Chat with us
Loader
Establishing connection, please wait while we connect you.

Rozwiązania Zebra SmartLens™ zapewniające widoczność zasobów w handlu detalicznym

Lepsza widoczność, lepszy wgląd i trafniejsze decyzje w handlu detalicznym

Zdolność widzenia w czasie rzeczywistym wszystkiego, co dzieje się w sklepie oznaczałaby dysponowanie wszystkimi informacjami potrzebnymi do maksymalnego zwiększania sprzedaży, minimalizowania strat i kosztów operacyjnych i nadawania obsłudze klienta zupełnie nowego wymiaru. Taki wizjonerski wgląd możliwy jest dzięki opracowanemu przez firmę Zebra systemowi SmartLens zapewniającemu widoczność zasobów w handlu detalicznym.

System SmartLens dla handlu detalicznego przekształca cały sklep w sklep inteligentny, który automatycznie wykrywa i rejestruje lokalizację i ruch praktycznie wszystkich obiektów w sklepie – towaru i zasobów – i przekształca te dane w łatwe do odczytania i gotowe do wykorzystania informacje, które zapewnią prawdziwą przewagę konkurencyjną.

Efekt? Widoczność zapasów niezbędna do wyeliminowania braków i nadmiarów magazynowych, zapobiegania utracie transakcji sprzedaży oraz szybkiego realizowania zamówień internetowych z odbiorem w sklepie, a także wykrywania prób kradzieży i zatrzymywania złodziei przed opuszczeniem sklepu oraz podejmowania wielu innych przydatnych działań. Przekształć swój sklep w sklep inteligentny za pomocą systemu SmartLens dla handlu detalicznego – dostępnego wyłącznie w ofercie firmy Zebra.

System Zebra SmartLens dla handlu detalicznego składa się z rodziny specjalnie do tego celu skonstruowanych czujników RFID, modułu SmartLens do analizy danych oraz aplikacji SmartLens. Choć system ten składa się z szeregu warstw, został on zaprojektowany tak, by można go było w prosty sposób zintegrować z istniejącymi technologiami i infrastrukturą.

  • Czujniki SmartLens wyśledzą wszystko

    Czujniki SmartLens automatycznie gromadzą dane dotyczące towaru i zasobów przemieszczających się po sklepie oraz pojawiających się w nim i opuszczających go. Cztery typy czujników – SmartLens do punktów przejściowych, SmartLens do zaplecza, SNAP SmartSensor wykrywający urządzenia sieciowe oraz SmartLens do punktów sprzedaży – pomagają optymalnie odpowiadać na konkretne wymagania różnych obszarów sklepu.

  • Moduł SmartLens do analizy danych

    Moduł SmartLens do analizy danych gromadzi i koreluje przekazywane przez czujniki surowe dane RFID i przekształca je w informacje o zdarzeniach, będące podstawą dostępnych w czasie rzeczywistym, konkretnych i możliwych do wykorzystania informacji pozwalających poprawić praktycznie każdy aspekt działania sklepu – bez konieczności czasochłonnego, ręcznego zestawiania danych.

  • Bezproblemowa integracja

    Otwarta platforma Zebra SmartLens dla handlu detalicznego umożliwia tworzenie niestandardowych aplikacji lub integrację z istniejącymi systemami, takimi jak system zarządzania magazynem (WMS), system planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) lub inne firmowe aplikacje.

Logo Zebra SmartLens dla handlu detalicznego

Większa widoczność

Sprawdź, jak widzieć wszystko dzięki systemowi Zebra SmartLens dla handlu detalicznego

Czujnik SmartLens SNAP

Czujnik SNAP SmartLens wykrywający urządzenia sieciowe

Śledzenie zapasów i urządzeń mobilnych

Czujnik SNAP SmartLens wyposażony jest w funkcje umożliwiające uzyskanie nieosiągalnego wcześniej wglądu w czasie rzeczywistym w to, co dzieje się w sklepie. Umożliwia on śledzenie obiektów za pomocą zintegrowanego, wysokowydajnego czytnika danych RFID.

Czytnik przejścia ST5500

Czujnik SmartLens do punktów przejściowych

Śledzenie towaru w punktach wejścia/wyjścia

Aby rozumieć, co dzieje się z towarem, konieczna jest wiedza na temat kierunku ruchu towaru w czasie jego przemieszczania się przez strefę przyjmowania oraz punkty wejścia/wyjścia. To właśnie umożliwia system SmartLens. Najlepsza w branży, zaawansowana technologia RFID firmy Zebra gromadzi dane potrzebne systemowi SmartLens do szybkiego ustalania, czy dany produkt opuszcza wybrany obszar, czy też się w nim pojawia. A dzięki elastycznym opcjom montażu, umożliwiającym instalację na ścianie lub podwieszenie pod sufitem, czujnik SmartLens do punktów przejściowych można łatwo zainstalować w praktycznie każdym środowisku handlowym.

SR5502

Czujnik SmartLens na zaplecze

Śledzenie zapasów na zapleczu

Ten czujnik RFID rozpoczyna cykl śledzenia, wykrywając i rejestrując ruch towaru oznaczonego etykietami RFID od chwili, w której towar pojawia się na zapleczu aż do momentu, w którym je opuszcza. Ten wysokowydajny, zaawansowany stacjonarny czytnik RFID został zaprojektowany z myślą o obsłudze dużej liczby znaczników RFID przy zachowaniu wysokiej dokładności i szybkości odczytu. Technologia Power-over-Ethernet (PoE) eliminuje konieczność instalacji gniazd zasilania – jest to rozwiązanie idealne do typowego zaplecza, w którym infrastruktura jest zazwyczaj bardzo złożona. Instalacja jest bardzo prosta – czujnik SmartLens na zaplecze wystarczy podłączyć do gniazdka.

SP5504

Czujnik SmartLens do stanowisk kasowych

Śledzenie towaru przechodzącego przez stanowiska kasowe

Czujnik ten służy do rejestrowania artykułów przemieszczających się przez stanowiska kasowe. Dzięki antenie o wysoce zlokalizowanym zasięgu czujnik SmartLens do stanowisk kasowych można zainstalować przy każdym stanowisku, nie powodując zakłóceń łączności. Rozwiązanie to zwiększy dokładność danych na temat stanu zapasów oraz skuteczność wykrywania strat. Czujnik do stanowisk kasowych współpracuje ponadto z czujnikami SmartLens do punktów przejściowych i wykrywa artykuły opuszczające sklep bez uprzedniego przejścia przez stanowisko kasowe, ostrzegając o potencjalnej kradzieży – zanim do niej dojdzie.

Moduł SmartLens do analizy danych

Mózg systemu SmartLens

Moduł SmartLens do analizy danych to centralny element systemu SmartLens. Moduł składa się z dwóch komponentów. Serwer urządzeń SmartLens koreluje surowe dane RFID i zamienia je na informacje o zdarzeniach. Następnie w wyniku zaawansowanej analizy za pomocą funkcji SmartLens Business Analytics and Reporting (BAR) zdarzenia te są automatycznie przekształcane w możliwe do wykorzystania informacje, dzięki którym można poprawić praktycznie każdy aspekt działań operacyjnych sklepu. W celu ustalenia sposobu poprawienia wyników w przyszłości nie trzeba już godzinami zestawiać danych i analizować wyników uzyskiwanych w przeszłości. Zamiast tego można bez najmniejszego wysiłku otrzymać dostępny w czasie rzeczywistym obraz, który pokaże, jak i gdzie należy na bieżąco poprawiać działania operacyjne.

Sprawdź, jak widzieć wszystko dzięki systemowi Zebra SmartLens dla handlu detalicznego