95
o       NT
o       98
o       ME
o       PPC2002
o       2000
o       XP
o       PPC2003