Ocena bezpieczeństwa

Specjalista IT przeprowadzający ocenę sieci oraz zabezpieczeń urządzeń za pomocą laptopa.

Usługa oceny bezpieczeństwa (Security Assessment) przeznaczona jest dla klientów pragnących sprawdzić poziom bezpieczeństwa swoich systemów informatycznych oraz wyeliminować ich słabe strony i zagrożenia bezpieczeństwa. Po dokonaniu oceny istniejącej infrastruktury oraz środowiska sieciowego pod kątem bezpieczeństwa wskażemy problemy związane z zabezpieczeniami sieci, mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo należących do klienta sieci i kluczowych zasobów oraz użytkowników urządzeń i aplikacji sieciowych. W ramach oceny bezpieczeństwa dostarczamy też klientom cenne zalecenia dotyczące sposobów zamknięcia luk w zabezpieczeniach oraz pomoc w zadbaniu o dostępność, poufność i integralność sieci informatycznej i danych. Usługa dostępna jest dla klientów korzystających z sieci publicznych lub prywatnych (bądź też ich kombinacji) następującego typu:

sieci prywatne: przewodowe, bezprzewodowe 802.11x

sieci publiczne: przewodowe, komórkowe, radiowe