Rozwiązanie Solution JumpStart

Ikona rozwiązania Jumpstart

Wizualizacja nowego rozwiązania do obsługi danych w celu uzasadnienia koncepcji dzięki wskazówkom od specjalistów

Inteligentne rozwiązania do obsługi danych pochodzących z urządzeń peryferyjnych to rozwijające się technologie, które pomogą uzyskać ważne wyniki biznesowe. Jednak brak konkretnego uzasadnienia koncepcji może sprawić, że realizacja projektu mającego na celu wykorzystanie zalet tych technologii może być trudna.  Rozwiązanie Solution JumpStart to „sztuka możliwego”, dzięki której przedsiębiorstwa mogą przeprowadzić wizualizację inteligentnego rozwiązania do obsługi danych z urządzeń peryferyjnych lub po prostu zoptymalizować powiązaną aplikację. Udostępnianie najlepszych praktyk zapewnia wskazówki w zakresie tworzenia oprogramowania, a optymalizacja rozwiązań obejmuje pomoc specjalistów firmy Zebra w opracowaniu uzasadnienia koncepcji. Dzięki tego rodzaju wsparciu łatwiej jest przyspieszyć prace nad nowymi projektami w celu realizowania celów przedsiębiorstwa.

Pobierz zestawienie informacji
  • Możliwość szybkiej wizualizacji nowych pomysłów

    Proces opracowywania nowych rozwiązań do obsługi danych pochodzących z obrzeży sieci może stanowić wyzwanie, ponieważ członkowie zespołu mają trudności z wyobrażeniem sobie konkretnego kształtu takiego rozwiązania i dostrzeżeniem jego potencjalnej wartości. Rozwiązanie Solution JumpStart pomaga opracować uzasadnienie koncepcji poprzez zapewnianie fachowych wskazówek i działających wersji demonstracyjnych potencjalnego rozwiązania.

  • Eliminacja złożonych kwestii

    Starsza infrastruktura i istniejące aplikacje mogą stanowić przeszkodę podczas tworzenia rozwiązań. Poprzez udostępnianie najlepszych praktyk przedsiębiorstwo może szybko opracować i stworzyć nowe koncepcje dzięki możliwości opierania się na projektach pomyślnie wprowadzonych w innych obszarach.

  • Optymalizacja aplikacji Zebry w celu maksymalnego wykorzystywania możliwości urządzeń marki Zebra

    W miarę postępu technologii firmy Zebra istniejące i nowe aplikacje powinny móc wykorzystywać zalety nowych funkcji urządzeń Zebry. Usługa optymalizacji rozwiązań pozwala zespołowi projektowemu korzystać z możliwości w zakresie inżynierii oprogramowania zapewnianych bezpośrednio przez specjalistów firmy Zebra.

Zapytaj o usługę Solution Jumpstart