Prognozowanie, planowanie i ustalanie cen

Mniejsza niepewność podczas przewidywania zmienności rynku. Przewidywanie, planowanie i elastyczne podejście w celu dostosowania zapasów do zmieniającego się popytu.

Prognozowanie, planowanie i ustalanie cen

Lepsze decyzje dotyczące zapasów dzięki antuit.ai

Trafniejsze dane analityczne na temat popytu umożliwiają przewidywanie popytu, elastyczne planowanie i płynną realizację w kanałach cyfrowych i fizycznych. Wykorzystywanie większej liczby czynników stymulujących popyt za pośrednictwem sztucznej inteligencji oraz funkcji uczenia się maszyn zapewni Ci gotowość na wszystko, co przyniesie przyszłość, oraz zespół zaangażowany w osiąganie wyników.

Wspomaganie zespołów za pomocą sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja, która uzupełnia pracę, wiedzę i doświadczenie pracownika, pomoże Ci podejmować skuteczne decyzje. Pomoc zespołom w sprawnym i skutecznym radzeniu sobie z każdym zadaniem.

Skalowanie systemów i organizacji

Oparte na sztucznej inteligencji rozwiązanie, które można skalować, aby objąć całą organizację dla wszystkich kategorii produktów. Wysoki poziom szczegółowości i łatwość interakcji dla Twoich zespołów.

Usługi najwyższej jakości

Pewna transformacja działalności z pomocą zespołu zaangażowanego w sukces firmy. Idziemy dalej niż udane wdrożenie i bieżące wsparcie: bierzemy odpowiedzialność za Twoje wyniki.

Jak to działa?

Prognozowanie, planowanie i ustalanie cen

Wybierz rozwiązanie do prognozowania, planowania i ustalania cen, które będzie inteligentnie przewidywać popyt, co możliwi Ci podejmowanie mądrych decyzji i przewyższanie wskaźników KPI.

antuit.ai

Handel detaliczny

Możliwość prognozowania popytu z niespotykaną dokładnością pozwala odpowiednio rozmieszczać i wyceniać towar, aby stworzyć lepsze wielokanałowe środowisko zakupów i realizację zamówień. Lepsza sprzedaż, większe marże i czyste zmiany sezonowe dla wszystkich kanałów, lokalizacji i marek.

antuit.ai

Produkty konsumenckie

Rozpoznawanie wszystkich czynników, które składają się na popyt ze strony konsumentów i kształtują go. Pewność, że klienci detaliczni otrzymają swoje zamówienia na czas i w całości dzięki ulepszonemu modelowi zapasów dostępnych do rozdysponowania (Available to Promise). Optymalizacja decyzji dotyczących zapasów i zapewnianie pracownikom i klientom doskonałych wrażeń.

antuit.ai

Analityk danych

Sprawdzone, gotowe do użytku i możliwe do konfigurowania modele i bazy danych sztucznej inteligencji od antuit.ai. Wykorzystaj swoje doświadczenie i wiedzę, aby szybko wprowadzić sztuczną inteligencję do produkcji.

Nasi klienci

Zaufali nam światowi liderzy

Materiały

Masz pytania? Potrzebujesz nas znaleźć?