Policja

Transformacja cyfrowa i zwiększenie możliwości personelu

Firma Zebra Technologies oferuje szereg rozwiązań służących do przekształcania pracy policji i wspomagania procesów opartych na technologii cyfrowej oraz przygotowania służb na nadchodzące wyzwania.

Nasze rozwiązania umożliwiają holistyczne podejście organizacyjne do detekcji, analizy i działania na pierwszej linii dzięki obsłudze technologii cyfrowych, automatyzacji oraz łączności w celu zapewniania najwyższej wydajności.

  • Wspomaganie

    Dzięki inteligentnym urządzeniom towarzyszącym i krytycznej komunikacji siły policyjne mogą bezustannie ścigać przestępców i maksymalnie wykorzystywać swój czas i dostęp do najważniejszych danych.

  • Zwiększanie możliwości

    Cyfrowe śledzenie zasobów dzięki dostępowi w czasie rzeczywistym do danych, które łączą ludzi, sprzęt i działania, automatyzując procesy, a jednocześnie cyfrowo rejestrując dane, aby były gotowe do wykorzystania przez wymiar sprawiedliwości.

  • Cyfryzacja

    Usprawnianie codziennych działań policji w celu skrócenia czasu reakcji i udostępnienia każdemu funkcjonariuszowi krytycznych danych do świadomości sytuacyjnej, rejestracji danych i informacji na potrzeby dochodzeń oraz mobilnego, sprawnego i cyfrowego zarządzania materiałem dowodowym.

Zebra pomoże Ci opracować odpowiednie do potrzeb rozwiązanie dla sił policyjnych

Zbuduj rozwiązanie dla sił policyjnych

Sprzęt

Wyłącznie oferta firmy Zebra zapewnia pełną mobilność potrzebną do uzyskania wydajności pracy i skutecznego dbania o łączność personelu pierwszej linii — od skonsolidowanych rozwiązań opartych na komputerach mobilnych aż po skanery, tablety i drukarki mobilne.