Doğru Kanal Ortağını Seçme

Kanal ortağı ağımızı, geniş bir yelpazeye yayılan müşterilere hizmet vermek için dikkatle oluşturduk. İşbirliği yapmak üzere seçtiğimiz şirketler, birçok farklı teknoloji ve pazarda ayırt edici özellikler ve deneyim yoluyla ortak müşterilerimize değer katmaktadır. 

Bir şirketin, Zebra Technologies ile ilişkisi dört faktörle tanımlanmaktadır: grup, kategori, seviye ve uzmanlık. Farklı İş Ortağı tiplerimiz, hâlihazırda üç grupta düzenlenmiştir: Dağıtımcı, Satışı Bayisi ve Tamamlayıcı İş Ortağı Satış Bayisi ve Tamamlayıcı İş Ortağı grupları içinde, size kattıkları benzersiz değeri temel alan bir farklılaştırmaya izin veren iş ortakları kategorilerini de tanımladık. Satış Bayisi kategorisinde, Kart Yazıcılar, Yazıcılar, RFID, Sarf Malzemeleri ve Kablosuz Ağlar konusunda ürüne odaklanma, uzmanlık ve servis sunma yetenekleri ile tanınan Uzmanlarımızı bulacaksınız. Grup ve Takip


Zebra, iş ortaklarını iş modelini temel alarak kategorize etmektedir. Ürüne ve teknoloji ihtiyaçlarınızın karmaşıklığına bağlı olarak Zebra ürünlerini aşağıdakilerden satın alabilirsiniz:

 

Dağıtımcılar – Yetkili Dağıtımcılarımız, Zebra'nın geniş kanal ekosistemini olanaklı kılarlar ve hizmet verdikleri coğrafya ve pazara bağlı olarak geniş bir yelpzede değer sağlama konusunda temel bir rol oynar. Dağıtımcılar, yeni pazara açılma yaklaşımlarını tanımlar ve satışları yönlendirmek için ulaşmaya, etkilemeye ve ilişki kurmaya yardımcı olabilir. Bundan başka, Zebra ürünlerini Satış Bayilerine satarak talep yaratma, eğitim, sipariş gerçekleştirme, finansman ve teknolojilerimizi pazara sunma gibi genişletilmiş katma değerli destek de sağlar. Dağıtımcılarımız, çok satıcı firmayı içeren komple çözümlerde de yapılandırma ve entegrasyonu destekler. 

Zebra, mümkün olan her zaman Dağıtımcılarımız aracılığıyla satış yapma taahhüdüne sadıktır. 

Satış Bayileri – Çok sayıda iş yapma yönteminizi destekleyen geniş bir çeşitlilikteki işletme tiplerinden oluşan bu kanal ortakları Zebra Technologies'in ürün ve hizmet portföyünün tamamından satış yapmaktadır ve aşağıdaki dört Kategoriyi içermektedir:

İş Ortakları: Satış Bayisi toplumumuzun bu segmentinin üyeleri tipik olarak çekirdek teknolojilerde uzmanlık sağlamaktadır

Çözüm Ortakları: bu özel grup, ürün sertifikasyonlarına odaklanır ve pazara "uçtan uca" sofistike çözümler sağlamaları ile diğerlerinden ayrılır

Geniş Yelpazede Teknoloji Satış Bayileri: bu ortaklar, yalızca Kuzey Amerika bölgesinde faaliyet göstermektedir; geniş bir yelpazede yer alan teknoloji ürünleri sunmakta ve bunları elverişli bir yöntemle düzenlemektedir

Tescilli Satış Bayileri: bunlar, Zebra'ya ilişkin rollerini tanımlamaya ve geliştirmeye devam eden giriş düzeyi ortaklarımızdır

Tamamlayıcı İş Ortakları – Tamamlayıcı İş Ortaklarımız, işiniz için spesifik çözümler aradığınız zaman size tavsiye veren etkili şirketlerdir. Tamamlayıcı İş Ortakları, satın alma kararları alırken size rehberlik yaparak benzersiz sorunlarınızın çözümünde kilit bir rol oynar. Tamamlayıcı İş Ortağı Grubu aşağıdakilerden oluşur:

·Bağımsız Yazılım Satıcı Firmaları: Bağımsız Yazılım Satıcı Firmaları, Zebra'nın teknolojisinin desteklediği bir yazılım çözümü sağlar

·Sistem Entegratörleri: Bu iş ortakları, fabrika operasyonları, yalın imalat, MRO ve lojistik konusundaki alan uzmanlıkları ile gerçek zamanlı konum takip çözümlerimize değer katmaktadır.

·Danışmanlar: Zebra, geniş bir yelpazede yer alan sektörler için çok çeşitli kurumsal çözümler sunmak için danışmanlarla çalışmaktadır

Tamamlayıcı İş Ortaklarımız, Zebra'nın cihazlarında koşan uygulamaları da geliştirmektedir. Bu uygulamaların birçoğu, Zebra Onaylı Programı ve Zebra Uyumlu Programı uygulama test kriterlerlerini karşılamaktadır. 

Seviyeler

PartnerConnect, bir ortağın Zebra ile ilişkisini kurma konusundaki başarısını, İş Ortağı Kategorisi yapısı içinde -Seviyeler adı verilen- ayrı sıralar oluşturarak tanımaktadır.

Bir farklılaştırma etmeni olarak İş Ortağı Kategorisinde ve Çözüm Ortağı Kategorisinde yer alan Satış Bayileri daha yüksek Seviyelere eriştiklerinde büyüme , pazara nüfuz etme ve kilit önemi olan yeteneklerin geliştirilmesi ile tanınabilirler.

İş Ortağı Kategorisinde yer alan Satış Bayileri iki Seviyeye ayrılmaktadır: 

İş ortakları – bu iş ortakları, kapsamlı sektör deneymimleri ve Zebra portföyü konusundaki uzmanlıkları ile müşteri ihtiyaçlarını karşılar.

Seçkin İş Ortakları – bu iş ortakları, çeşitli alanlardaki çok katmanlı uzmanlıkları ve pazarda daha geniş bir erişim -ve daha derin etki ve ilişkileri- sayesinde son teknoloji ürünü kurumsal çözüm taleplerinizi karşılar.

 Çözüm İş Ortağı Kategorisindeki  Satış Bayileri de iki kategoriye ayrılmaktadır:

Çözüm İş Ortakları – bu iş ortakları, altyapı ve ihtiyaçlarınızı çalışarak ve değerlendirerek, çözümünüz için gerekli olan donanım ve yazılım miksimizi belirterek, tesisinizde kurulumunu üstlenerek ve temel hizmetleri sağlatarak müşterilere hizmet verir. 

Seçkin Çözüm İş Ortakları - bu iş ortakları, Zebra'nın mesleki sertifikasyon anlamında en yüksek standardını karşılarlar ve ihtiyaçlarınızla, düşünce aşamasından kurulum aşamasına kadar ilgilenir. Bu, çoğu zaman spesifik ihtiyaçlarınız için biçimlendirilmiş olan kurumsal çözüm için sürekli servis ve desteği içerir. Bu vizyoner yol arkadaşları, biz kurumsal çözümlerin geleceğine öncülük yaparken bizimle işbirliği yapmaktadır.

 

ISV Kategorisindeki Tamamlayıcı İş Ortakları daha yüksek seviyelere eriştiklerinde ek faydalarla da takdir edilebilir. 

ISV Kategorisindeki iş ortakları üç seviyeye ayrılmaktadır: 

tescilli ISV:   Bu ISV'ler müşterilere spesifik ihtiyaçlarına yönelik kurumsal sınıf yazılım ürünleri oluşturarak, inşa ederek ve satarak hizmet vermektedir 

ISV İş Ortağı: Bu ISV'ler, özel bir niş veya spesifik bir pazara yönelik kurumsal sınıf yazılım ürünleri oluşturarak, inşa ederek ve satarak hizmet vermektedir 

Seçkin ISV İş Ortağı: Bu ISV'ler, müşterilerin güçlü yanlarını kullanır ve bunları iş prosesleri ve iş akışlarını hızla ve pürüzsüz bir biçimde entegre etmelerine izin veren kurumsal sınıf uygulamalar oluşturarak, inşa ederek ve satarak iş fırsatlarına dönüştürür 

 

Uzmanlıklar

Uzmanlar, özel bir teknolojide önemli bir yeterlik ve başarı göstermiş olan şirketlerdir. 

Bu şirketler, müşteri ihtiyaçlarıyla ilgilenme konusunda istisnai deneyim sahibi olduklarını göstermiş ve yükse düzeyde yetkin ekipler oluşturmaya yatırım yapmıştır. Esas olarak kanal ortaklarımız, bir Uzman olmak için çok sıkı kriterlerimizi karşılamak zorundadır. Tüm Satış Bayilerimiz Uzman olabilir.

Uzmanlarımızın nadir bir beceri seti vardır ve müşterilerin karmaşık sorunları çözmesine yardımcı olmak üzere benzersiz bir konum almıştır. Zebra'nın sektördeki en geniş ödüllü kurumsal sınıf ürün ve hizmetleri portföyü konusundaki deneyimleri sayesinde kârlı yeni gelir akışları sağlamanıza yardımcı olurlar. Bundan başka, size son teknolojiyi getiren ve yeni pazara nüfuz etme alanlarına erişiminizi genişleten kişiselleştirilmiş yardım sunarak kendinizi rakiplerinizden ayırmanıza da yardımcı olur.  

Uzmanlar, aşağıdaki beş ürün alanına odaklanmaktadır:

• Kart Yazıcılar 

• Yazıcılar

• RFID 

• Sarf Malzemeleri 

• √ 

 

Teknoloji

Kanal ortaklarımızdan her biri ürün portföylerimizin birkaçında veya tümünde deneyim sahibidir.