HEATmarker®

Dłoń trzymająca wskaźnik LIMITmarker i wskaźnik TransTracker F

Monitorowanie połączonego działania czasu i wysokiej temperatury

Połączone działanie czasu i wysokiej temperatury powoduje stopniowe i kumulacyjne pogorszenie jakości wielu wrażliwych na temperaturę produktów medycznych. Wskaźniki czasowo-temperaturowe HEATmarker® monitorują ekspozycję na działanie ciepła, stanowiąc nieodwracalny wizualny sygnał narażenia przez określony czas. Kolorowy laminat zapewnia niezawodne wskazanie i może być stosowany na narażonych na działanie oświetlenia wewnętrznego opakowaniach zewnętrznych.

Produkowane przez firmę Temptime® wskaźniki czasowo-temperaturowe HEATmarker® do stosowania na produktach wrażliwych na temperaturę stopniowo zmieniają kolor pod wpływem działania ciepła przez określony czas. Czas reakcji i temperatura, na którą wrażliwy jest każdy wskaźnik HEATmarker, składają się na jego profil temperaturowy. Wskaźnik osiąga punkt końcowy po ekspozycji na działanie temperatury o wartościach granicznych charakterystycznych dla jego profilu temperaturowego.

  • Łatwe monitorowanie czasu i temperatury

    Wskaźnik HEATmarker cechuje technologia zmiany koloru umożliwiająca identyfikację potencjalnie zepsutych produktów, co pozwala na podjęcie odpowiedniego działania. Pod wpływem ciepła początkowo jasny wskaźnik staje się ciemniejszy. Gdy łączne oddziaływanie ciepła osiągnie wartości graniczne danego profilu, wskaźnik będzie miał taki sam lub ciemniejszy kolor, jak otaczający go zewnętrzny pierścień.

  • Ochrona zapasów

    Wskaźnik HEATmarker dostarcza wizualną wskazówkę, która umożliwia użytkownikom ochronę zapasów produktów i maksymalne zwiększanie wydajności obsługi zapasów poprzez wykorzystywanie produktów, które nie osiągnęły punktów końcowych, i pozbywanie się wyłącznie tych oznaczonych wskaźnikiem HEATmarker produktów, które osiągnęły punkty końcowe.

  • Zaawansowane procesy chemiczne umożliwiają obsługę produktów o różnej stabilności

    Dzięki opatentowanej technologii wskaźniki HEATmarker są dostępne w wariantach, które obsłużą profil stabilności Twojego produktu. Na przykład, wskaźnik HEATmarker Hx (temperatura: 37°C), który cechuje 9 dni do punktu końcowego, byłby odpowiedni do mniej stabilnego produktu, a wskaźnik HEATmarker Hx, który cechuje 36 dni do punktu końcowego, byłby odpowiedni do bardziej stabilnego produktu.

Więcej informacji na temat rozwiązań do monitorowania i wykrywania temperatury

HEATmarker Hx36

Seria HEATmarker Hx

Parametry określone dla temperatury 37°C

Wskaźniki HEATmarker z serii Hx to zminiaturyzowane samoprzylepne etykiety, które można naklejać na płaskie lub zakrzywione powierzchnie poszczególnych wrażliwych na temperaturę produktów medycznych. Cechuje je czas reakcji wynoszący od 9 do 36 dni w temperaturze 37°C.

HEATmarker Hu41

Seria HEATmarker Hu

Parametry określone dla temperatury 25°C

Wskaźniki HEATmarker z serii Hu to zminiaturyzowane samoprzylepne etykiety, które można naklejać na płaskie lub zakrzywione powierzchnie poszczególnych wrażliwych na temperaturę produktów medycznych. Cechuje je czas reakcji wynoszący od 14 do 41 dni w temperaturze 25°C.

HEATmarker M/H/E

HEATmarker M, H i E

Reakcja w temperaturze 8°C i 60°C

Wskaźniki HEATmarker M, H i E to zminiaturyzowane samoprzylepne etykiety, które można naklejać na płaskie lub zakrzywione powierzchnie poszczególnych wrażliwych na temperaturę produktów medycznych. Cechuje je profil czasu reakcji na temperaturę wynoszący od 8 dni w temperaturze 8°C do 30 dni w temperaturze 60°C.

Więcej informacji na temat rozwiązań do monitorowania i wykrywania temperatury

Więcej rozwiązań do monitorowania i wykrywania temperatury

Wskaźniki ciepła LIMITmarker®

Łatwy do odczytania wskaźnik progu LIMITmarker® umożliwia monitorowanie ekspozycji na działanie określonej temperatury i wskazuje przekroczenie temperatury reakcji.

Informacje na temat produktu

Elektroniczne czujniki temperatury

Bezprzewodowe elektroniczne czujniki temperatury firmy Zebra z obsługą łączności Bluetooth do monitorowania ekspozycji leków, środków biologicznych, szczepionek i urządzeń medycznych na działanie warunków środowiskowych.

Informacje na temat produktu