Program PartnerConnect

Partner, Photography Website, Hero, Two Men Whiteboard Session, 16x9, 3600

Osiągaj możliwie najlepsze wyniki z programem PartnerConnect

Przystępując do programu Zebra® PartnerConnect, zyskujesz nie tylko szeroki dostęp do naszej oferty wiodących na rynku produktów i materiałów eksploatacyjnych oraz najlepszych w swojej klasie usług, lecz także nowe sposoby generowania dochodu. Zyskasz możliwość korzystania z dostępnych tylko dla partnerów zasobów pomagających szybciej i efektywniej wejść na rynek. Połączysz się także z globalną społecznością, która może pomóc Ci w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań, których wymagają dzisiejsi klienci.

Stworzony przy udziale naszych partnerów na całym świecie program PartnerConnect jest dostosowany do potrzeb różnych typów partnerów. Takie indywidualne podejście pomoże nam możliwie najefektywniej pracować z Twoją firmą, dostarczać w ramach programu korzyści, które mogą mieć duży wpływ na Twoją działalność oraz nagradzać Twoją firmę za inwestowanie w nasze relacje. Dowiedz się, jak program PartnerConnect może pomóc Twojej firmie w rozwoju.

Dlaczego warto zostać partnerem firmy Zebra

Ponieważ zdajemy sobie sprawę z kluczowej roli, jaką partnerzy odgrywają w umożliwianiu klientom lepszej, szybszej i inteligentniejszej pracy, staramy się zapewnić im najlepsze w branży korzyści i środowisko partnerskie, co możliwe jest dzięki systemom i procesom obniżającym koszty i upraszczającym wspólne prowadzenie działalności — środowisku opartemu na zaufaniu i współpracy oraz kulturze konstruktywnego współdziałania. Inwestujemy w Twoją firmę poprzez zapewnianie:

  • Korzyści finansowych mających na celu zwiększenie rentowności, zmniejszenie kosztów operacyjnych, tworzenie nowych strumieni przychodów i zwiększenie konkurencyjności
  • Korzyści płynących z relacji, które pozwalają efektywniej współpracować z nami, otrzymywać informacje na temat rozbudowanego portfolio produktów oraz czerpać z naszych rozległych zasobów dla partnerów
  • Korzyści dotyczących sprzedaży i marketingu, które pomagają w szybszym i efektywniejszym wprowadzaniu produktów na rynek, rozszerzaniu zasięgu marketingowego oraz podnoszeniu konkurencyjności
  • Korzyści technicznych w postaci wiedzy technicznej, dzięki której możesz tworzyć własne strategie, opracowywać rozwiązania wykorzystujące nasze najnowsze produkty oraz wspierać swoich klientów

Dołącz do programu Zebra PartnerConnect

Nasze Centrum Interakcji z Partnerami udziela odpowiedzi na pytania związane z programem PartnerConnect