Usługi Signature Services

Profesjonalista rysujący schemat procesu roboczego na przezroczystej tablicy

Szybszy sposób na uwolnienie bogatych danych z obrzeży sieci

Niestabilna sytuacja na rynku, nowo powstające technologie i rosnące oczekiwania klientów oznaczają, że inwestowanie w rozwiązania do obsługi danych z urządzeń peryferyjnych to już proces powszechny. Integrowanie tych technologii – określanych przez firmę Zebra mianem „inteligentnych rozwiązań peryferyjnych” – z istniejącą infrastrukturą informatyczną i procesami roboczymi nie zawsze jest jednak łatwe. Usługi Signature Services rozwiązują ten problem poprzez przyspieszanie procesu wprowadzania przez przedsiębiorstwa nowych inteligentnych rozwiązań peryferyjnych w celu bardziej produktywnej pracy.

Nowe źródła transformacji przedsiębiorstwa

Usługi Signature Services, bazujące na doświadczeniu formy Zebra i oddanej społeczności partnerów, oferują nowe sposoby rozwiązywania kwestii zmieniających się priorytetów biznesowych.

Szybki zwrot z inwestycji dzięki pomyślnemu wdrażaniu projektów

Usługi Signature Services umożliwiają rozwiązywanie wyzwań biznesowych i technicznych oraz zapewniają pomyślne wyniki pracy zespołów informatycznych i użytkowników końcowych, przy jednoczesnym zapewnianiu szybszego zwrotu z inwestycji.

Szybsze osiąganie oczekiwanych wyników biznesowych

Jako lider rynku w zakresie połączonych urządzeń peryferyjnych Zebra znajduje się w najlepszej pozycji, by pomagać w przyspieszaniu realizacji projektu i wdrażaniu inteligentnych rozwiązań peryferyjnych.

Opcje w ramach usług Signature Services

Usługa Solution Validation

Usługa Solution Validation pozwala zyskać pewność, że wszelkie nowe rozwiązania do obsługi danych były kompatybilne i zostały zweryfikowane pod kątem użytku z urządzeniami marki Zebra, co minimalizuje opóźnienia i maksymalnie zwiększa zwrot z inwestycji.

Zobacz więcej

Rozwiązanie Solution JumpStart

Rozwiązanie Solution JumpStart to „sztuka możliwego”, dzięki której przedsiębiorstwa mogą przeprowadzać wizualizacje nowych rozwiązań do obsługi danych i demonstrować uzasadnienia koncepcji.

Zobacz więcej

Learning as a Service

Usługa Learning as a Service pozwala wyposażyć pracowników w wiedzę umożliwiającą pełne wykorzystanie nowych rozwiązań do obsługi danych już w dniu ich wprowadzenia, aby mogli oni zapewniać szybki zwrot z inwestycji.

Zobacz więcej

Usługa Software Integration

Usługa Software Integration łączy w sobie fachową wiedzę firmy Zebra na temat pracy mobilnej, technologii danych peryferyjnych i logiki procesów roboczych z najlepszymi praktykami w zakresie integracji, aby projekt mógł szybciej osiągnąć sukces.

Zobacz więcej

Usługa RFID Design

Usługa RFID Design poprawia prędkość, obniża koszt i zwiększa szanse na sukces dowolnego projektu RFID, aby zapewnić oczekiwane usprawnienia w pracy firmy.

Zobacz więcej

Usługa Program Management

Usługa Program Management, wchodząca w skład oferowanych przez firmę Zebra usług Signature Services, pozwala zadbać o to, by duże wdrożenia urządzeń i rozwiązań Zebry oraz projekty obejmujące inteligentne rozwiązania peryferyjne (Intelligent Edge Solutions, IES) zostały zainstalowane kompleksowo dzięki doświadczeniu firmy, która od 40 lat jest liderem w zakresie opracowywania innowacyjnych rozwiązań w zakresie połączonych technologii na obrzeżach sieci.

Zobacz więcej

MotionWorks z gamy usług Signature Services

Zebra MotionWorks™ z gamy usług Signature Services umożliwia przyspieszanie procesu projektowania i wdrażania rozwiązania MotionWorks do lokalizacji, co pozwala budować przewagę konkurencyjną w oparciu o nieosiągalny dotąd wgląd w zasoby i procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, zyskując możliwość podejmowania mądrzejszych i szybszych decyzji w celu optymalizacji działalności na najwyższym poziomie wydajności.

Zobacz więcej

Voice Enablement

Usługa Voice Enablement łączy w sobie funkcje głosowe i technologie mobilne w celu zwiększania łączności i zmniejszania liczby różnych rodzajów urządzeń używanych w Twojej firmie.

Zobacz więcej

Workflow and Design Consulting

W ramach usługi Workflow and Design Consulting wykorzystywane są sprawdzone na przestrzeni czasu metody w celu przeanalizowania procesów zachodzących w Twoim przedsiębiorstwie, istniejącej infrastruktury oraz technologii i zalecenia sposobu zoptymalizowania procesów roboczych za pomocą inteligentnych rozwiązań peryferyjnych.

Zobacz więcej