Zarządzanie zapasami i śledzenie zasobów w szpitalu

Dwóch pracowników służby zdrowia przygotowujących się do operacji

Stały dostęp do danych zapewnia wsparcie w czasie rzeczywistym

Rozwiązania z zakresu śledzenia zasobów szpitala, które zapewniają informacje, jakich potrzebujesz

Opracowany przez firmę Zebra system do zarządzania zasobami szpitala obejmuje czujniki i znaczniki umieszczane na krytycznych zasobach i sprzęcie medycznym: workach z krwią, pompach infuzyjnych, monitorach serca, łóżkach, wózkach do przewożenia pacjentów i wszystkich innych zasobów pomagających uzyskać lepsze wyniki opieki nad pacjentami lub mających wysoką wartość pieniężną. Nasze czytniki RFID automatycznie odnotowują lokalizację danego zasobu lub urządzenia w czasie jego przemieszczania się po placówce — zapewniając jego widoczność w czasie rzeczywistym.

Sprawniejszy proces zarządzania zapasami 

Personel ma natychmiastowy dostęp do wszystkich materiałów i zasobów o krytycznym znaczeniu — zawsze wtedy, kiedy są potrzebne.

Niższe koszty operacyjne

Nasze rozwiązanie zwiększa stopień wykorzystywania posiadanego przez placówkę sprzętu i pozwala unikać niepotrzebnego kupowania dodatkowych urządzeń.

Automatyzacja procesów obsługi zapasów medycznych

Automatyzacja procesów zarządzania zapasami obsługi zapasów pozwala personelowi skupić się na opiece nad pacjentem. Nasze rozwiązania zapewniają dostęp do danych na temat stanu zapasów w czasie rzeczywistym oraz możliwość monitorowania trendów i zamawiania dostaw, zanim poziom zapasów spadnie poniżej wartości krytycznej.

Lepsze zarządzanie zapasami dzięki technologii dla opieki zdrowotnej

Dokładniejsze monitorowanie stanu zapasów, sprawniejsze zarządzanie zasobami oraz łatwiejsze śledzenie urządzeń dzięki rozwiązaniom do śledzenia firmy Zebra.

doctor holding enterprise tablet with data on the screen

Inteligentniejsze, bardziej połączone szpitale

Pobierz dokument Inteligentniejsze, bardziej połączone szpitale: inteligentna automatyzacja procesów roboczych początkiem nowej ery.

Zebra pomoże Ci opracować odpowiednie do Twoich potrzeb rozwiązanie do zarządzania zasobami szpitala

Zbuduj własne rozwiązanie do zarządzania zapasami i śledzenia zasobów szpitala

Sprzęt

Opracowane przez firmę Zebra specjalistyczne drukarki, komputery mobilne, skanery kodów kreskowych, tablety i rozwiązania RFID do lokalizacji w czasie rzeczywistym łączą się ze sobą i tworzą system śledzenia zasobów szpitala, potrzebny zespołom pielęgniarskim i medycznym do uproszczenia procesów operacyjnych, lepszej wiedzy na temat dostępności zasobów oraz zwiększenia możliwości personelu medycznego.

materiały eksploatacyjne

Skuteczne etykiety i znaczniki RFID marki Zebra umożliwiają śledzenie szpitalnego sprzętu i zasobów.

Oprogramowanie i aplikacje

Oferowane przez firmę Zebra rozwiązania do śledzenia działają pod naszym unikatowym systemem operacyjnym Link-OS, obejmującym zaawansowane funkcje łączności, rozbudowane zarządzanie urządzeniami oraz zaawansowaną kontrolę prywatności.

Usługi

Usługa Zebra OneCare pozwala zadbać, by urządzenia marki Zebra były w maksymalnym stopniu sprawne i działały na najwyższym poziomie wydajności. Dostępny jest szereg poziomów usług, aby możliwe było zaspokojenie indywidualnych potrzeb każdego szpitala i chronienie inwestycji operacyjnych.