Jak zapisać się do programu PartnerConnect?

Uśmiechnięty mężczyzna spoglądający w dół

Zgłoś się do programu PartnerConnect, wypełniając internetowy formularz zgłoszeniowy

Wypełnienie naszego internetowego formularza zgłoszeniowego zajmuje około 30 minut. Proces obejmuje podanie informacji o sobie, swojej firmie, lokalizacji, kluczowych osobach do kontaktu w firmie, rynkach docelowych, przychodach oraz innych danych.

Przed przesłaniem zgłoszenia

Tworzenie danych logowania

Aby uzyskać dostęp i rozpocząć proces zapisywania się do programu, należy się zarejestrować i utworzyć dane logowania. Po rozpoczęciu wypełniania formularza można zapisać zmiany i wrócić do niego później, używając tych samych danych logowania. Na wypełnienie i przesłanie zgłoszenia będziesz mieć siedem (7) dni roboczych. Jeśli nie prześlesz zgłoszenia w tym terminie, konieczne będzie ponowne rozpoczęcie procesu.

Przed przesłaniem zgłoszenia należy zastanowić się, kto w firmie będzie administratorem ds. partnerów

Osoba ta będzie pełnić rolę kluczowego administratora do kontaktu w ramach naszych relacji oraz utrzymywać profil i dane kontaktowe firmy, udzielać członkom zespołu dostępu do narzędzi firmy Zebra oraz wykonywać inne zadania administracyjne. Osobę tę należy wskazać w formularzu zgłoszeniowym.

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem po programie PartnerConnect

Przewodnik zawiera wskazówki i szczegółowe wytyczne i pomaga zebrać potrzebne informacje przed rozpoczęciem procesu. Przewodnik można wykorzystać w przypadku wszystkich typów zgłoszeń – Reseller, ISV lub Alliance Partner – jednak nie wszystkie sekcje dotyczą wszystkich typów partnerów. Sekcje te będą wyszczególnione dla odpowiedniego typu partnera w całym przewodniku.

Co dzieje się po wysłaniu zgłoszenia?

Rozpatrzenie wypełnionego zgłoszenia przez firmę Zebra potrwa około 7 dni. Po zatwierdzeniu zgłoszenia wyślemy Ci pocztą elektroniczną link do regulaminu programu. (Zatwierdzenie jest ważne przez 30 dni). Po zapoznaniu się z regulaminem i zaakceptowaniu go otrzymasz oficjalny list powitalny z danymi do logowania, linkiem do naszego portalu dla partnerów oraz innymi informacjami potrzebnymi do rozpoczęcia budowania działalności jako partner uczestniczący w programie Zebra PartnerConnect.

Wszystko gotowe, by dołączyć do programu PartnerConnect?

Kliknij przycisk Zapisz się teraz, aby rozpocząć proces wypełniania i przesyłania zgłoszenia.
Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące formularza zgłoszeniowego udziela nasze Centrum Interakcji z Partnerami (Partner Interaction Center, PIC).