Sklepy detaliczne

Pracownik sklepu detalicznego używający urządzenia mobilnego firmy Zebra do sprawdzania cen / zarządzania zadaniami

Inteligentne sklepy detaliczne, stała niezawodność

Nadszedł czas na inteligentny handel detaliczny... wyposaż pracowników w odpowiednie narzędzia, by stworzyć inteligentniejsze sklepy detaliczne, zapewnić im poczucie dumy, chronić ich dobre samopoczucie oraz dać im więcej czasu na bardziej wartościową pracę. Spraw, by współpraca ludzi z maszynami zwiększyła wydajność i produktywność, zapewniając przydatne spostrzeżenia oraz łącząc przepływy pracy, aby móc natychmiast zacząć działać, zawsze będąc o krok do przodu.

  • Zwiększ możliwości pracowników

    Dzięki inteligentnym urządzeniom firmy Zebra z oprogramowaniem stworzonym z myślą o inteligentnym handlu detalicznym pracownicy mogą osiągać więcej w krótszym czasie, zapewniając klientom lepszą jakość obsługi. Zwiększ możliwości pracowników w zakresie wielozadaniowości, zarządzania zapasami, zwiększania sprzedaży i skracania czasu oczekiwania.

  • Uprość przepływy pracy

    Usprawnij optymalizację nakładu pracy, planowanie zadań i komunikację dzięki oprogramowaniu opartemu na chmurze Zebra Reflexis. Nasze rozwiązania do zarządzania zadaniami i personelem w czasie rzeczywistym pozwalają zwiększyć możliwości pracowników sklepów, aby ułatwić ich pracę i stworzyć bezproblemowe, wielokanałowe środowisko zakupów.

  • Koniec z utratą zysków

    Rozwiązanie Zebra Prescriptive Analytics™ przekłada Twoje dane na praktyczne spostrzeżenia i działania, aby uniknąć utraty zysków. Możesz zwiększyć dochody, wykrywając słabe punkty i podejmując w porę działania korygujące z wykorzystaniem automatycznych wskazówek i potwierdzeń na pierwszej linii.

Inteligentne rozwiązania dla sklepów detalicznych

Zarządzanie personelem

Rozwiąż największe problemy swoich pracowników za pomocą rozwiązań mobilnych firmy Zebra opartych na sztucznej inteligencji, które realnie zwiększają sprawność działania.

Zobacz rozwiązanie

Zarządzanie zadaniami

Pomóż pracownikom osiągać lepsze wyniki więcej dzięki rozwiązaniu Zebra Reflexis.

Zobacz rozwiązanie

Komunikacja i współpraca

Uprość pracę i komunikację dzięki spójnej i wygodnej platformie mobilnej.

Zobacz rozwiązanie

Znakowanie towaru

Zwiększ wydajność alokacji, dokładność prognoz i zgodność z przepisami, zyskując większą sprzedaż, lepsze marże i wyższą jakość obsługi klienta.

Zobacz rozwiązanie

Zapobieganie stratom i ochrona zasobów

Chroń swoje zasoby, zminimalizuj straty towarów i szkody pieniężne oraz zapobiegaj kradzieżom i oszustwom dzięki strategicznym rozwiązaniom firmy Zebra w zakresie redukcji strat w handlu detalicznym.

Zobacz rozwiązanie

Obsługa

Rozwiązania firmy Zebra do obsługi zwrotów w handlu detalicznym umożliwiają inteligentniejsze liczenie zapasów, zautomatyzowane zarządzanie zadaniami i lepszą współpracę między pracownikami.

Zobacz rozwiązanie

Uzupełnianie półek i zapasów

Ogranicz koszty związane z brakiem zapasów, wprowadzając do swojego sklepu inteligentne funkcje, które umożliwiają automatyczne wykrywanie zasobów dzięki rozwiązaniom firmy Zebra do uzupełniania półek i zapasów.

Zobacz rozwiązanie

Chcesz wzmocnić pozycję pracowników pierwszej linii?