Ağ değerlendirmeleri

IP ağ altyapısı üzerinde çalışan BT profesyoneli

Ağ ve Uygulama Değerlendirmelerimiz, güncel IP LAN /WAN'ınızın planladığınız yeni mobil cihazları, uygulamaları ve yeni genişbant ya da kablosuz ağlarla gereken ara bağlantı özelliğini destekleyip desteklemediğini belirlemenize yardımcı olur. Mevcut IP ağ altyapınızın ve politikalarınızın derinlemesine bir değerlendirmesi, yeni mobil çözümünüzün gereksinimleriyle karşılaştırılır.

Ağınız ister bir, ister beş lokasyonlu olsun, bu değerlendirmeye güncel ve planlanan tesis düzeni, fiziksel ve mantıksal mimariler ve operasyonel işlemlerin incelenmesi de dahildir. Nihai değerlendirme raporumuzda keşfedilen olası boşluklarla ilgili bilgiler ve bu boşlukların nasıl kapatılacağına dair öneriler de sunulmaktadır.

 


 

WLAN DEĞERLENDİRMESİ

Lokasyon İncelemesi hizmeti, yeni bir kablosuz ağ için Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN) tasarım parametrelerini oluşturmak ve mevcut ağın özelliklerini belirlemek üzere tasarlanmıştır.

IP AĞ DEĞERLENDİRMESİ

Güncel IP LAN /WAN'ınızın planladığınız yeni mobil cihazları, uygulamaları ve yeni genişbant ya da kablosuz ağlarla gereken bağlantı özelliğini destekleyip desteklemediğini belirleyin.

SES HAZIRLIK DEĞERLENDİRMESİ

Bu hizmet mevcut kablosuz ve kablolu ağınızın planladığınız ses özelliğini destekleyip desteklemediğini belirlemenize yardımcı olur.

GÜVENLİK DEĞERLENDİRMELERİ

Bu hizmet bilişim güvenliği durumlarını değerlendirmek, sistem açıklarını minimuma indirmek ve güvenlik risklerini azaltmak isteyen müşteriler için tasarlanmıştır.

MOBİLİTE YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ DEĞERLENDİRMESİ

MLM (Mobil Yaşam Döngüsü Yönetimi) Değerlendirmesiyle, mobil cihazları desteklemeye yönelik mevcut özellik ve süreçlerinizin önemli iş hedeflerini gerçekleştirmeye ne kadar uygun olduklarının bir değerlendirmesini sunmak için sizinle birlikte çalışırız.