Wsparcie dla komputerów mobilnych

Zdjęcie grupowe komputerów mobilnych

Wpisz nazwę produktu lub numer modelu

 - LUB -

Przeglądaj według typu produktu

Zobacz także

Komputery mobilne, które zostały wycofane ze sprzedaży, mogą nadal być objęte wsparciem. 

Dane techniczne komputerów mobilnych i przewodniki po akcesoriach


 

Komputery ręczne


 

Komputery pokładowe

Komputer pokładowy VC8300

 

Komputery do noszenia na sobie

Komputer do noszenia WT6000

 

Aktualizacje oprogramowania LifeGuard for Android to wygodny sposób otrzymywania rozszerzonego wsparcia w zakresie bezpieczeństwa, przewidywalnych okresowych aktualizacji bezpieczeństwa oraz wsparcia w zakresie bezpieczeństwa dla starszych systemów operacyjnych w czasie przechodzenia na nowszy system.

Certyfikowane produkty odnowione w stanie fabrycznym firmy Zebra. 

Nasz program odkupu urządzeń pozwala zmniejszyć koszty zakupu nowych technologii.


 

Oprogramowanie do komputerów mobilnych

Rozwiń każdą kategorię, aby wyświetlić listę oprogramowania.

+ STEROWNIKI, USTAWIENIA I KONFIGURACJA

Umożliwia aktualizację Fast Boot OS, rejestrację dziennika debugowania, przesyłanie plików oraz instalację na zdalnych urządzeniach firmy Zebra z systemem Android

Zainstaluj ten sterownik na komputerze z systemem Windows 7/8.1, gdy skaner firmy Zebra jest używany w trybie CDC portu USB hosta

Pobierz składnik Stacja składnik stacji roboczej (serwer) narzędzia StageNow na komputer z systemem Windows 7 lub nowszym. StageNow ułatwia instalację i konfigurację urządzeń firmy Zebra z systemem Android za pomocą szybkiego skanowania kodu kreskowego lub dotknięcia znacznika NFC.

Służy do konfigurowania funkcji, dla której nie jest dostępny interfejs Android Enterprise API

Rozszerzenie procesu uruchomienia, które umożliwia kontrolowanie kolejności wykonywania plików po zrestartowaniu urządzenia firmy Zebra z systemem Windows

Umożliwia rejestrowanie zmian w rejestrze i systemie plików podłączonego urządzenia firmy Zebra z systemem Windows

Umożliwia pobieranie plików .hex z komputera na urządzenie Zebra z systemem Windows CE przez połączenie USB

Dogodne zarządzanie konfiguracją urządzeń firmy Zebra z systemem Windows dzięki zastosowaniu szablonów z możliwością definiowania opcji konfiguracji

+ DOSTOSOWANIE URZĄDZENIA, ZABEZPIECZENIA I ZARZĄDZANIE

Narzędzie administratora do ograniczania użycia do jednej lub kilku określonych aplikacji na urządzeniu firmy Zebra z systemem Android, zapobiegania wprowadzaniu zmian w ustawieniach urządzenia oraz blokowania systemu plików

Rozszerza możliwości standardowych urządzeń z systemem Android w celu spełnienia wymagań przedsiębiorstw, między innymi w zakresie niezawodnych zabezpieczeń i możliwości zarządzania

Prosta, bezpłatna aplikacja do lokalizowania komputerów mobilnych TC20/TC25 firmy Zebra z systemem Android (oraz wcześniejszych modeli MC2180/MC3200)

Device Tracker to hostowane w chmurze oprogramowanie służące do monitorowania urządzeń mobilnych firmy Zebra z systemem Android.

Aplikacja klienta/konsoli Device Tracker On-Premise monitoruje i wyszukuje urządzenia mobilne firmy Zebra z systemem Android.

Zapewnia kontrolę nad aplikacjami na urządzeniu oraz funkcję zapobiegającą nieautoryzowanemu użyciu (dostępne bez opłat na urządzeniach firmy Zebra z systemem Windows)

Służy do porządkowania według hierarchii i uruchamiania aplikacji na urządzeniach firmy Zebra z systemem Windows oraz zapewnia konfigurowalną klawiaturę i interfejs dotykowy

Służy do przeglądania i modyfikowania ustawień urządzenia firmy Zebra z systemem Windows Mobile, np. parametrów skanera oraz ustawień wyświetlania, dźwięku, drukarki i ekranu dotykowego

Zawiera pakiety, których można użyć do skonfigurowania urządzeń do testowania pod kątem wspólnych kryteriów.

Narzędzie do dostosowywania klawiatury, z osobistym słownikiem i mapowaniem/układem klawiszy dla urządzeń firmy Zebra z systemem Android (instalacje EKD na komputerze PC)

+ DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ I ŁĄCZNOŚĆ

Bezpłatna aplikacja do testowania sprzętu, akumulatora, oprogramowania i łączności na urządzeniach firmy Zebra z systemem Android (automatycznie zainstalowana na nowszych urządzeniach). Wersja 1.0 narzędzia do diagnostyki urządzeń (nieobsługiwana) jest dostępna w celu testowania starszych urządzeń firmy Zebra z systemem Android lub Windows.

Aplikacja klienta/konsoli zapewniająca scentralizowany podgląd kondycji akumulatorów urządzeń firmy Zebra z systemem Android w celu wykrycia starzejących się egzemplarzy

Zapewnia szacunkowe dane dotyczące kondycji baterii w zakresie zasilania, liczby cykli i wstępnie zdefiniowanych wartości progowych związanych z użyciem baterii na wybranych urządzeniach firmy Zebra z systemem Windows

W pełni funkcjonalne narzędzie do analizy sieci Wi-Fi w czasie rzeczywistym i rozwiązywania problemów, które pomaga analizować i rozwiązywać problemy z siecią Wi-Fi (wstępnie zainstalowane na obsługiwanych urządzeniach firmy Zebra z systemem Android)

Zapewnia możliwość scentralizowanego łączenia i monitorowania obsługiwanych urządzeń peryferyjnych Bluetooth (dla systemu Android)

Bezprzewodowy sterownik/suplikant, który umożliwia łączność WLAN, konfigurację, raportowanie stanu i diagnostykę na urządzeniach Zebra z systemem Android/Windows

Rozwiązanie zbliżeniowe i lokalizacja

Oferuje funkcję wykrywania zbliżeniowego pracowników, alerty i rejestrowanie, a także zapewnia zestaw raportów opartych na chmurze oraz pulpitów nawigacyjnych dotyczących zdarzeń związanych z trendami zbliżeniowymi

Platforma wykrywania zbliżeniowego i lokalizacji w czasie rzeczywistym dla zastosowań w handlu detalicznym i przedsiębiorstwach

+ FUNKCJA REJESTRACJI DANYCH / SKANOWANIA

Pobierz to narzędzie na urządzenia firmy Zebra z systemem Windows, na których oprogramowanie DataWedge nie jest wstępnie zainstalowane; umożliwia wszystkim aplikacjom na urządzenie pozyskiwanie danych ze skanera bez interfejsu API

Wtyczka dla urządzeń firmy Zebra z systemem Windows, dzięki której oprogramowanie DataWedge może otrzymywać dane ze zdalnych aplikacji klienckich przez sieć IP

Wtyczka dla urządzeń firmy Zebra z systemem Windows, dzięki której oprogramowanie DataWedge może wysyłać dane do zdalnych aplikacji klienckich przez sieć IP

Umożliwia komputerowi odbieranie danych z wtyczek (niezależnie od urządzeń Zebra z systemem Android lub Windows) oraz wysyłanie tych danych do okna pierwszoplanowego

Po zintegrowaniu z aplikacją dla systemu Android pozwala zoptymalizować przepływ pracy, umożliwiając rejestrowanie zawartości formularza jednym skanowaniem

Zawiera oprogramowanie sterownika do obsługi Document Capture 2.0 na określonych urządzeniach firmy Zebra z systemem Windows Mobile 6.5.3

Aktualizuje oprogramowanie układowe SCN na urządzeniach firmy Zebra z systemem Windows

Służy do tworzenia i edytowania parametrów profilu na urządzeniu Zebra TC70x

+ NARZĘDZIA PROGRAMISTYCZNE

Umożliwia programistom łatwe tworzenie zaawansowanych aplikacji dla systemu Android na urządzenia mobilne dla przedsiębiorstw

Umożliwia programistom tworzenie aplikacji Xamarin przeznaczonych dla bibliotek Xamarin Enterprise Mobility

Umożliwia programistom tworzenie aplikacji przeznaczonych dla bibliotek C

Umożliwia programistom tworzenie aplikacji platformy .NET dla hostów z systemem Windows Mobile/CE/7 

Pozwala na tworzenie aplikacji na komputerach stacjonarnych, smartfonach i tabletach obsługujących najpopularniejsze systemy operacyjne

Umożliwia programistom tworzenie aplikacji sterujących skanerami firmy Zebra dla systemu Android

Dla urządzeń mobilnych Psion, w tym Workabout Pro 4 i VH10

Platforma wykrywania zbliżeniowego i lokalizacji w czasie rzeczywistym dla zastosowań w handlu detalicznym i przedsiębiorstwach

Umożliwia deweloperom tworzenie bogatych w funkcje aplikacji webowych, które można w płynny sposób zintegrować z funkcjami komputerów mobilnych i urządzeń peryferyjnych firmy Zebra z systemem Android/Windows

Upraszcza iniekcję DOM, co pozwala dodawać funkcje do aplikacji dla przedsiębiorstw działającej w przeglądarce bez zmiany kodu źródłowego

Umożliwia programistom tworzenie aplikacji mobilnych opartych na przeglądarce przy użyciu standardowej przeglądarki Microsoft Internet Explorer Mobile

Samodzielna aplikacja panelu sterowania systemu Windows przeznaczona do obsługi kamer i imagerów innych firm w starszych produktach

Zapewnia klienta opartego na TESS dla aplikacji TekRF i TekConsole

Rozwiązanie w postaci oprogramowania pośredniczącego dla całego przedsiębiorstwa, które zapewnia integrację z aplikacją SAP ERP, głównie w zakresie obsługi kodów kreskowych i RFID na urządzeniach mobilnych

+ WIĘCEJ APLIKACJI

Przenoszenie istniejących aplikacji telnet do systemu Android (automatycznie zainstalowane na nowszych urządzeniach)

Pozwala automatycznie wyczyścić historię i pamięć podręczną / pliki cookie podczas uruchamiania (dla urządzeń firmy Zebra z systemem Windows)

Zbiera dzienniki z urządzeń firmy Zebra z systemem Windows

Pełne resetowanie oprócz zewnętrznej karty SD dla urządzeń TC75

Część rozwiązania wąskopasmowej cyfrowej łączności bezprzewodowej firmy Zebra (niedostępne dla systemu Android/iOS)

Ułatwia tworzenie pakietów OSUpdate (dla urządzeń firmy Zebra z systemem Windows)

Umożliwia eksportowanie konfiguracji urządzenia i informacji o wersji w postaci pliku .csv (dla urządzeń firmy Zebra z systemem Windows)

Utrwala pasek pamięci systemu podczas zimnego rozruchu (dla urządzeń firmy Zebra z systemem Windows CE)

Umożliwia włączanie/wyłączanie rejestrowania RIL w ruchu (dla urządzeń firmy Zebra z systemem Windows Mobile 6.1/6.5.3)

Umożliwia włączanie/wyłączanie rejestrowania GPS w ruchu (dla urządzeń firmy Zebra z systemem Windows Mobile 6.1/6.5.3)

+ AKCESORIA

Połączenie DX30/SmartDEX zapewnia bezprzewodowe rozwiązanie komunikacji DEX dla urządzeń firmy Zebra z systemem Android/Windows

Działa zarówno z użyciem kabli DEX, jak i bezprzewodowego urządzenia DX30 z obsługą funkcji Bluetooth

Służy do konfigurowania portu Ethernet stacji dokującej zadokowanego urządzenia mobilnego Zebra MC909x

Służy do konfigurowania stacji dokujących Ethernet (CRD9000-4) dla urządzeń Zebra MC90xx/MC91xx

Ułatwia zmianę ustawień kraju modemów stacji dokującej CRD5500-1000XR/CRD5501-1000XR

Umożliwia korzystanie z urządzenia RFD2000 jako dodatkowego uchwytu skanującego RFID dla terminala TC20 premium z systemem Android

Narzędzie do ładowania kluczowych zmiennych do przesyłania kluczy szyfrowania na urządzenie docelowe

Korzystaj ze swoich aplikacji na wyświetlaczu HD4000 (aby uzyskać dostęp do tego pakietu SDK, należy wypełnić krótki formularz)

Narzędzie do definiowania niestandardowej klawiatury dla urządzenia Zebra MC3200 z systemem Windows

Upraszcza konfigurację ściennej stacji dokującej dla urządzeń Zebra PS20

Umożliwia rejestrowanie danych kalibracji, gdy terminal Zebra PS20 jest umieszczony na wózku

To rozwiązanie do kontrolowania mobilnych zasobów z systemem Android oraz zarządzania nimi, które pozwala zmniejszyć liczbę brakujących lub zgubionych komputerów mobilnych

+ WORKFORCE CONNECT

Proste rozwiązanie głosowe PTT dla pracowników, z funkcją połączeń grupowych i odpowiedzi prywatnej w jednej podsieci

Kompleksowe rozwiązanie PTT i do bezpiecznego przesyłania wiadomości przez sieć komórkową/Wi-Fi dla pracowników; zgodne z wybranymi urządzeniami firmy Zebra oraz urządzeniami konsumenckimi z systemem Android i Apple iOS

Pozwala połączyć wszystkich pracowników za pośrednictwem środowiska w chmurze hostowanej przez firmę Zebra, która współdziała z usługami głosowymi i/lub Push-to-Talk firmy Zebra

Zapewnia możliwość interakcji między wieloma usługami i interfejsami API, dzięki czemu systemy zewnętrzne mogą wysyłać wiadomości do klientów PTT Pro

Dostarcza funkcje głosowe do zestawu narzędzi komputera mobilnego

Zapewnia dostęp do licencji i tokenów opartych na funkcjach.

SZUKASZ COŚ BARDZIEJ KONKRETNEGO?

Prawdopodobnie szukasz oprogramowania specyficznego dla Twojego modelu komputera mobilnego. Możesz pobrać sterownik, oprogramowanie układowe, system operacyjny, pakiet SDK lub czysty pakiet rozruchowy dla Twojego modelu na stronie wsparcia dla konkretnego komputera mobilnego podanej na stronie wsparcia dla komputerów mobilnych lub stronie wsparcia dla wycofanych komputerów mobilnych.