Zebra Basic Interpreter 2.0

Dostosowywanie i usprawnianie drukarek firmy Zebra za pomocą języka ZBI (Zebra BASIC Interpreter) 2.0. Język ZBI 2.0 jest dostępny jako opcjonalny język programowania dla drukarek firmy Zebra. Umożliwia drukarkom firmy Zebra uruchamianie aplikacji, wyświetlanie monitów dla użytkowników za pomocą poleceń panelu sterowania, a także odbieranie danych wejściowych z wag, skanerów i innych urządzeń peryferyjnych — bez konieczności używania komputera PC ani połączenia sieciowego. ZBI 2.0 współpracuje z językiem poleceń dla drukarek Zebra Programming Language (ZPL), dzięki czemu drukarki są w stanie odczytać strumienie danych w językach innych niż ZPL oraz konwertować je na tabele. Wykorzystując język ZBI 2.0, drukarka jest w stanie tworzyć kody kreskowe oraz tekst na podstawie danych wejściowych otrzymanych z formatów etykiet napisanych w językach innych niż ZPL, danych z czujników, klawiatur oraz urządzeń peryferyjnych. Drukarki można również tak zaprogramować, aby łączyły się z bazami danych dostępnymi na komputerach PC i wyszukiwały w nich informacje, których można użyć na drukowanych etykietach.

ZBI-Developer to bezpłatne narzędzie do programowania przeznaczone dla komputerów PC, które znacznie upraszcza programistom tworzenie i testowanie skomplikowanych programów ZBI 2.0 oraz przekazywanie ich do drukarek. Korzystając z narzędzia ZBI-Developer w połączeniu z językiem programowania Zebra ZBI 2.0, otrzymujesz wydajny i wszechstronny zestaw narzędzi, które pozwalają dostosować działania drukarek firmy Zebra. Wbudowana funkcja drukarki wirtualnej "Virtual Printer" umożliwia szybkie tworzenie, testowanie i przygotowywanie programów do użycia.

Logo firmy Zebra