Usługa Program Management

Ikona usługi Program Management

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów firmy Zebra podczas wdrażania dużych projektów i inteligentnych rozwiązań peryferyjnych

Podczas kompleksowego wdrażania dużych projektów i inteligentnych rozwiązań peryferyjnych przedsiębiorstwa potrzebują pewności, że instalacja przyniesie im zakładany zwrot z inwestycji. Za pośrednictwem wchodzącej w skład gamy Signature Services usługi Program Management firma Zebra, od 40 lat będąca liderem w zakresie połączonych urządzeń peryferyjnych, zadba o sukces Twoich wdrożeń. Właściwie przeprowadzone wdrożenia technologii umożliwią Ci podejmowanie działań w oparciu o dostępne w czasie rzeczywistym dane w celu usprawnienia procesów operacyjnych, zidentyfikowania nowych źródeł dochodu i poprawienia wyników działalności. Oferowana przez firmę Zebra usługa Program Management wykracza poza rutynowe procesy, przynosząc najlepsze praktyki i indywidualnie dostosowane usprawnienia możliwe dzięki niezrównanemu doświadczeniu branżowemu w zakresie usług wdrażania technologii. W ramach usług Program Management Twój projekt zostanie wdrożony przy minimalnym ryzyku i maksymalnych wynikach, zgodnych z celami strategicznymi Twojego przedsiębiorstwa.

Wybierz język
  • Korzyści z dobrze przeprowadzonego wdrożenia

    Działania firmy Zebra rozpoczynają się od dokładnie przedstawionego i starannie prowadzonego planowania i projektowania, a kończą pomyślnym przejściem do wsparcia i zarządzania. Zapewniając kompleksowość projektu, eksperci firmy Zebry pomagają w pewnym i szybkim wdrożeniu technologii Zebra.

  • Przenieś ryzyko związane z projektem na lidera branży

    Specjaliści firmy Zebra od usług zarządzania programami jak nikt inny znają produkty i rozwiązania marki Zebra. Powierzając zarządzanie projektu związanego ze wdrożeniem zakupionej przez Ciebie technologii marki Zebra specjalistom firmy Zebra, unikniesz potencjalnych ograniczeń związanych z poleganiem na wewnętrznych zasobach informatycznych oraz problemów ze złożoną logistyką, niewypełnionymi zobowiązaniami i niskim poziomem zadowolenia użytkowników końcowych.

  • Szybciej uzyskaj zwrot z inwestycji

    Przy dużych projektach i wdrożeniach inteligentnych rozwiązań peryferyjnych nawet niewielkie niedopatrzenie może mieć wpływ na działanie całej firmy. Nieznajomość tego rodzaju projektów i unikatowych potrzeb z nimi związanych może spowodować opóźnienia, przekroczenie budżetu przeznaczonego na projekt oraz niewykorzystane możliwości. Oferowane przez firmę Zebra usługi zarządzania programem (Program Management Services) usprawniają integrację i wdrażanie projektu, dzięki czemu Twoja firma szybciej uzyska wyższy zwrot z inwestycji.

Zapytaj o usługę Program Management