Zebra Basic Interpreter 2.0

Dostosowywanie i usprawnianie drukarek firmy Zebra za pomocą języka ZBI 2.0. Język ZBI 2.0 jest dostępny jako opcjonalny język programowania firmy Zebra i umożliwia uruchamianie aplikacji w drukarkach, przesyłanie komunikatów do użytkowników z wykorzystaniem poleceń określonych dla panelu sterowania oraz pobieranie danych z wag, skanerów i innych urządzeń peryferyjnych – wszystkie te działania są wykonywane bez połączenia z komputerem PC oraz siecią. Język ZBI 2.0 współpracuje z językiem poleceń drukarki Zebra Programming Language (ZPL), dzięki czemu drukarki są w stanie rozpoznawać strumienie danych napisanych w języku innym niż ZPL i konwertować je na etykiety. Wykorzystując język ZBI 2.0, drukarka jest w stanie tworzyć kody kreskowe oraz tekst na podstawie odbieranych danych, formatów etykiet napisanych w językach innych niż ZPL, danych z czujników, klawiatur oraz urządzeń peryferyjnych. Drukarki można również tak zaprogramować, aby łączyły się z bazami danych dostępnymi na komputerach PC i wyszukiwały w nich informacje, których można użyć na drukowanych etykietach.

Logo firmy Zebra