Chat with us
Loader
Establishing connection, please wait while we connect you.

Branże:

Transport i logistyka

Bezbłędna realizacja na każdym etapie procesu.

Rozwiązania dla sektora transportu i logistyki: Większe możliwości operacyjne łańcucha dostaw dla sukcesu firmy

W dzisiejszym świecie wymagania stawiane przedsiębiorstwom z branży transportu i logistyki są wyższe niż kiedykolwiek wcześniej. Pracownicy są przeciążeni obowiązkami oraz działają pod nieustanną presją, wymogi prawne są niezwykle złożone, a klienci oczekują natychmiastowej obsługi i dostępu do informacji. Na szczęście firma Zebra ma w swojej ofercie rozwiązania zapewniające nieosiągalną wcześniej widoczność zasobów w każdym dziale firmy. Pozwalają one podejmować trafniejsze i oparte na rzetelniejszych informacjach decyzje oraz bezbłędnie realizować zamówienia.

Jak elastyczny jest Twój łańcuch dostaw?

Oceń swoją gotowość w dwóch kluczowych obszarach, aby dotrzymać tempu terminowej realizacji zamówień: cyfryzacji i współpracy branżowej.

Przeglądaj rozwiązania dla sektora transportu i logistyki

Przyjmowanie towaru
Przyjmowanie towaru

Lepszy wgląd w dostawy, uzgadnianie listów przewozowych i szybkie sortowanie przychodzącego towaru do odłożenia w miejsce składowania.

Składowanie i uzupełnianie towaru
Składowanie i uzupełnianie towaru

Zapewnij, aby otrzymywany towar i materiały były odkładane w odpowiednie miejsce w celu zapewnienia wydajnej kompletacji zamówień, sprawnej analizy rotacji zapasów i uniknięcia utraty sprzedaży.

Zarządzanie zapasami i materiałami
Zarządzanie zapasami i materiałami

Wiedz, gdzie aktualnie znajdują się wszystkie zasoby Twojego przedsiębiorstwa i w jakim są stanie, aby móc zwiększać produktywność i wydajność okresowych inwentaryzacji.

Multimodalna i sterowana głosem kompletacja zamówień
Multimodalna i sterowana głosem kompletacja zamówień

Technologia multimodalnej i sterowanej głosem kompletacji firmy Zebra usprawnia proces kompletacji, zwiększając dokładność i produktywność.

Pakowanie i składowanie tymczasowe
Pakowanie i składowanie tymczasowe

Zapewnij pracownikom środowisko urządzeń niewymagających używania rąk, aby mogli skupić się wyłącznie na zadaniu i utrzymywać procesy w ruchu.

Przeładunek
Przeładunek

Zadbaj o to, by paczki i palety znalazły się we właściwym pojeździe i we właściwej kolejności, aby dostawy można było realizować szybko i sprawnie.

Wysyłka
Wysyłka

Wyeliminuj obsługiwany ręcznie proces weryfikacji załadunku oraz zwiększ dokładność i poziom optymalizacji.

Logistyka zwrotna
Logistyka zwrotna

Korzystaj z możliwości nieustannego śledzenia zasobów w całym łańcuchu dostaw zwrotnych, aby sprawnie przyjmować zwroty i ustalać sposób rozwiązania problemu i móc jak najszybciej ponownie włączać towar ze zwrotów do zapasów.

Zarządzanie łańcuchem chłodniczym
Zarządzanie łańcuchem chłodniczym

Nie obawiaj się o sprzęt podczas pracy w skrajnych temperaturach dzięki naszym rozwiązaniom dostosowanym do pracy w mroźniach.

Usługi pocztowe i kurierskie
Usługi pocztowe i kurierskie

Zapewnij swoim klientom wgląd w stan zamówienia od chwili odbioru aż po dostawę i zadbaj o to, by do właściwych osób o właściwym czasie trafiały właściwe paczki – bez żadnych pomyłek.

Potwierdzanie odbioru i doręczenia
Potwierdzanie odbioru i doręczenia

Zadbaj o przekazywanie rzetelnych danych w ramach łańcucha dowodowego podczas odbierania i dostarczania zamówień dzięki możliwości elektronicznej rejestracji podpisów i mobilnym rozwiązaniom do druku paragonów.

Zarządzanie flotą
Zarządzanie flotą

Dbaj o łączność pomiędzy wszystkimi swoimi zasobami i pracownikami i utrzymuj flotę w drodze dzięki rozwiązaniom do proaktywnego serwisowania i planowania tras oraz kontroli zgodności z wymogami.

Zarządzanie zasobami i obiektami
Zarządzanie zasobami i obiektami

Monitoruj nieustannie stan techniczny i lokalizację sprzętu i zasobów, aby proaktywnie dbać o wydajne działanie procesów operacyjnych swojego przedsiębiorstwa.

Komunikacja między pracownikami
Komunikacja między pracownikami

Wyposaż swoich pracowników w niezawodne, wytrzymałe urządzenia do komunikacji głosowej i wymiany danych, które zwiększają produktywność i pomagają dbać o bezpieczeństwo i wydajność procesów roboczych.

Zarządzanie placami przeładunkowymi
Zarządzanie placami przeładunkowymi

Skróć czas oczekiwania i zwiększ przepustowość dzięki działającym w czasie rzeczywistym systemom lokalizacyjnym do identyfikowania i śledzenia naczep i kontenerów oraz ustalania kolejności ich obsługi na swoim placu przeładunkowym.

Sektory przemysłu

A Zebra vehicle-mounted computer installed on a forklift in a warehouse setting
Magazyny
Magazyny

Zintegruj swój łańcuch dostaw, ciesz się możliwością dynamicznej realizacji zamówień i w pełni wykorzystuj potencjał modernizacji dzięki najlepszemu w swojej klasie sprzętowi i oprogramowaniu dostosowanemu do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. 

Flota i dostawy
Flota i dostawy

Dbaj, by kierowcy mogli przez cały czas być w drodze, a zasoby w ruchu, by Twoje przedsiębiorstwo mogło działać płynnie. Dedykowane rozwiązania w zakresie floty i dostaw firmy Zebra spełnią specyficzne potrzeby Twojego przedsiębiorstwa.

Place i terminale przeładunkowe
Place i terminale przeładunkowe

Dzięki rozwiązaniom do elektronicznego śledzenia zasobów firmy Zebra zyskujesz wgląd niezbędny do skrócenia czasu oczekiwania, zwiększania przepustowości i dbania o przestrzeganie przepisów, co pozwoli Ci stworzyć bezpieczny, wydajny i produktywny plac przeładunkowy.

Potrzebujesz pomocy przy wyborze odpowiedniego rozwiązania?