Usługa Software Integration

Logo usługi Software Integration

Wykorzystaj fachową wiedzę firmy Zebra na temat oprogramowania do procesu integracji rozwiązań do pracy mobilnej i integracji danych peryferyjnych

Rozwiązania wykorzystujące dane z obrzeży sieci zapewniają niezaprzeczalne możliwości komercyjne. Wprowadzenie tych nowych rozwiązań do przedsiębiorstwa nie zawsze jest jednak łatwe. Ta nowa usługa z gamy Signature Services umożliwia integrowanie nowych rozwiązań do obsługi danych peryferyjnych z istniejącymi systemami – zapewniając przedsiębiorstwom dokładnie takie efekty, które są im potrzebne. Usługa ta łączy w sobie fachową wiedzę firmy Zebra na temat pracy mobilnej, technologii danych peryferyjnych i logiki procesów roboczych z najlepszymi praktykami w zakresie integracji. Dzięki dostępowi do wykwalifikowanych programistów, wiodących architektów UI/UX i najnowszych możliwości w zakresie integracji korzyści z danych peryferyjnych można zacząć czerpać szybciej.

Pobierz zestawienie informacji
  • Możliwość stworzenia ścieżki migracji dla starszych aplikacji mobilnych

    Usługa Software Integration zapewnia ścieżkę migracji ze starszej aplikacji do pracy mobilnej do przyszłej aplikacji mobilnej, dzięki czemu przedsiębiorstwo może przyspieszyć prace nad usprawnieniami procesów operacyjnych.

  • Szybkie i ekonomiczne dostosowywanie aplikacji mobilnych

    Usługi dotyczące aplikacji obejmują tworzenie i integrację niestandardowych aplikacji do pracy mobilnej w przedsiębiorstwie, migrację aplikacji mobilnych, rozwiązania do obsługi danych peryferyjnych, a w przypadku drukarek marki Zebra – dbanie o to, by nowe oprogramowanie było produktywne. Opcja Integration Connectors & Applets wykorzystuje ponownie komponenty oprogramowania w celu obniżenia kosztów.

  • Zdecydowanie mniejszy wysiłek podczas zarządzania oprogramowaniem

    Usługa Software Integration obejmuje dostosowaną do indywidualnych potrzeb opcję zarządzania cyklem życia oprogramowania, pozwalającą zadbać, by unikatowe oprogramowanie było obsługiwane i utrzymywane przez zespół programistów, który je stworzył. Efekt końcowy to znaczne obniżenie ryzyka, wewnętrznych kosztów oraz obciążenia zespołów Twojego przedsiębiorstwa.

Zapytaj o usługę Software Integration