Sektörünüze özel çözümler | Zebra

Başarmak için ihtiyacınız olan üstünlük

İşyeriniz, en iyi performansı göstermek için daha fazlasını talep eder. Zebra, sonraki adımın en iyi adım olmasını garanti eden netlik ve rehberlik sayesinde işyerlerini güçlendiren teknolojiler inşa eder. Çözümlerimiz, varlıklar, veriler ve insanlar arasında kurduğu bağlantılar ile karmaşık problemlerin çözümüne yardımcı olur. Veri ve analizler sayesinde işyerlerinde ileri hatlarda çalışanların genel başarı üzerinde etkili olan bilgilendirilmiş kararlar almasını sağlıyoruz.

Kurumsal üstünlüğün lideri olarak, ileri hatlarda çalışanları daha fazla şey başarmaları için daha etkili, verimli ve güvenilir araçlarla donatırız. Günlük hayatta, mağaza kasalarındaki tarayıcılarımız, paket teslimatını onaylamak ya da hastanede hasta bilek bandı yazdırmak için kullanılan mobil bilgisayarlarımız gibi cihazlarımızı görmüş olmalısınız.

Kaba görünümlü, kullanımı kolay cihazlardan, yazılım, tedarik ve hizmetlere varana dek, Zebra çözümleri işyerlerinin ileri hatlarında çalışanlar için, rekabetle baş başa, müşterilerle yüz yüze ve hastalarla kalp kalbe hareket etme konusunda özgüven sağlıyor.

purchase with Zebra mobile point of sale solution

Sektörünüze özel çözümler

Veri, sektörünüzün büyümesini sağlayan yeni ve doğal bir kaynaktır. Ve işyeri için buradaki itici güç verinin miktarı değil, doğru veriye erişilmesidir.

Zebra'nın, donanım, yazılım, tedarik ve hizmetlerden oluşan eksiksiz çözüm paketi, en iyi kararı almak için odaklanmanız gerekenleri belirleyebilmek adına binlerce veri noktasını idare etmenize imkan tanır.

Verilerle güçlenen ortamlar ve en iyi faaliyetler konusunda rehberlik aracılığıyla, her gün, her saat ve her dakika işinizi daha etkin ve verimli şekilde yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz kritik bilgileri tanımlamanıza ve yakalamanıza yardımcı olabiliriz.

Man with Zebra tablet in warehouse

Zebra Savanna™ ile bir sonraki en iyi hamlenizi keşfedin

Sadece veri toplamakla kalmayın. İşyeriniz hakkında resmin bütününe bakabilmek için gereken içgörü ve analizlere kavuşun. Devrim yaratan bir veri istihbarat platformu olan Zebra Savanna, verilerinizin de tıpkı sizin gibi çalışmasını sağlar - gerçek zamanlı veri toplamayı kolay ve en iyi faaliyetler konusundaki rehberliği mümkün hale getirir. Bir sonraki en iyi adımınızı keşfedin.

Men in manufacturing facility with a Zebra tablet

Bize Özel Hizmetler: Ağın uç noktasında bilgiye erişimin daha hızlı bir yolu

Artan müşteri beklentilerinin önüne geçebilmek için, işyerlerinin yenilikçi teknolojilere yatırım yapmaları gerekmektedir. Zebra Özel Hizmetleri, Zebra’nın “akıllı uç nokta çözümleri” diye adlandırdığı teknolojileri, mevcut bilişim ortamlarına ve iş akışlarına entegre etmeyi kolaylaştırmaktadır. Özel Hizmetlerimiz, işyerlerinin, operasyonların tamamında yeni çözümleri çabuk ve eksiksiz bir biçimde devreye sokmasına imkan tanır - böylece, işyerlerinin ileri hatlarında çalışanlar, bir sonraki satış, bir sonraki inovasyon, bir sonraki sağlığına kavuşmuş hasta gibi hedefler için en etkili ve verimli yolu bularak daha fazlasını elde edebilirler.

Vizyon Çalışmaları

Perakende, sağlık hizmetleri, nakliye ve lojistik alanında bir fikir lideri olarak Zebra, araştırılmış içerikler sayesinde değer sunar. Bu içerikler mevcut trendlere, yeni inovasyonlara, müşteri davranış stillerine ve daha fazlasına içgörü sağlar. Vizyon çalışmalarımız, bir sonraki adımınızın en iyi adım olmasını sağlama konusunda rehberlik sunar; çünkü başarının veri ve tutkudan daha fazlasını gerektirdiğinin farkındayız. Sizi, üstünlük elde etmenizi sağlayacak bilgi ve know-how ile güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Zebra ticari simgesi

Perakende Sektörü

Perakende teknolojisi trendlerinin, artan kişiselleştirme olanakları sayesinde müşteri deneyimini nasıl yeniden biçimlendirmekte olduğunu öğrenin.

Zebra sağlık sektörü simgesi

Sağlık Sektörü

Mobil teknolojinin oynadığı rolün, hastanelerdeki akut tedavileri nasıl değiştirdiğini keşfedin.

Zebra taşıma ve lojistik simgesi

Taşıma ve Lojistik

Depolama sektörü liderleri, önemli zorlukları hedef almak ve hızla genişlemekte olan, talep üzerine hizmet veren piyasaya hazırlanmak için teknolojiye güvenmekte. İmalat, perakande, ulaşım ve lojistik ve de toptan satış dağıtım sektörlerinden 1400 global BT ve operasyonel karar alıcının, 2019-2024 dönemi için sahip olduğu içgörüleri keşfedin.

İmalatçıların, perakendecilerin ve lojistik firmalarının, talep temelli ekonominin artan ihtiyaçlarıyla nasıl başa çıktığını keşfedin.

Zebra imalat simgesi

İmalat

Daha fazla görünürlük elde etmek ve kalite teminatını artırmak adına, operasyonları bir araya getirerek daha akıllı bir tesis sahası yaratma konusunda daha fazlasını okuyun.

İleriye dönük düşünen organizasyonların, saha çalışmalarını daha proaktif, müşteri odaklı ve iş hedefli olmaları için mobil teknolojilere nasıl yatırım yaptıklarını görün.

Performans üstünlüğünüzü Zebra Çözümleri ile ele geçirin