Analityka dla sklepów detalicznych

Pracownik sklepu spożywczego skanujący artykuł za pomocą urządzenia marki Zebra.

Stały dostęp do danych zapewnia wsparcie w czasie rzeczywistym

Systemy do analityki dla handlu detalicznego zapewniają dogłębny wgląd w działania i procesy zachodzące w sklepie i możliwość uzyskania wiedzy na temat wymagań i zwyczajów klientów oraz informacji, które pomogą uzyskać lepsze wyniki finansowe i maksymalnie zwiększyć wydajność. Oferowane przez firmę Zebra systemy do rejestracji danych i analityki w handlu detalicznym zapewniają przewagę konkurencyjną, pozwalając na opracowanie innowacyjnych sposobów przewyższania oczekiwań klientów — szersza perspektywa prowadzi do skuteczniejszych działań i jeszcze lepszych wyników.

Rozwiązania do analityki dla handlu detalicznego

Rozwiązania Zebra SmartLens™ zapewniające widoczność zasobów w handlu detalicznym

Opracowane przez firmę Zebra rozwiązania SmartLens™, zapewniające widoczność zasobów w handlu detalicznym, pomagają przekształcić sklep w sklep inteligentny dzięki automatycznemu wykrywaniu lokalizacji i ruchu towaru i zasobów i uzyskane w ten sposób dane zamieniać w łatwe do odczytania i gotowe do wykorzystania informacje.

Więcej informacji na temat rozwiązania

VisibilityIQ™ Foresight

Oferowane przez firmę Zebra rozwiązanie VisibilityIQ Foresight dostarcza informacje predyktywne, mogące pomóc personelowi operacyjnemu przewidywać powtarzające się wydarzenia i dostrzegać potencjalne problemy, zanim wpłyną one na wyniki firmy.

Więcej informacji na temat rozwiązania

Zebra pomoże Ci opracować rozwiązanie do analityki i rejestracji danych dla sklepów detalicznych, które zapewni Ci przewagę