Magazyn

Dobra łączność w magazynie

Kluczowe znaczenie dla zintegrowanego, produktywnego, rentownego i zgodnego z wymogami łańcucha dostaw ma dobra i nieustanna łączność i wgląd we wszystkie zasoby, personel i procesy – niezależnie od tego, czy chodzi o magazyn produkcyjny, centrum dystrybucyjne czy też o zarządzanie zapasami na zapleczu sklepu detalicznego. Komputery mobilne oraz rozwiązania do skanowania i drukowania w ofercie firmy Zebra połączą ze sobą wszystkie działy operacyjne Twojego magazynu i dadzą Ci sprawność, która pozwoli Ci w pełni wykorzystać potencjał modernizacji.


Rozwiązania dla magazynów

Przyjmowanie

Lepszy wgląd w dostawy, uzgadnianie listów przewozowych i szybkie sortowanie przychodzącego towaru do odłożenia w miejsce składowania.

Więcej informacji na temat rozwiązania

Składowanie i uzupełnianie towaru

Dbaj o to, by otrzymywany towar i materiały były odkładane w odpowiednie miejsce, aby można było wydajnie kompletować zamówienia, sprawnie analizować rotację zapasów i eliminować utracone możliwości sprzedaży.

Więcej informacji na temat rozwiązania

Zarządzanie zapasami i materiałami

Wiedz, gdzie aktualnie znajdują się wszystkie zasoby Twojego przedsiębiorstwa i w jakim są stanie, aby móc zwiększać produktywność i wydajność okresowych inwentaryzacji.

Więcej informacji na temat rozwiązania

Kompletacja zamówień

Usprawnij proces kompletacji zamówień i zwiększ dokładność i produktywność pracy, korzystając z technologii multimodalnej i sterowanej głosowo.

Więcej informacji na temat rozwiązania

Pakowanie i składowanie tymczasowe

Wyposaż pracowników w niewymagający obsługi ręcznej sprzęt, aby mogli skupić się wyłącznie na zadaniu i utrzymywać procesy w ruchu.

Więcej informacji na temat rozwiązania

Przeładunek

Zadbaj o to, by paczki i palety znalazły się we właściwym pojeździe – i we właściwej kolejności – aby dostawy można było realizować szybko i sprawnie.

Więcej informacji na temat rozwiązania

Wysyłka

Wyeliminuj obsługiwany ręcznie proces weryfikacji załadunku oraz zwiększ dokładność i poziom optymalizacji.

Więcej informacji na temat rozwiązania

Logistyka zwrotna

Korzystaj z możliwości nieustannego śledzenia zasobów w całym łańcuchu dostaw zwrotnych, aby sprawnie przyjmować zwroty i ustalać sposób rozwiązania problemu i móc jak najszybciej ponownie włączać towar ze zwrotów do zapasów.

Więcej informacji na temat rozwiązania

Zarządzanie łańcuchem chłodniczym

Nie obawiaj się o sprzęt podczas pracy w skrajnych temperaturach dzięki naszym rozwiązaniom dostosowanym do pracy w mroźniach.

Więcej informacji na temat rozwiązania
Pracownik magazynu skanujący pudełko na półce

Modernizacja magazynu

Dowiedz się, jak liderzy branży z wizją przyszłości planują zmodernizować pracę w magazynie.

Dwóch pracowników skanujących kartony

Wdrożenie nowoczesnego środowiska magazynowego

Poznaj sześć sposobów usprawnienia procesów operacyjnych

Czy jesteś przygotowany na dyrektywę tytoniową?

Odkryj technologię umożliwiającą śledzenie i identyfikację wyrobów tytoniowych w całym łańcuchu dostaw – od produkcji po sprzedaż detaliczną.

Zebra pomoże Ci opracować rozwiązanie odpowiednie do potrzeb Twojego magazynu