Usługi standardowe

Doradztwo w sali konferencyjnej za pośrednictwem tabletu

Usługi standardowe firmy Zebra pomagają stworzyć strategię mobilności w celu obniżenia ryzyka, ograniczenia kosztów i przyspieszenia wzrostu

Niezależnie od etapu drogi do wdrożenia technologii firmy Zebra, na którym aktualnie znajduje się Twoje przedsiębiorstwo, gama usług standardowych Zebry zapewnia kompleksowe, dostosowane do danej branży i typu działalności rozwiązania pomagające przyspieszyć osiągnięcie zakładanych wyników biznesowych. Usługi standardowe firmy Zebra, sprzedawane i realizowane przez ekosystem naszych zaufanych partnerów, pozwolą zadbać o to, by Twoje przedsiębiorstwo mogło konsekwentnie dążyć do celu i osiągnąć nowy poziom produktywności i wydajności w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej.

Kompleksowe usługi

Nasi partnerzy ds. rozwiązań to liderzy w tworzeniu unikatowych rozwiązań do pracy mobilnej dla sektorów ochrony zdrowia, transportu i logistyki, produkcji oraz handlu detalicznego. Wykorzystaj ich doświadczenie do nowego spojrzenia na sposób, w jaki opracowujesz swoje produkty, usprawniasz procesy i zwiększasz wgląd w procesy operacyjne, aby móc zoptymalizować wyniki osiągane przez swoje przedsiębiorstwo.

Możliwość skupienia się na działalności firmy

Utrzymywanie odrębnego, pracującego w pełnym wymiarze godzin działu informatycznego jest dla wielu firm zwyczajnie zbyt kosztowne, czasochłonne i mało wydajne. Partnerzy firmy Zebra w zakresie rozwiązań oferują na żądanie talent, bogate doświadczenie i obfite zasoby, co pozwala przedsiębiorstwom skupić się na swojej działalności, a jednocześnie migrować na nowe technologie firmy Zebra.

Globalna skala o lokalnym charakterze

Sieć partnerów firmy Zebra ds. rozwiązań jest bardzo szeroka i zapewnia możliwość wybrania współpracy z partnerem lokalnym lub połączenia sił z partnerem globalnym.  Obie możliwości zapewniają bliską, osobistą komunikację połączoną z szerokimi możliwościami w zakresie dostawy i szeroką siecią ekspertów na całym świecie.

Opisy usług standardowych

Gotowość do wdrożenia komputerów mobilnych

Wybór właściwego komputera mobilnego klasy korporacyjnej to dopiero początek. Konfiguracja urządzenia, przygotowanie oprogramowania do pracy, kompletowanie potrzebnych elementów i zarządzanie procesem wdrożenia – wszystkie te czynności przyczyniają się do zadbania o zwrot z inwestycji w komputery mobilne.

Planowanie i doradztwo branżowe

Procesu dostosowywania usługi do konkretnych potrzeb biznesowych w różnych branżach, a także do konkretnych potrzeb poszczególnych klientów w danej branży nie da się przecenić. Pomoc we wprowadzaniu technologii Zebry do konkretnej działalności umożliwia klientom przejście z innowacji technicznej do wymiernego zwrotu z inwestycji.

Logistyka i wdrażanie infrastruktury

Wdrażanie nowej technologii w szeregu obiektów przy minimalnym zakłócaniu procesów operacyjnych wymaga rygorystycznie przestrzeganej metodologii i praktycznego doświadczenia. Rozumienie procesu – od zarządzania materiałami, przygotowaniem obiektu, zarządzaniem bankiem urządzeń zastępczych i kompletowania zestawów przed instalacją / przygotowaniem urządzeń do pracy – musi być sprawnie zharmonizowane, aby umożliwić szybkie i pomyślne wdrożenie infrastruktury.

Gotowe do użytku aplikacje do pracy mobilnej

W miarę coraz powszechniejszego zastosowania rozwiązań mobilnych klienci poszukują większej liczby gotowych do użytku aplikacji biznesowych. Zaspokojenie tego konkretnego zapotrzebowania wymaga ekosystemu aplikacji mobilnych klasy korporacyjnej od niezależnych sprzedawców oprogramowania (ISV), partnerów ds. rozwiązań oraz globalnych integratorów. Zapewniają oni podstawę stanowiącą siłę napędową procesu przekształcania pracy przedsiębiorstw za pomocą rozwiązań mobilnych.

Lokalne wsparcie podczas przejścia na nowy system oraz szybka diagnoza i rozwiązywanie problemów

Możliwość szybkiego zareagowania na potrzeby klienta może oznaczać różnicę między relacją klient-sprzedawca, a relacją strategiczną. Pomoc techniczna w chwili pierwszego uruchomienia nowego rozwiązania daje spokój wynikający z pewności, że wymagane na ostatnią chwilę poprawki zostaną wprowadzone natychmiast. Ponadto umożliwienie lokalnego, szybkiego reagowania na problemy wzmacnia oddanie sukcesowi klienta.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki możemy zaspokoić Twoje potrzeby w zakresie usług