Technologie mobilne dla sieci energetycznych i gazowych

Pracownik w kamizelce ostrzegawczej, okularach ochronnych i kasku używający tabletu w pobliżu maszyny.

Działaj mobilnie, świadcząc usługi związane z gazownictwem i energetyką z urządzeniami mobilnymi Zebra

W obliczu postępów technologicznych i wzrostów w branży energii odnawialnej zwiększających złożoność branży, dostawcy usług gazowych i energetycznych potrzebują płynnej koordynacji pomiędzy dyspozytorami, zespołami zajmującymi się konserwacją infrastruktury oraz ekipami naprawczymi, aby zapewniać wydajną obsługę klientów. Bezpieczne, połączone i całkowicie mobilne, wzmocnione tablety i komputery firmy Zebra automatyzują przepływ pracy w terenie przy użyciu krytycznych danych i komunikacji w czasie rzeczywistym, zapewniając pełny obraz sytuacji. Urządzenia Zebra – w stacji dokującej w pojeździe lub w ręce na miejscu pracy – zapewniają analizę danych i funkcje, których dostawcy gazu i energii elektrycznej potrzebują, aby podejmować rozsądne decyzje o strategicznym znaczeniu. Dzięki temu można lepiej zarządzać inwestycjami w sieć i zapewniać niezawodną dystrybucję, a także działać sprawnie w obliczu postępującego rozwoju branży, np. w kontekście rozproszonych źródeł energii, dekarbonizacji, urządzeń inteligentnych i Internetu rzeczy (IoT), a także infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych.

Wykorzystanie gamy rozwiązań z zakresu komputerów mobilnych firmy Zebra umożliwia dostawcom gazu i energii elektrycznej maksymalizowanie czasu pracy sieci, minimalizowanie planowanych przerw i poprawianie zarządzania cyklem życia zasobu. Koordynując różne wydziały i planując działania przy użyciu łatwo dostępnych danych, technicy mogą efektywniej realizować kolejne zlecenia, uzyskując dostęp do wszystkich potrzebnych informacji i wykonując pracę dobrze za pierwszym razem. Podczas serwisowania transformatorów elektrycznych, reagowania na problemy komunalne, wykonywania wyłączeń związanych z bezpieczeństwem lub niesienia pomocy w nagłych wypadkach związanych z awarią sprzętu lub warunkami pogodowymi – pracownicy w biurze i w terenie korzystają z niezawodnej komunikacji i udostępniania danych w czasie rzeczywistym w trybie 24/7.

Rozwiązania związane z sieciami gazowymi i elektrycznymi

Planowanie reagowania w nagłych wypadkach i zarządzanie nim

Od pierwszego zgłoszenia po analizę incydentu – wzmocnione rozwiązania mobilne Zebra zapewniają bardziej efektywne działania personelu ratowniczego działającego w branży bezpieczeństwa publicznego i sieci komunalnych przy wykorzystaniu wiodących strategii mobilnych.

Zobacz rozwiązanie

Zarządzanie cyklem życia zasobów

Niezawodność i wydajność zasobów kapitałowych ma ogromne znaczenie w kontekście sukcesu w branżach opartych na zasobach serwisowanych przez techników terenowych. Zminimalizuj straty, zwiększ produktywność i popraw zyski, korzystając z rozwiązań Zebra do zarządzania cyklem życia zasobów.

Zobacz rozwiązanie

Zdalne monitorowanie zasobów w czasie rzeczywistym

Rozwiązania firmy Zebra działają lokalnie i zdalnie, zapewniając operatorom podgląd na żywo zdalnych zasobów o krytycznym znaczeniu dla sieci. Dzięki temu można zmaksymalizować czas eksploatacji i zwiększyć efektywność pracowników.

Zobacz rozwiązanie

Mobilne zarządzanie zamówieniami

Niezależnie od tego, czy świadczysz usługi związane z wodą, energią elektryczną, telekomunikacją, górnictwem lub branżą naftową i gazową, wzmocnione urządzenia mobilne firmy Zebra umożliwiają prawidłowe wykorzystanie systemów programistycznych w celu zapewniania ciągłej, wysokiej wydajności prowadzonych operacji.

Zobacz rozwiązanie

Zadania dyspozytora i ustalanie tras

Wzmocnione, mobilne rozwiązania Zebra zapewniają narzędzia dla dyspozytorów i do ustalania tras, dzięki którym możesz przyspieszyć działania w terenie, zwłaszcza w trudniejszych miejscach, w których często bywają technicy terenowi.

Zobacz rozwiązanie

Cyfrowe audyty bezpieczeństwa i raporty związane ze zgodnością z przepisami

Popraw szybkość i dokładność audytów w terenie, aby spełniać wymagania dzisiejszych środowisk regulacyjnych, korzystając ze wzmocnionych urządzeń Zebra do natychmiastowej cyfryzacji informacji o krytycznym znaczeniu.

Zobacz rozwiązanie

Technologia związana z obsługą klienta

Urządzenia mobilne firmy Zebra ułatwiają wszystkim pracownikom, od przedstawicieli na infolinii po techników terenowych, zapewnianie lepszej obsługi klienta poprzez wykorzystanie technologii mobilnych.

Zobacz rozwiązanie

Serwisowanie i naprawa, planowanie i realizacja

Planowanie i ustalanie harmonogramów to trudne zadania, które wymagają rozwiązań technologicznych ułatwiających realizację złożonych zadań i zapewniających prostotę użytkowania dla pracowników zajmujących się konserwacją i naprawami.

Zobacz rozwiązanie

Zarządzanie zapasami w branży energetycznej i sieciach komunalnych

Firma Zebra specjalizuje się w zapewnianiu w czasie rzeczywistym informacji, dzięki którym pracownicy terenowi mogą efektywnie zarządzać zamówieniami, zapasami i dostawami materiałów, aby braki magazynowe nigdy nie zakłóciły świadczenia usług, prowadzenia napraw lub konserwacji.

Zobacz rozwiązanie

Skorzystaj z rozwiązania firmy Zebra związanego z sieciami gazowymi i elektrycznymi, opracowanego pod kątem Twoich potrzeb