Rozwiązania biznesowe i branżowe | Zebra
osoby używające urządzeń marki Zebra w magazynach, placówkach medycznych i sklepach detalicznych

Kompleksowy ekosystem rozwiązań biznesowych.

Rozwiązania biznesowe i branżowe

Działaj wydajniej, efektywniej i sprawniej.

W miarę rozwoju technologii łączności klienci oczekują coraz szybszej obsługi oraz większych możliwości personalizacji. Aby spełnić oczekiwania klientów i zyskać przewagę konkurencyjną, pracowników pierwszej linii warto wyposażyć w rozwiązania dla firm, które gwarantują lepsze wyniki — w szybszy, mądrzejszy i skuteczniejszy sposób. Sprzęt, oprogramowanie, materiały eksploatacyjne oraz usługi firmy Zebra pozwalają:

  • połączyć ludzi, zasoby i dane;
  • osiągnąć nowy poziom widoczności operacyjnej;
  • podejmować lepsze decyzje biznesowe w czasie rzeczywistym;
  • przyspieszyć pracę;
  • zwiększyć precyzję działania;
  • dokonać transformacji w dziedzinie obsługi klienta.

Nasz dostosowany do potrzeb przedsiębiorstw ekosystem rozwiązań pozwoli Twojej organizacji osiągnąć nowy poziom wydajności już w miejscach bezpośredniego kontaktu z klientami.

  • Bezprecedensowa widoczność

    Jako że globalne zintegrowane łańcuchy wartości stają się coraz bardziej złożone i nieprzewidywalne, firmy muszą dokładniej przyglądać się swoim zasobom. Możemy pomóc w lokalizowaniu zasobów i określaniu ich stanu.

  • Zoptymalizowane procesy operacyjne

    Globalizacja niesie ze sobą więcej możliwości rozwoju firmy, ale także oznacza wzrost złożoności operacyjnej. Zapewniając lepszy wgląd w procesy operacyjne, sprawniejszą kontrolę i większy stopień automatyzacji, możemy uprościć i zoptymalizować pracę Twojej firmy, tak aby umożliwić jej skupienie się na innowacji.

  • Właściwie wyposażeni pracownicy

    Pracownicy są siłą przewodnią firmy. Potrzebują oni narzędzi do komunikacji i współpracy, dzięki którym będą mogli osiągnąć większą wydajność.

Rozwiązania biznesowe i branżowe firmy Zebra

Kobieta z urządzeniem Zebra do noszenia szuka zapasów w magazynie

Firma Zebra oferuje najszerszą gamę rozwiązań branżowych zaprojektowanych w celu realizacji konkretnych wymagań w danym zastosowaniu.

Opaska na rękę drukowana na drukarce do opasek na rękę firmy Zebra przy łóżku pacjenta.

Rozwiązania inspirowane przez inżynierię opartą na czynnikach ludzkich z uwzględnieniem użytkowników, miejsc pracy i przepływów zadań – zobacz, jak spełniamy Twoje potrzeby biznesowe.

System sortowania paczek w magazynie

Dowiedz się, jak firma Zebra zapewnia przewagę konkurencyjną pracownikom na pierwszej linii.