Technologie mobilne dla sieci energetycznych i komunalnych

Ubrany w kask pracownik firmy dostarczającej energię korzysta z tabletu.

Wspieraj swoich pracowników terenowych, przekazując im dane o krytycznym znaczeniu i rozwiązania mobilne dostosowane do konkretnych potrzeb

Wydajne organizacje zajmujące się dostarczaniem energii i innych mediów potrzebują pracowników terenowych wyposażonych w odpowiednie narzędzia do przechwytywania, oceniania i udostępniania danych o krytycznym znaczeniu, nawet w najtrudniejszych warunkach.

Firma Zebra zapewnia wzmocnione, dopasowane do potrzeb rozwiązania mobilne dla sektora energetycznego i komunalnego. Dzięki nim technicy pracujący w terenie uzyskują dostęp do bieżących danych poprzez harmonijną pracę zespołową, która umożliwia łączenie sieci ponad 10 000 techników w jednym momencie.

Nasze wiodące w branży rozwiązania mobilne są testowane pod kątem najbardziej rygorystycznych standardów wojskowych, zapewniają najwyższe poziomy zabezpieczeń i mają dostępne wersje do stosowania w środowiskach zagrożonych wybuchem. Spełniają one potrzeby firm w sektorze energetycznym, telekomunikacyjnym i komunalnym w zakresie obsługi, a także zapewniają im lepszy zwrot z inwestycji i większą przewagę konkurencyjną na pierwszej linii obsługi klienta.

Pracownik w kamizelce ostrzegawczej, okularach ochronnych i kasku używający tabletu w pobliżu maszyny.

Sieci gazowe i energetyczne

Zwiększ mobilność, korzystając ze wzmocnionych urządzeń mobilnych firmy Zebra

Firmy w branży gazowej i elektrycznej muszą rozwijać strategie mobilne, aby spełniać dzisiejsze unikatowe wyzwania związane z pracą terenową, poprawiać zarządzanie w przypadku przerw w dostawie usług i usprawniać strategie konserwacji prewencyjnej. Wzmocnione urządzenia mobilne Zebra zapewniają pełny obraz sytuacji dla techników terenowych, wyspecjalizowanych kontrahentów, dyspozytorów w centrali i osób nadzorujących działania, aby spełniać wysokie wymagania w zakresie obsługi klienta w sektorach związanych z dostarczaniem energii i innych mediów.

Pracownik w kasku i okularach ochronnych dokumentujący dane na tablecie.

Woda

Upraszczaj działania terenowe w branży wodociągowej z wykorzystaniem technologii mobilnej

Zwiększ wydajność prowadzonych w terenie operacji w sektorze dostarczania i uzdatniania wody, korzystając z rozwiązań mobilnych Zebra opartych na danych. Usprawnij współpracę pomiędzy członkami zespołów terenowych, klientami i innymi zasobami, przekazując im jeszcze więcej danych w czasie rzeczywistym. Zwiększ dokładność dyspozycji i realizacji zadań, popraw planowanie i monitorowanie, usprawnij kontrole pojazdów i stanów magazynowych, zapewnij większą wydajność techników i zyskaj wiele więcej.

Dwóch pracowników korzystających z tabletu w elektrowni.

Telekomunikacja

Zapewnij urządzenia mobilne o krytycznym znaczeniu dla techników telekomunikacyjnych pracujących w terenie

Wzmocnione urządzenia firmy Zebra zapewniają łączność i wymianę danych, wytrzymałość i prawdziwą mobilność, której technicy terenowi w branży telekomunikacyjnej potrzebują, aby spełniać wymagania związane z bezpieczeństwem publicznym, obsługą klienta i konserwacją infrastruktury o krytycznym znaczeniu. Technologia mobilna zapewnia większą dokładność danych i poprawiony czas obsługi – rozwiązania firmy Zebra wspierają zarządzanie w branży telekomunikacyjnej w kontekście prac w terenie, dostarczając dane w czasie rzeczywistym podczas wydawania dyspozycji, reagowania na incydenty i badania danej sytuacji.

Pracownik w kasku i rękawicach korzystający z tabletu.

Branża naftowa i gazowa

Zwiększ wydajność przepływów pracy z technologią mobilną

Firmy w branży naftowej i gazowej potrzebują inteligentnej strategii mobilnej, aby zapewniać pracownikom w terenie informacje o krytycznym znaczeniu – na lądzie i z dala od brzegu. Wzmocnione urządzenia mobilne firmy Zebra – wykorzystujące nowe technologie mobilne i szybsze sieci oraz posiadające certyfikację do pracy w terenie i opcje umożliwiające korzystanie z urządzeń w środowiskach zagrożonych wybuchem – zapewniają pracownikom terenowym w branży naftowej i gazowej dane w czasie rzeczywistym, wspierając przepływy pracy i zwiększając wydajność operacyjną w różnych sektorach i grupach biznesowych.

Grupa pracowników w kaskach i kamizelkach ostrzegawczych przy skałach.

Górnictwo

Minimalizacja zagrożeń dla pracowników dzięki wzmocnionym urządzeniom mobilnym HazLoc

Praca w niebezpiecznych lokalizacjach górniczych niesie ze sobą wiele zagrożeń. Urządzenia mobilne Zebra zostały opracowane tak, aby optymalizować prowadzenie działań przy jednoczesnym spełnianiu najbardziej rygorystycznych wymagań związanych z niebezpiecznymi lokalizacjami i zarządzaniem ryzykiem. Pracownicy mogą korzystać z produktów certyfikowanych do pracy w środowiskach zagrożonych wybuchem, z funkcją geofencingu ze strefami dopuszczonymi i wykluczonymi oraz możliwością dokładnego monitorowania działań w kopalniach odkrywkowych i podziemnych, i zarządzania nimi.

Pozwól firmie Zebra zaprojektować rozwiązanie dla branży energetycznej i komunalnej, które będzie zapewniać przewagę konkurencyjną.