osoba korzystająca z urządzenia marki Zebra w magazynie

Firma Zebra posiada rozwiązania, które mogą zapewnić przewagę w dowolnym obszarze działalności.

Rozwiązania biznesowe i branżowe

Działaj wydajniej, efektywniej i sprawniej.

W miarę rozwoju technologii łączności klienci oczekują coraz szybszej obsługi oraz większych możliwości personalizacji. Aby spełnić oczekiwania klientów i zyskać przewagę konkurencyjną, pracowników pierwszej linii warto wyposażyć w rozwiązania dla firm, które gwarantują lepsze wyniki — w szybszy, mądrzejszy i skuteczniejszy sposób. Sprzęt, oprogramowanie, materiały eksploatacyjne oraz usługi firmy Zebra pozwalają:

 • połączyć ludzi, zasoby i dane;
 • osiągnąć nowy poziom widoczności operacyjnej;
 • podejmować lepsze decyzje biznesowe w czasie rzeczywistym;
 • przyspieszyć pracę;
 • zwiększyć precyzję działania;
 • dokonać transformacji w dziedzinie obsługi klienta.

Nasz dostosowany do potrzeb przedsiębiorstw ekosystem rozwiązań pozwoli Twojej organizacji osiągnąć nowy poziom wydajności już w miejscach bezpośredniego kontaktu z klientami.

 • Bezprecedensowa widoczność

  Jako że globalne zintegrowane łańcuchy wartości stają się coraz bardziej złożone i nieprzewidywalne, firmy muszą dokładniej przyglądać się swoim zasobom. Możemy pomóc w lokalizowaniu zasobów i określaniu ich stanu.

 • Zoptymalizowane procesy operacyjne

  Globalizacja niesie ze sobą więcej możliwości rozwoju firmy, ale także oznacza wzrost złożoności operacyjnej. Zapewniając lepszy wgląd w procesy operacyjne, sprawniejszą kontrolę i większy stopień automatyzacji, możemy uprościć i zoptymalizować pracę Twojej firmy, tak aby umożliwić jej skupienie się na innowacji.

 • Właściwie wyposażeni pracownicy

  Pracownicy są siłą przewodnią firmy. Potrzebują oni narzędzi do komunikacji i współpracy, dzięki którym będą mogli osiągnąć większą wydajność.

Rozwiązania biznesowe i branżowe firmy Zebra

Kobieta z urządzeniem Zebra do noszenia szuka zapasów w magazynie

Firma Zebra oferuje najszerszą gamę rozwiązań branżowych zaprojektowanych w celu realizacji konkretnych wymagań w danym zastosowaniu.

Opaska na rękę drukowana na drukarce do opasek na rękę firmy Zebra przy łóżku pacjenta.

Rozwiązania inspirowane przez inżynierię opartą na czynnikach ludzkich z uwzględnieniem użytkowników, miejsc pracy i przepływów zadań – zobacz, jak spełniamy Twoje potrzeby biznesowe.

System sortowania paczek w magazynie

Dowiedz się, jak firma Zebra zapewnia przewagę konkurencyjną pracownikom na pierwszej linii.