Zarządzanie cyklem życia zasobów

Pracownik noszący kamizelkę ostrzegawczą i okulary podczas skanowania linii gazowej przy użyciu skanera kodów kreskowych.

Zoptymalizuj zarządzanie cyklem życia zasobów przy użyciu rozwiązań mobilnych

Niezawodność i wydajność zasobów kapitałowych ma ogromne znaczenie w kontekście sukcesu w firmach opartych na zasobach w obszarach, które składają się na przemysł energetyczny i sektor użyteczności publicznej. Rozwiązania mobilne firmy Zebra ułatwiają zarządzanie zasobami fizycznymi i ich optymalizację w całym cyklu życia zasobu. Zminimalizuj straty, zwiększ produktywność i popraw zyski, korzystając z rozwiązań Zebra do zarządzania cyklem życia zasobów.

Zmaksymalizuj czas pracy instalacji

Zmaksymalizuj czas pracy poprzez lepsze monitorowanie i utrzymywanie zasobów w całej sieci. Wszechstronne, wzmocnione tablety Zebra zostały zaprojektowane z myślą o wspieraniu przemysłu energetycznego i sektora użyteczności publicznej w kontekście złożonych potrzeb z zakresu zarządzania zasobami. Dzięki nim możesz zapewniać ciągłe, płynne świadczenie usług i zwiększać wydajność operacyjną, aby poprawiać obsługę klientów.

Zminimalizuj planowane przerwy w dostawach

Zyskaj dostęp do analiz biznesowych wbudowanych w komputery mobilne Zebra, aby zminimalizować planowane przerwy w dostawach i przyspieszyć rutynową konserwację urządzeń. Zebra daje pracownikom terenowym odpowiednie narzędzia, dzięki którym mogą oni wykonywać swoje unikatowe zadania jeszcze szybciej i sprawniej. Zwiększ wydajność, przekazując pracownikom wbudowane oprogramowanie analityczne, które umożliwi im osiągnięcie pełni możliwości.

Śledzenie zasobów, zarządzanie nimi i ich optymalizacja

Rozwiązania RFID firmy Zebra oferują wgląd w zasoby w czasie rzeczywistym, który jest niezbędny do uproszczenia operacji, maksymalizacji wykorzystania zasobów oraz zbierania prawidłowych danych dotyczących zasobów. Dzięki urządzeniom RFID i materiałom firmy Zebra możesz śledzić zasoby, zarządzać nimi i je optymalizować – szybko i dokładnie, w czasie rzeczywistym i w dowolnym miejscu.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu cyklem życia zasobów

Stwórz własne rozwiązanie do zarządzania cyklem życia zasobów

Sprzęt

Zoptymalizuj cały cykl życia zasobów, korzystając z urządzeń mobilnych Zebra.

Oprogramowanie i aplikacje

Wdrażaj, zarządzaj i monitoruj pracowników i zasoby terenowe przy użyciu oprogramowania firmy Zebra.

Usługi:

Oferowane przez firmę Zebra usługi obejmują pomoc na każdym etapie cyklu eksploatacji urządzeń i rozwiązań technicznych, co pozwala tak dobierać rozwiązania związane z serwisem terenowym, by odpowiadały one zarówno obecnym, jak i przyszłym potrzebom przedsiębiorstwa.