Infrastruktura mobilna

"W dzisiejszym środowisku biznesowym zapewnianie rozwiązań mobilnych swoim pracownikom jest niezwykle ważne, jeśli chodzi o napędzanie produktywności, poprawianie satysfakcji klientów i utrzymywanie konkurencyjnej pozycji."

SAP NetWeaver Mobile, komponent platformy technologicznej SAP NetWeaver, zapewnia mobilne oprogramowanie pośredniczące składające się z narzędzi projektowych, infrastruktury środowiska uruchomieniowego oraz funkcji do zarządzania urządzeniami mobilnymi. Ponadto komponent służy jako fundament dla złożonych aplikacji SAP® xApps™ przeznaczonych do mobilnej działalności biznesowej. SAP NetWeaver Mobile obejmuje kompleksowe środowisko projektowe, infrastrukturę środowiska uruchomieniowego oraz zarządzanie wdrożeniami.Komponenty rozwiązania

Zakłada się, że następujące komponenty są dostępne oraz że infrastruktura mobilna SAP jest całkowicie zrozumiała:

  • Infrastruktura mobilna SAP V2.5 z najnowszym pakietem Support Pack
  • Urządzenie mobilne z systemem Windows
  • Drukarka mobilna Zebra
  • Czcionka Zebra Mono Spaced (ZMF204.CPF)
  • Nośnik Zebra Media

Ten komponent nie jest wymagany, ale jest zalecany. Nośniki Zebra Media były poddawane wielu testom zgodności z drukarkami Zebra.

Obsługiwane modele drukarek

Drukarki mobilne Zebra są obsługiwane przez infrastrukturę mobilną SAP V2.5. Sterowniki drukarki są częścią środowiska projektowego. W sierpniu 2008 r. następujące modele drukarek były obsługiwane:

  • QL420
  • RW420
  • QL420 Plus
  • Cameo 3

Obsługa nowych modeli drukarek zostanie dodana w pakietach SAP Support Packs. Aby uzyskać najnowszą listę obsługiwanych produktów, odwiedź stronę www.sap.com.