Wskaźniki temperatury krwi Safe-T-Vue

Worki z krwią z urządzeniem Safe-T-Vue 10 do wskazywania zmian temperatury

Nieodwracalne wskaźniki wrażliwe na temperaturę

Wskaźniki temperatury krwi Safe-T-Vue firmy Zebra, produkowane przez firmę Temptime®, zostały zaprojektowane z myślą o pomocy bankom krwi, ośrodkom krwiodawstwa i placówkom wykonującym przetoczenia krwi w poprawieniu zgodności z przepisami i chronieniu cennych zapasów krwi.

Wskaźniki temperatury Safe-T-Vue® umieszcza się bezpośrednio na workach z krwią podczas chłodzenia, transportu i tymczasowego przechowywania. Reagując na temperaturę, dostarczają one wizualny sygnał o osiągnięciu lub przekroczeniu temperatury 6°C lub 10°C przez preparaty krwiopochodne, osocza i krwinek czerwonych. Ponieważ zmiana barwy jest nieodwracalna, wskaźniki Safe-T-Vue będą informować o wystąpieniu wyższej temperatury, nawet jeżeli temperatura powróci ostatecznie do niższego poziomu.

FDA 510(k) #BK910005

  • Zgodność temperaturowa dla produktów krwiopochodnych

    Wskaźnik STV reaguje w temperaturach krytycznych określonych przez normy AABB i 21 CFR 640, a w razie ekspozycji na te temperatury jego barwa nie powraca do stanu wyjściowego, dzięki czemu personel medyczny może mieć pewność, że wymagania dotyczące temperatury są spełniane.

  • Łatwiejszy proces podawania krwi

    Wskaźniki firmy Zebra promują odpowiedzialność podczas transportu, zapewniając wgląd umożliwiający rzetelną identyfikację tych preparatów krwi, które w żadnym momencie nie przekroczyły progów temperatury. Umożliwia to ich ponowne wydanie i minimalizację strat.

  • Lepsze zarządzanie zapasami krwi

    Konieczność utylizacji preparatów krwiopochodnych z powodu braku danych na temat stanu temperatury można ograniczyć. System SafeTVue zapewnia wgląd w temperaturę przechowywania i transportu, dzięki czemu można z całą pewnością zidentyfikować te preparaty krwi, które w żadnym momencie nie przekroczyły progów temperatury, co umożliwia ich ponowne wydanie.

Osoba trzymająca wskaźnik Safe-T-Vue 10 z workiem z krwią w tle

Więcej informacji na temat rozwiązań do monitorowania i wykrywania temperatury

Worek z krwią z urządzeniem Safe-T-Vue 6 do wskazywania zmian temperatury

Safe-T-Vue 6

Temperatury utrzymały się na poziomie 6°C lub poniżej

Wskaźniki temperatury Safe-T-Vue 6 mocuje się bezpośrednio do worków z krwią w czasie ich przechowywania w chłodni lub w magazynie tymczasowym. Zmieniają one barwę z białej na czerwoną, gdy krew (lub inny produkt wrażliwy na temperaturę) osiągnie lub przekroczy temperaturę 6°C.

Worki z krwią z urządzeniem Safe-T-Vue 10 do wskazywania zmian temperatury

Safe-T-Vue 10

Temperatury utrzymały się na poziomie 10°C lub poniżej

Wskaźniki temperatury Safe-T-Vue 10 zmieniają barwę z białej na czerwoną po osiągnięciu lub przekroczeniu temperatury 10°C. Mocuje się je bezpośrednio do worków z krwią, co ułatwia utrzymywanie wymaganych standardów jakości podczas tymczasowego przechowywania oraz transportu.

Produkty wchodzące w skład zestawu Val-A-Sure do walidacji chłodziarek

Zestaw Val-A-Sure do walidacji chłodziarek

Łatwa, dokładna walidacja chłodziarek

Opracowany we współpracy z bankami krwi i laboratoriami system Val-A-Sure to prostota, dokładność, standaryzacja i szybkość procesu walidacji chłodziarek do transportu krwi dzięki stosowaniu jednego prostego zestawu. System Val-A-Sure pomaga dbać o to, by temperatura przechowywania krwi była konsekwentnie rejestrowana podczas każdej walidacji.

Więcej informacji na temat rozwiązań do monitorowania i wykrywania temperatury