Technologie mobilne dla branży wodociągowej

Pracownik w kasku i okularach ochronnych dokumentujący dane na tablecie.

Upraszczaj działania terenowe w branży wodociągowej

W branży wodociągowej i uzdatniania wody niezbędne są mobilne przepływy pracy oparte na danych, bezproblemowo docierające z biura do techników terenowych w celu usprawniania operacji i zapewniania usług o najwyższej jakości. Podczas pracy dla firmy prywatnej, wydziału ds. robót publicznych lub agencji rządowej technicy zajmujący się instalacjami wodociągowymi często pracują mobilnie przez cały dzień. Potrzebują prawdziwej mobilności i łączności w czasie rzeczywistym zapewnianej przez wzmocnione tablety i komputery Zebra, aby pomyślnie realizować coraz bardziej złożone zadania. Urządzenia firmy Zebra nie tylko zapewniają ochronę klasy IP umożliwiającą pracę w deszczu i śniegu, ale też pomagają w zastępowaniu niewydajnych, przestarzałych procesów opartych na dokumentacji papierowej oraz delikatnych urządzeń klasy konsumenckiej, co przekłada się na poprawę wydajności i oszczędności finansowe. Ponadto zapewniają odpowiednią moc obliczeniową niezbędną do stosowania funkcji poziomu korporacyjnego związanych z zarządzaniem usługami wodociągowymi i gospodarką ściekową.

Tablety i komputery mobilne Zebra zapewniają firmom wodociągowym wsparcie w czasie rzeczywistym, co umożliwia realizację zleceń i codziennych zadań w jeszcze szybszy, dokładniejszy sposób. Od codziennych odczytów w stacjach pobierania wody przez testy pod kątem obecności minerałów i bakterii w przepompowniach po naprawy serwisowe w sieciach komunalnych – urządzenia Zebra są zaprojektowane tak, aby optymalizować działania i prace terenowe, minimalizować straty czasu pomiędzy zleceniami roboczymi i przyspieszać realizację zadań. Szeroka gama komputerów mobilnych firmy Zebra umożliwia zespołom zajmującym się sieciami komunalnymi dostosowywanie funkcji do konkretnych zadań. Jednocześnie urządzenia zapewniają płynne połączenie pomiędzy pracownikami i przepływami pracy a narzędziami i danymi, których pracownicy potrzebują do utrzymania przepływu wody i zagwarantowania wysokiej satysfakcji klientów.

Rozwiązania związane z wodociągami

Planowanie reagowania w nagłych wypadkach i zarządzanie nim

Od pierwszego zgłoszenia po analizę incydentu – wzmocnione rozwiązania mobilne Zebra zapewniają bardziej efektywne działania personelu ratowniczego działającego w branży bezpieczeństwa publicznego i sieci komunalnych przy wykorzystaniu wiodących strategii mobilnych.

Zobacz rozwiązanie

Zarządzanie cyklem życia zasobów

Niezawodność i wydajność zasobów kapitałowych ma ogromne znaczenie w kontekście sukcesu w branżach opartych na zasobach serwisowanych przez techników terenowych. Zminimalizuj straty, zwiększ produktywność i popraw zyski, korzystając z rozwiązań Zebra do zarządzania cyklem życia zasobów.

Zobacz rozwiązanie

Zdalne monitorowanie zasobów w czasie rzeczywistym

Rozwiązania firmy Zebra działają lokalnie i zdalnie, zapewniając operatorom podgląd na żywo zdalnych zasobów o krytycznym znaczeniu dla sieci. Dzięki temu można zmaksymalizować czas eksploatacji i zwiększyć efektywność pracowników.

Zobacz rozwiązanie

Mobilne zarządzanie zamówieniami

Niezależnie od tego, czy świadczysz usługi związane z wodą, energią elektryczną, telekomunikacją, górnictwem lub branżą naftową i gazową, wzmocnione urządzenia mobilne firmy Zebra umożliwiają prawidłowe wykorzystanie systemów programistycznych w celu zapewniania ciągłej, wysokiej wydajności prowadzonych operacji.

Zobacz rozwiązanie

Zadania dyspozytora i ustalanie tras

Wzmocnione, mobilne rozwiązania Zebra zapewniają narzędzia dla dyspozytorów i do ustalania tras, dzięki którym możesz przyspieszyć działania w terenie, zwłaszcza w trudniejszych miejscach, w których często bywają technicy terenowi.

Zobacz rozwiązanie

Cyfrowe audyty bezpieczeństwa i raporty związane ze zgodnością z przepisami

Popraw szybkość i dokładność audytów w terenie, aby spełniać wymagania dzisiejszych środowisk regulacyjnych, korzystając ze wzmocnionych urządzeń Zebra do natychmiastowej cyfryzacji informacji o krytycznym znaczeniu.

Zobacz rozwiązanie

Technologia związana z obsługą klienta

Urządzenia mobilne firmy Zebra ułatwiają wszystkim pracownikom, od przedstawicieli na infolinii po techników terenowych, zapewnianie lepszej obsługi klienta poprzez wykorzystanie technologii mobilnych.

Zobacz rozwiązanie

Serwisowanie i naprawa, planowanie i realizacja

Planowanie i ustalanie harmonogramów to trudne zadania, które wymagają rozwiązań technologicznych ułatwiających realizację złożonych zadań i zapewniających prostotę użytkowania dla pracowników zajmujących się konserwacją i naprawami.

Zobacz rozwiązanie

Zarządzanie zapasami w branży energetycznej i sieciach komunalnych

Firma Zebra specjalizuje się w zapewnianiu w czasie rzeczywistym informacji, dzięki którym pracownicy terenowi mogą efektywnie zarządzać zamówieniami, zapasami i dostawami materiałów, aby braki magazynowe nigdy nie zakłóciły świadczenia usług, prowadzenia napraw lub konserwacji.

Zobacz rozwiązanie

Zebra pomoże Ci opracować odpowiednie do Twoich potrzeb rozwiązanie dla sieci wodociągowej