Usługi zarządzane i usługi zapewniania widoczności | Zebra

Usługi zapewniania widoczności zasobów Zebra Asset Visibility Services

Wgląd we flotę urządzeń marki Zebra i jej stan techniczny w celu maksymalnego zwiększenia zwrotu z inwestycji

Ta możliwa do szybkiej aktywacji usługa abonamentowa zapewnia natychmiastowy wgląd w dane na temat zasobów i stanu urządzeń, dotyczące wszystkich posiadanych przez firmę komputerów mobilnych, połączonych z siecią drukarek Link-OS oraz inteligentnych baterii marki Zebra — bez konieczności dysponowania na miejscu sprzętem lub rozwiązaniem MDM.

  • Możliwość śledzenia lokalizacji urządzeń, stanu zapasów, stanu technicznego, sprawności baterii, historii napraw, statusu umów serwisowych i wykonywania innych czynności — za pomocą jednego internetowego pulpitu dostępnego z przeglądarki lub aplikacji na tablet
  • Użyteczne w praktyce predyktywne informacje pomagające zapobiegać przestojom w pracy urządzeń, zanim wpłyną one na wydajność procesów
  • Możliwość indywidualnego dostosowywania podglądów dzięki definiowanej przez użytkownika funkcji oznaczania i nazywania zasobów
  • Czytelny pulpit z oznaczeniami kolorystycznymi ułatwiający identyfikowanie stanu urządzeń

Bliższe informacje na temat usług zapewniania widoczności

Panorama miasta

Dzięki platformie Savanna™ będziesz wiedzieć, jaki następny ruch będzie ruchem najlepszym

Samo zbieranie danych to mało. Stworzona przez firmę Zebra Savanna, rewolucyjna platforma danych i analityki biznesowej, pomoże sprawić, by gromadzone dane pracowały na korzyść Twojego przedsiębiorstwa. Savanna integruje funkcje łączności punktów końcowych w Internecie Rzeczy (IoT), zarządzania konfiguracją, przesyłania i przechowywania danych, analityki oraz uczenia się maszyn w jedną platformę. Wykorzystaj platformę Savanna do przekształcania surowych danych w gotowe do wykorzystania informacje dla Twojego przedsiębiorstwa