Usługa Solution Validation

Ikona usługi Solution Validation

Pewność, że dowolne rozwiązanie firmy Zebra będzie działać z istniejącymi systemami

Pomyślne wprowadzenie w przedsiębiorstwie nowego rozwiązania biznesowego oznacza konieczność sprawdzenia, czy rozwiązanie to działa z istniejącymi systemami informatycznymi. Nie każda organizacja dysponuje czasem lub zasobami pozwalającymi przeprowadzić gruntowne testy. Jednak pominięcie ich może wiązać się ze znacznymi opóźnieniami i dłuższym czasem potrzebnym na uzyskanie zwrotu z dokonanej inwestycji.

Usługa Solution Validation pozwala zadbać o walidację i kompatybilność wszelkich nowych rozwiązań marki Zebra z istniejącymi systemami i niestandardowymi procesami roboczymi. Dzięki kompleksowej integracji i testowaniu funkcjonalności przeprowadzanymi przez lidera branży usługa Solution Validation daje spokój wynikający z pewności, że projekt jest gotowy do realizacji.

Pobierz zestawienie informacji
  • Sprawdź, czy niestandardowe aplikacje działają na urządzeniach Zebry

    Usługa testowania kompatybilności daje pewność wynikającą z faktu, że unikatowa aplikacja została niezależnie przetestowana przez lidera branży. Dzięki weryfikacji zastosowania z urządzeniami marki Zebra pozwala ona zminimalizować ryzyko związane z wdrożeniem i umożliwić płynne wprowadzenie do użytku w całym przedsiębiorstwie

  • Potwierdź jakość i funkcjonalność w danym zastosowaniu

    W przypadku przedsiębiorstw potrzebujących możliwości testowania różnych codziennych zastosowań usługa Solution Validation pozwala zmniejszyć obciążenie wewnętrznych zespołów informatycznych. Usługa ta obejmuje niestandardowe aplikacje opracowywane przez niezależnych dostawców oprogramowania (ISV) oraz rozwiązania tworzone wewnętrznie przez przedsiębiorstwa i oferuje wysokiej jakości testy zapewniające informacje na temat wszelkich problemów z funkcjami użytkownika.

  • Pewnie wprowadzaj rozwiązania do obsługi danych peryferyjnych

    Usługa Solution Validation umożliwia sprawne wprowadzenie nowych rozwiązań do obsługi danych peryferyjnych i daje pewność, że wyniki osiągane przez firmę spełnią oczekiwania. Jest to szczególnie przydatne, gdy organizacja planuje wprowadzić nowe inteligentne mobilne aplikacje peryferyjne i korporacyjne.

Zapytaj o usługę Solution Validation