Usługi szkoleniowe firmy Zebra | Szkolenia w trybie eLearning i prowadzone przez instruktora

Usługa Learning as a Service

Ikona usługi Learning as a Service

Personalizacja ścieżek kształcenia w celu przyspieszenia przyjęcia przez użytkowników nowych rozwiązań do obsługi danych peryferyjnych

Sukces każdej nowej aplikacji biznesowej zależy od pracowników, którzy z niej korzystają. Ta sama zasada ma zastosowanie w przypadku inwestowania przez przedsiębiorstwo w nowe rozwiązanie do obsługi danych peryferyjnych. Usługa Learning as a Service pozwala zadbać o to, by pracownicy zdobyli wiedzę niezbędną im do tego, by móc przyczynić się do uzyskania szybkiego zwrotu z inwestycji. Dzięki szkoleniom w ramach usługi Learning as a Service, prowadzonych w różnych formach – od dostępnych na żądanie szkoleń drogą elektroniczną (eLearning) po szkolenia prowadzone w sali przez instruktora – zespoły Twojej firmy będą gotowe do pełnego korzystania z nowego rozwiązania do obsługi danych peryferyjnych już w dniu jego wprowadzenia.

Pobierz zestawienie informacji
  • Krótszy czas wprowadzania nowych technologii

    Dzięki usłudze Learning as a Service w pełni wyszkolony personel będzie wydajniej wykonywał nowe zadania i wypełniał nowe funkcje biznesowe. Dzięki dostępnym do wszystkich produktów, rozwiązań i usług oferowanych przez firmę Zebra certyfikatom branżowym, dostosowanym do indywidualnych potrzeb szkoleniom oraz usługom abonamentowym można zdecydowanie przyspieszyć przyjęcie przez użytkowników nowych rozwiązań, produktów i usług.

  • Możliwość dbania o szybkie nabieranie wprawy przez pracowników

    Niezależnie od tego, czy chodzi o pracowników sezonowych, czy personel podlegający wysokiej rotacji, im dłużej trwa proces szkolenia, tym wyższe jest ryzyko utraty przez przedsiębiorstwo korzyści z wszelkich nowych rozwiązań do obsługi danych. Indywidualnie dostosowywane ścieżki kształcenia umożliwiają dbanie o to, by użytkownicy końcowi szybko uczyli się nowych pojęć – w najbardziej odpowiedni dla siebie sposób.

  • Możliwość śledzenia i optymalizowania wyników osiąganych przez użytkowników

    Usługi szkoleniowe umożliwiają pracodawcom monitorowanie procesu uczenia się pracowników i śledzenie uzyskiwanych przez nich kwalifikacji za pośrednictwem dedykowanego systemu do zarządzania szkoleniami. Wyniki pomagają identyfikować obszary wymagające poprawy i personalizować szkolenia w oparciu o indywidualne potrzeby użytkowników.

Zapytaj o usługę Learning as a Service