Zebra Prescriptive Analytics

Rozwiązanie Zebra Prescriptive Analytics (ZPA) umożliwia wykorzystywanie danych do odkrywania możliwości zaoszczędzenia kosztów i wysyłania pracownikom na pierwszej linii odpowiednich zadań naprawczych w celu lepszego minimalizowania strat i zwiększania sprzedaży.

Zamykanie większej liczby dochodzeń przy mniejszym wysiłku

Koniec z utratą czasu na sporządzanie raportów, przeczesywanie danych i śledzenie wyników fałszywie pozytywnych. ZPA automatycznie powiadamia o wyjątkach i nadaje każdemu z nich priorytet w oparciu o fakty.

Eliminacja domysłów z procesu realizacji

Eliminacja niepewności dzięki automatycznym potwierdzeniom. ZPA nie tylko generuje zadania do wykonania i śledzi je, lecz także oblicza ich wartość i wpływ na zyski firmy.

Minimalizowanie i monetyzowanie strat — nie tylko ubytków towaru

Gdy Twoja firma będzie gotowa, by zmierzyć się z problemem całkowitych strat detalicznych, sięgnij po ZPA. Rozwiązanie to zostało zaprojektowane do analizowania wszystkich kategorii strat, nie tylko kradzieży i oszustw, w celu wykrywania wszystkich obszarów działalności, w których można odzyskać straty.

Zwiększanie dokładności danych o zapasach, od dostawcy po półki

Dokładność danych na temat stanu zapasów niezbędna do realizacji zamówień wielokanałowych. ZPA sygnalizuje i rozwiązuje niespójności danych o stanie magazynowym na poziomie producenta, centrum dystrybucji lub sklepu.

Utrzymywanie produktów w magazynie i na półkach sklepowych

Pewność, że klienci znajdą na półkach Twojego sklepu produkty, których szukają. ZPA może zwiększyć dostępność produktów poprzez obniżenie poziomu braków magazynowych.

Automatyczne ograniczanie złożonych rodzajów strat

Zaawansowane możliwości sztucznej inteligencji rozwiązania ZPA identyfikują wszystkie rodzaje strat, w tym złożone oszustwa w handlu elektronicznym, zawyżone stany magazynowe, subtelne, ale powszechne uszkodzenia i nadmierne zwroty.

Poprawa problemów z zapasami, większa sprzedaż

ZPA pomaga rozwiązywać problemy z zapasami i dostępnością na półkach, utrudniające sprzedaż. Rozwiązanie to umożliwia szybkie odnajdywanie i korygowanie błędów cenowych, nieefektywnej alokacji, źle przeprowadzonych promocji, błędnie policzonych jednostek i nie tylko.

Ograniczenie wydatków i strat

Wykrywanie i rozwiązywanie problemów związanych z kosztownymi uszkodzeniami produktów oraz zbyt dużą ilością towaru przeterminowanego i niskiej jakości, mogących prowadzić do kosztownych strat. ZPA umożliwia oszczędności, które Cię zaskoczą.

Zwiększanie wskaźników realizacji

ZPA pomoże Ci zadbać o to, aby najważniejsze zadania zostały wykonane. Rozwiązanie to umożliwia automatyczne przydzielanie pracownikom zadań naprawczych i zapewnia kierownictwu pełny wgląd w stan ich realizacji.

Jedno wysoce precyzyjne rozwiązanie typu zamkniętego obiegu

Moduł do inwentaryzacji

Maksymalne zwiększanie wydajności zapasów na każdym poziomie

Rozwiązywanie problemów z zapasami nie musi być skomplikowanym równaniem z wieloma niewiadomymi. Teraz można identyfikować i korygować niespójności w danych o stanach magazynowych zdalnie lub na miejscu. Rozwiązanie ZPA umożliwia identyfikowanie anomalii w całym łańcuchu dostaw i przekazywanie pracownikom w czasie zbliżonym do rzeczywistego instrukcji dotyczących odpowiednich działań zaradczych, aby zmniejszyć straty i poprawić dokładność danych na temat stanu zapasów.

 • Konsolidacja rozproszonych danych o zapasach

  Tego, czego nie widać, nie da się poprawić. ZPA zapewnia głębszy, szerszy i rzetelniejszy obraz stanu zapasów poprzez ujednolicenie rozproszonych zbiorów danych (dane 3PL, WMS, o zapasach sklepowych, od dostawców oraz transakcyjne) na jednym ekranie.

 • Eliminowanie domysłów z analizy

  ZPA ujawnia anomalie inwentaryzacyjne w sklepie i na wcześniejszych odcinkach łańcucha dostaw, jak również ich pierwotne przyczyny i zaleca działania pomagające rozwiązać problemy z dostępnością na półkach, zmniejszyć ryzyko wyczerpania zapasów, zoptymalizować alokację i nie tylko.

 • Nadawanie priorytetu kosztownym problemom z zapasami

  ZPA pomaga priorytetyzować i skupiać się na najważniejszych problemach związanych z zapasami. Rozwiązanie to sortuje problemy z zapasami i przypisuje każdemu ze zidentyfikowanych problemów proponowaną wartość pieniężną, dzięki czemu w pierwszej kolejności można rozwiązać te, których koszt jest najwyższy.

 • Powiadomienia o zakończonych zadaniach inwentaryzacyjnych

  Koniec z koniecznością szukania pracowników w celu potwierdzenia ukończenia inwentaryzacji, wdrożenia obniżek, korekty błędów podczas skanowania i innych problemów z zapasami. ZPA powiadamia o zakończeniu zadania i określa wartość działania naprawczego.

 • Więcej niż rozwiązania EBR i BI do zarządzania zapasami

  Raportom opartym na wyjątkach i narzędziom do analityki biznesowej brakuje mechanizmu podpowiadania odpowiednich działań i śledzenia ich realizacji. Ale nie jest tak w przypadku ZPA. Rozwiązanie to zapewnia więcej niż wgląd: sugeruje działania, które mają ustalone priorytety, są śledzone i wyceniane.

 • ZPA do pracy mobilnej

  Aplikacja ZPA do pracy mobilnej zapewni Twoim zespołom terenowym wgląd umożliwiający natychmiastowe rozwiązywanie problemów i przyspieszanie rozwiązania oraz dostarczy Ci automatyczne potwierdzenie wykonania zadań.

Moduł do sprzedaży

Automatyczne korygowanie i zamykanie dochodzeń

ZPA odnosi sukces tam, gdzie zawodzą rozwiązania EBR i BI. To dlatego, że ZPA to rozwiązanie wykraczające poza raportowanie, a automatyzujące proces podejmowania decyzji i ich realizację. Co to oznacza dla Twojego zespołu? Lepsze wykorzystanie umiejętności pracowników, lepszą realizację transakcji sprzedaży, więcej zamkniętych dochodzeń, mniej wyników fałszywie pozytywnych oraz eliminację konieczności potwierdzenia każdego działania i podawania jego wartości.

 • Co ukrywają Twoje dane?

  Nasze obsługiwane przez sztuczną inteligencję algorytmy opracowane w celu oznaczania nietypowego ruchu produktów, niekorzystnych czynników, złożonej przestępczości zorganizowanej w handlu detalicznym, pomyłek w terminalach kasowych i innych problemów umożliwiają ujawnianie ukrytych strat.

 • Ujawnianie wszystkich strat w całym sklepie

  Rozszerzenie wglądu w straty na większą liczbę obszarów działalności, w tym handel elektroniczny, terminale kasowe, obiekty, zasoby i sprzedawców, w celu ograniczenia wewnętrzne i zewnętrzne kradzieży i oszustw.

 • Dostosowanie systemu bez obciążania informatyków

  Eliminacja uzależnienia od działu IT. ZPA ułatwia dotrzymywanie kroku rosnącym zagrożeniom bez długiego czasu oczekiwania i obciążania działu IT.

 • Wyjście poza oszustwa i kradzieże

  Większa sprzedaż, lepsze marże, większa zgodność z przepisami i uzupełnianie luk w szkoleniach. ZPA daje możliwość zidentyfikowania i zrealizowania wartości pieniężnej każdej okazji, nie tylko oszustw i kradzieży, co ma duży wpływ na wyniki finansowe firmy.

 • Propagowanie odpowiedzialności i zgodności z przepisami

  Korygowanie niezadowalających zachowań pracowników poprzez wczesne wychwytywanie błędów i pomyłek i szybsze korygowanie ich. Identyfikowanie korzystnych zachowań i powielanie ich. ZPA nie przestaje wyszukać wzorców zachowań uznawanych za problematyczne, co w znacznym stopniu przyczynia się do wykształcenia pożądanych nawyków i optymalizacji procesów roboczych.

 • ZPA do pracy mobilnej

  Aplikacja ZPA do pracy mobilnej zapewni Twoim zespołom terenowym wgląd umożliwiający natychmiastowe rozwiązywanie problemów i przyspieszanie rozwiązania oraz dostarczy Ci automatyczne potwierdzenie wykonania zadań.

Dziś mamy... 5 tys. osób, które mogą podejmować działania w oparciu o dane, w sposób znacznie szybszy niż dotąd.

Zobacz rozwiązania firmy Zebra w akcji

Nagrody

Uznanie dla firmy Zebra

Współpraca z liderem branży o ponad 50-letnim, sprawdzonym doświadczeniu

Ranking RIS Software LeaderBoard 2023

Firma Zebra została uznana za najlepszego dostawcę oprogramowania w 24 kategoriach. Ponadto firma awansowała o jedno miejsce w stosunku do ubiegłego roku, zdobywając szóste miejsce w prestiżowej kategorii Top 20, co oznacza czwarty z rzędu rok w pierwszej dziesiątce.

Najsolidniejsze firmy Ameryki według tygodnika Newsweek 2022

Firma Zebra Technologies zajęła pierwsze miejsce wśród firm technologicznych na liście najsolidniejszych firm Ameryki wg tygodnika Newsweek.

Więcej sposobów na zwiększenie wydajności zapasów i zarządzania zadaniami

Dodanie tych sprawdzonych rozwiązań uzupełniających wyniesie dokładność i realizację zadań inwentaryzacyjnych na nowy poziom.

Reflexis Real-Time Task Manager
Reflexis Real-Time Task Manager

Sprawniejsza realizacja zadań dzięki intuicyjnemu i dostosowanemu do urządzeń mobilnych interfejsowi, który umożliwia wysyłanie zadań bezpośrednio do pracowników.

Przeglądaj
Zebra SmartCount™
Zebra SmartCount™

Zliczanie towaru we własnym zakresie umożliwia odejście od usług inwentaryzacyjnych firm trzecich i 25-50% oszczędność kosztów. Dzięki dokładnym wskazówkom na każdym kroku jest to łatwiejsze w zaplanowaniu, szybsze w wykonaniu i o wiele dokładniejsze.

Przeglądaj
Komputery mobilne Zebra
Komputery mobilne Zebra

Wyposażenie pracowników pierwszej linii w odpowiedni sprzęt — od urządzeń ręcznych po tablety i komputery pokładowe skonstruowane z myślą o pracy pod systemem Windows 10 lub Android — umożliwi im niezawodną komunikację i współpracę.

Przeglądaj
Pomoc

Zapytaj eksperta

Nasz zespół ekspertów ds. rozwiązań dysponuje gruntowną wiedzą na temat branży, co pozwala nam dostarczać odpowiednie dla Twojej firmy rozwiązania w zakresie oprogramowania. Połączymy Cię z miejscowym ekspertem firmy Zebra, który pomoże Ci znaleźć rozwiązanie zaspokajające Twoje potrzeby biznesowe.

Zamów wersję demonstracyjną
Dowiedz się, w jaki sposób oprogramowanie Zebra może zaspokoić potrzeby Twojej firmy.
Kontakt
Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży
Chcesz porozmawiać o tym, jak oprogramowanie Zebra może wpłynąć na Twoją firmę? Skontaktuj się z nami, aby zacząć.
Kontakt