LifeGuard dla systemu Android

lifeguard android logo

LifeGuard™ dla systemu Android™ to opracowane przez firmę Zebra rozwiązanie zabezpieczające oprogramowanie, które wydłuża cykl eksploatacji komputerów mobilnych marki Zebra klasy korporacyjnej z systemem Android. Zabezpieczenia systemu operacyjnego klasy konsumenckiej zapewniane są jedynie przez 36 miesięcy – okres znacznie krótszy niż 5 lub więcej lat eksploatacji sprzętu, których potrzebuje Twoje przedsiębiorstwo. Oprogramowanie LifeGuard wydłuża okres objęty wsparciem w zakresie bezpieczeństwa systemu operacyjnego o szereg lat po zakończeniu okresu objętego wsparciem dla konsumentów, aby dorównać cyklowi życia urządzeń klasy korporacyjnej, pomagając Twojemu przedsiębiorstwu znacznie obniżyć całkowity koszt ich eksploatacji.

LifeGuard zapewnia przedłużone wsparcie w zakresie bezpieczeństwa, przewidywalne okresowe aktualizacje  zabezpieczeń oraz obsługę starszych systemów operacyjnych w czasie przechodzenia na nowszy system operacyjny. Częste aktualizacje zwiększą bezpieczeństwo Twojego sprzętu, a LifeGuard sprawia, że ich instalacja jest łatwa i można jej dokonać wedle uznania lokalnie lub też zdalnie za pośrednictwem narzędzi Enterprise Mobility Management (EMM). 

LifeGuard to element rozwiązań Mobility DNA, w związku z czym jest on dostępny dla wybranych komputerów mobilnych marki Zebra z aktywną umową serwisową Zebra OneCare.  Oznacza to, że komputery te można eksploatować dłużej i w bezpieczniejszy sposób niż dowolne inne urządzenia w tej branży. LifeGuard zapewnia rozwiązania zabezpieczające oprogramowanie i niezawodność dorównującą długości cyklu życia sprzętu klasy korporacyjnej, upraszcza proces przejścia na nowszy system operacyjny oraz zwiększa ochronę inwestycji w sprzęt mobilny.

Niezbędne przedsiębiorstwu funkcje klasy korporacyjnej

 • LEPSZY OGÓLNY STOSUNEK WARTOŚCI DO CENY NIŻ W PRZYPADKU URZĄDZENIA KONSUMENCKIEGO (CAŁKOWITY KOSZT EKSPLOATACJI)

  LifeGuard dla systemu Android zapewnia rozwiązania zabezpieczające oprogramowanie i niezawodność dorównującą długości cyklu życia sprzętu klasy korporacyjnej, upraszcza proces przejścia na nowszy system operacyjny oraz zwiększa ochronę inwestycji w sprzęt mobilny.

 • PROSTSZY PROCES

  Częste aktualizacje zwiększą bezpieczeństwo Twojego sprzętu, a LifeGuard sprawia, że ich instalacja jest łatwa i można jej dokonać lokalnie lub też zdalnie za pośrednictwem narzędzi Enterprise Mobility Management (EMM). Aktualizacje nigdy nie są obowiązkowe i można ich dokonywać wedle uznania. Daje to czas na przeprowadzanie procesu migracji we własnym tempie, ze zwiększoną pewnością.

 • NIEUSTANNA PRACA NAD BEZPIECZEŃSTWEM SYSTEMU OPERACYJNEGO

  Rozwiązanie LifeGuard, dostępne w ramach umowy serwisowej Zebra OneCare, zapewnia dostęp do odpowiedniego wsparcia w zakresie bezpieczeństwa systemu operacyjnego za pomocą publikowanych okresowo zestawów poprawek dopełniających wsparcie techniczne dostępne w ramach umowy Zebra OneCare w miarę przechodzenia na nowsze wersje systemu operacyjnego Android OS.

 • Komputery mobilne

  Rejestracja i przesyłanie niezbędnych informacji o znaczeniu fundamentalnym dla działalności przedsiębiorstwa. 

  Komputery mobilne

 • Mobility DNA

  Dzięki rozwiązaniu Mobility DNA firmy Zebra wszystkie elementy platformy pracy mobilnej przedsiębiorstwa można ze sobą połączyć, aby uzyskać prostsze, zintegrowane rozwiązanie wykorzystujące całą gamę komputerów mobilnych, gotowych aplikacji dla użytkowników końcowych, niezawodnych narzędzi administracyjnych oraz narzędzi umożliwiających łatwe tworzenie aplikacji.

  Mobility DNA

 • ZEBRA ONECARE

  Plan serwisowy Zebra OneCare zrywa z tradycyjnym wsparciem typu problem-naprawa, stając się prawdziwą usługą strategiczną, która pomoże Twojemu przedsiębiorstwu zrealizować cele w zakresie mobilności i maksymalnie zwiększyć zwrot z inwestycji w urządzenia marki Zebra. 

  Zebra OneCare