LifeGuard for Android

"LifeGuard™ for Android™ to opracowane przez Zebrę rozwiązanie zabezpieczające oprogramowanie, wydłużające cykl eksploatacji komputerów mobilnych marki Zebra klasy korporacyjnej z systemem Android." Zabezpieczenia systemu operacyjnego klasy konsumenckiej zapewniane są jedynie przez 36 miesięcy – okres znacznie krótszy niż 5 lub więcej lat eksploatacji sprzętu, których potrzebuje Twoje przedsiębiorstwo. Oprogramowanie LifeGuard wydłuża okres objęty wsparciem w zakresie bezpieczeństwa systemu operacyjnego o szereg lat po zakończeniu okresu objętego wsparciem dla konsumentów, aby dorównać cyklowi życia urządzeń klasy korporacyjnej, pomagając Twojemu przedsiębiorstwu znacznie obniżyć całkowity koszt ich eksploatacji.

LifeGuard zapewnia przedłużone wsparcie w zakresie bezpieczeństwa, przewidywalne okresowe aktualizacje zabezpieczeń oraz obsługę starszych systemów operacyjnych w czasie przechodzenia na nowszy system operacyjny. Częste aktualizacje zwiększą bezpieczeństwo Twojego sprzętu, a LifeGuard sprawia, że ich instalacja jest łatwa i można jej dokonać wedle uznania lokalnie lub też zdalnie za pośrednictwem narzędzi Enterprise Mobility Management (EMM).

Jako rozwiązanie Mobility DNA, LifeGuard jest dostępne dla wybranych komputerów mobilnych firmy Zebra z aktywną umową Zebra OneCare. "Oznacza to, że komputery te można eksploatować bezpieczniej i dłużej niż wszystkie pozostałe urządzenia w branży." LifeGuard zapewnia rozwiązania zabezpieczające oprogramowanie i niezawodność dorównującą długości cyklu życia sprzętu klasy korporacyjnej, upraszcza proces przejścia na nowszy system operacyjny oraz zwiększa ochronę inwestycji w sprzęt mobilny.

 • Lepszy ogólny stosunek wartości do ceny niż w przypadku urządzenia konsumenckiego (całkowity koszt eksploatacji)

  LifeGuard dla systemu Android zapewnia rozwiązania zabezpieczające oprogramowanie i niezawodność dorównującą długości cyklu życia sprzętu klasy korporacyjnej, upraszcza proces przejścia na nowszy system operacyjny oraz zwiększa ochronę inwestycji w sprzęt mobilny.

 • Prostszy proces

  Częste aktualizacje zwiększą bezpieczeństwo Twojego sprzętu, a LifeGuard sprawia, że ich instalacja jest łatwa i można jej dokonać lokalnie lub też zdalnie za pośrednictwem narzędzi Enterprise Mobility Management (EMM). Użytkownik nigdy nie jest zmuszany do zaakceptowania aktualizacji, więc można wdrażać każdą z nich wedle uznania. Daje to czas na przeprowadzanie procesu migracji we własnym tempie, ze zwiększoną pewnością.

 • Nieustanna praca nad bezpieczeństwem systemu operacyjnego

  Rozwiązanie LifeGuard, dostępne w ramach umowy serwisowej Zebra OneCare, zapewnia dostęp do odpowiedniego wsparcia w zakresie bezpieczeństwa systemu operacyjnego za pomocą publikowanych okresowo zestawów poprawek dopełniających wsparcie techniczne dostępne w ramach umowy Zebra OneCare w miarę przechodzenia na nowsze wersje systemu operacyjnego Android OS.

Klient rejestrujący zakup na tablecie

 • Komputery mobilne

  Rejestracja i przesyłanie niezbędnych informacji o znaczeniu fundamentalnym dla działalności przedsiębiorstwa.

  Komputery mobilne

 • Mobility DNA

  Dzięki rozwiązaniu Mobility DNA firmy Zebra wszystkie elementy platformy mobilnej w przedsiębiorstwie można ze sobą połączyć, aby uzyskać prostsze, zintegrowane rozwiązanie korzystające z całej linii komputerów mobilnych, gotowych aplikacji dla użytkowników końcowych, niezawodnych narzędzi administracyjnych oraz narzędzi umożliwiających łatwe tworzenie aplikacji.

  Mobility DNA

 • Zebra OneCare

  "Plan serwisowy Zebra OneCare zrywa z tradycyjnym wsparciem typu problem-naprawa, stając się prawdziwą usługą strategiczną, która pomoże Twojemu przedsiębiorstwu zrealizować cele w zakresie mobilności i maksymalnie zwiększyć zwrot z inwestycji w urządzenia marki Zebra."

  Zebra OneCare

Niezbędne przedsiębiorstwu funkcje klasy korporacyjnej