Chat with us
Loader
Establishing connection, please wait while we connect you.

Gotowe do użycia wskaźniki

Wskaźniki temperatury do żywności

Oferowane przez firmę Zebra wskaźniki temperatury Fresh-Check do żywności produkowane przez firmę Temptime® to samoprzylepne wskaźniki czasowo-temperaturowe, które umożliwiają monitorowanie żywności na każdym etapie – od zakładu produkcyjnego, poprzez sklep, aż po dom konsumenta.

Wizualna kontrola temperatury – na każdym opakowaniu

Pod wpływem wysokiej temperatury produkty łatwo psujące się szybko tracą świeżość i okres przydatności do spożycia. Kody z datą na produktach są pomocne w określaniu świeżości, ale są one dokładne wyłącznie wówczas, gdy produkty są przechowywane w odpowiedniej temperaturze.

Oferowane przez firmę Zebra wskaźniki temperatury Fresh-Check do żywności produkowane przez firmę Temptime® to samoprzylepne wskaźniki czasowo-temperaturowe, które umożliwiają monitorowanie żywności na każdym etapie – od zakładu produkcyjnego, poprzez sklep, aż po dom konsumenta. Wskaźniki temperatury Zebra do żywności zmieniają kolor pod wpływem ciepła, informując o wystawieniu produktu na działanie wysokiej temperatury, która może przyspieszyć proces psucia się żywności.

Są one doskonałym, wizualnym narzędziem do zarządzania świeżą żywnością, stosowanym na opakowaniu i natychmiastowo wskazującym, że ekspozycja na działanie wysokiej temperatury mogła mieć niekorzystny wpływ na świeżość produktu.

Łatwe, wzrokowe sprawdzanie świeżości produktu
Łatwe, wzrokowe sprawdzanie świeżości produktu

Wiele łatwo psujących się produktów spożywczych jest pakowanych fabrycznie, co uniemożliwia konsumentom ich powąchanie lub dotknięcie w celu sprawdzenia świeżości. Oferowane przez firmę Zebra wskaźniki temperatury do żywności umożliwiają łatwe sprawdzenie świeżości produktu, ponieważ pod wpływem temperatury wskaźnik stopniowo zmienia kolor. Nieodwracalnie ciemnieją one, wskazując, kiedy należy lub nie należy użyć produktu w przedziale czasowym wskazanym przez kody dat.

Dbanie o zdrowie konsumentów
Dbanie o zdrowie konsumentów

Większość świeżych produktów rolnych traci wartości odżywcze, gdy zostanie wystawiona na działanie ciepła. Im świeższe są te produkty w chwili spożycia, tym większa ich wartość odżywcza dla konsumenta. Oferowane przez firmę Zebra wskaźniki temperatury do żywności monitorują narażenie na działanie wysokiej temperatury, która może powodować utratę wartości odżywczych.

Zmniejszenie marnotrawstwa żywności
Zmniejszenie marnotrawstwa żywności

Oferowane przez firmę Zebra wskaźniki temperatury do żywności to skuteczne narzędzie do zarządzania świeżą żywnością, stosowane na opakowaniu i pomagające dystrybutorom, pracownikom sklepów i konsumentom określić, czy żywność jest świeża – wystarczy jedno spojrzenie. Zapobiega to wyrzucaniu i marnowaniu żywności z powodu braku pewności co do jej świeżości.

Potrzebujesz pomocy przy wyborze odpowiedniego rozwiązania?