Badanie firmy Zebra: dostęp do danych w czasie rzeczywistym jest kluczowy dla pracowników terenowych z sektora energetyki i usług użyteczności publicznej

Według prognoz w ciągu najbliższych pięciu lat nastąpi dynamiczny wzrost zastosowania wytrzymałych urządzeń mobilnych i tabletów

Warszawa, 10 lutego – Firma Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA) oferująca innowacyjne rozwiązania dla biznesu, pozwalające uzyskać przewagę nad konkurencją, zaprezentowała  wyniki badania, z którego wynika, że firmy z sektora energetyki i usług użyteczności publicznej na całym świecie zwiększą inwestycje w technologie mobilne, aby ułatwić wykonywanie obowiązków pracownikom terenowym.

Zdaniem 85 proc. ankietowanych w ramach badania Future of Field Operation dostęp do danych w czasie rzeczywistym jest niezbędny do zapewnienia skutecznego obiegu dokumentów o znaczeniu krytycznym dla działalności w sektorze energetyki i usług użyteczności publicznej. Wyniki te zostały ujęte w trzyczęściowym raporcie przygotowanym przez firmę Zebra, a poświęconym prezentacji specjalnie zaprojektowanych rozwiązań dla pracowników liniowych z sektora energetyki i usług użyteczności publicznej z okazji konferencji i targów DISTRIBUTECH International.

Technologia mobilna ma kluczowe znaczenie dla utrzymania nieprzerwanej działalności, której klienci oczekują od dostawców wody, energii elektrycznej i paliwa – mówi Alex Cooper, Director of Government and Critical Field Service Strategy w Zebra Technologies. – W celu spełniania swoich obowiązków w sposób maksymalnie wydajny i bezpieczny, pracownicy liniowi muszą mieć dostęp do komunikacji mobilnej. Z naszego badania wynika, że realizacji inicjatyw związanych z transformacją cyfrową przez organizacje z sektora energetyki i usług użyteczności publicznej będzie towarzyszyć szeroko zakrojone wdrażanie technologii mobilnych, które zapewnią pracownikom terenowym dostęp do danych w czasie rzeczywistym.

73 proc. ankietowanych z sektora energetyki i usług użyteczności publicznej postrzega swoje organizacje jako zorientowane na stosowanie technologii mobilnych. Wiąże się z to ze strategią tych firm ukierunkowaną na cyfryzację operacji biznesowych dzięki wykorzystaniu urządzeń mobilnych, które mają pomóc w przejściu z reaktywnego modelu usługowego na model proaktywny, predykcyjny a nawet preskrypcyjny.

Wdrożenie urządzeń mobilnych pomogło większości ankietowanych zwiększyć wydajność operacji terenowych. Zdaniem 75 proc. respondentów w ciągu najbliższego roku technologie mobilne pozwolą zwiększyć poziom zadowolenia pracowników terenowych. Wspomniany wzrost wydajności oraz zadowolenia pracowników stymuluje obecnie znaczny wzrost zastosowania urządzeń i aplikacji mobilnych w obiegach pracy w terenie o znaczeniu krytycznym dla działalności. Obecnie zaledwie 26 proc. firm wyposaża więcej niż połowę swoich zespołów terenowych w technologie mobilne. Zdaniem respondentów do roku 2025 odsetek ten w sektorze energetyki i usług użyteczności publicznej osiągnie poziom 43 proc.

Badanie firmy Zebra dotyczyło także trendów związanych z wdrażaniem i wykorzystaniem technologii w terenie. W kwestii doposażania pracowników terenowych z sektora energetyki i usług użyteczności publicznej prym wiodą urządzenia o większej odporności. Obecnie niemal 50% firm wdrożyło wzmocnione tablety, przy czym w perspektywie najbliższego roku odsetek ten wzrośnie do 80 proc. Zdaniem jeszcze większej liczby ankietowanych w perspektywie pięciu lat w ich firmach zostaną wdrożone wzmocnione smartfony. Aż 93 proc. respondentów uważa, że zgodnie z firmową strategią mobilną pojawią się także specjalnie zaprojektowanie urządzenia przenośne dla pracowników terenowych.

Spośród najpopularniejszych funkcji urządzeń mobilnych 66 proc. ankietowanych wskazuje geolokalizację i nawigację satelitarną jako „niezwykle ważne” w kontekście codziennych operacji. Na drugim miejscu uplasował się dostęp do baz danych w czasie rzeczywistym (63 proc.), a na trzecim poczta elektroniczna (62 proc.).

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI  

  • W perspektywie najbliższych pięciu lat odsetek firm wyposażających więcej niż połowę swoich zespołów terenowych w urządzenia mobilne wzrośnie o 17 punktów procentowych i osiągnie 43%.
  • Zdaniem respondentów w ciągu najbliższych pięciu lat liczba wzmacnianych tabletów i innych urządzeń mobilnych dla pracowników terenowych będzie rosnąć szybciej niż w przypadku analogicznych urządzeń klasy konsumenckiej.
  • Najważniejszymi funkcjami tych urządzeń zgodnie ze wskazaniami ankietowanych są kolejno: geolokalizacja i nawigacja satelitarna, dostęp do baz danych w czasie rzeczywistym oraz poczta elektroniczna.
  • Wyniki te zostały ujęte w trzyczęściowym badaniu „Future of Field Operations” przygotowanym przez firmę Zebra, a poświęconym prezentacji specjalnie zaprojektowanych rozwiązań dla pracowników liniowych z sektora energetyki i usług użyteczności publicznej. Można się będzie z nimi zapoznać podczas konferencji i targów DISTRIBUTECH International na stoisku nr 3959.

 

INFORMACJE NA TEMAT ANKIETY I METODOLOGII

Wyniki te są ujęte w trzyczęściowej serii Future of Field Operations, która zostanie opublikowana w pierwszej połowie 2020 r. Kolejne części serii będą poświęcone bezpieczeństwu publicznemu oraz operatorom telekomunikacyjnym. W ankiecie wzięło udział ponad 1200 osób decyzyjnych z trzech sektorów z obu Ameryk, Europy oraz regionu Azji i Pacyfiku.

###

O FIRMIE ZEBRA
Zebra (NASDAQ: ZBRA) umożliwia firmom z branży handlu detalicznego/ecommerce, produkcji, transportu i logistyki, opieki zdrowotnej i innych sektorów osiągnięcie przewagi w zakresie wydajności. Dzięki współpracy z ponad 10 tysiącami partnerów w ponad 100 krajach firma dostarcza dopasowane do potrzeb branży, kompleksowe rozwiązania, które łączą ludzi, zasoby i dane, pomagając klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji biznesowych. Oferowane przez Zebra Technologies rozwiązania podnoszą jakość zakupów, umożliwiają śledzenie i zarządzanie zapasami, a także poprawiają efektywność łańcucha dostaw i opieki nad pacjentem. W 2019 roku Zebra dołączyła do firm indexu S&P 500 oraz znalazła się na 166 miejscu na liście Najlepszych Pracodawców na Świecie wg Forbesa. Więcej informacji można uzyskać odwiedzając stronę www.zebra.com lub rejestrując się w systemie powiadomienia o nowościach Zachęcamy do śledzenia naszego bloga – Your Edge – oraz obserwowania firmy na LinkedIn, Twitterze i Facebooku.

Kontakt do mediów:

Valérie Berrivin
Zebra Technologies
Tel. +33-(0)-607-956-184
valerie.berrivin@zebra.com

Przemysław Kozera
East-Side-Consulting
+48 786 100 058
kozera@east-side-consulting.pl

ZEBRA i stylizowany wizerunek głowy Zebry są znakami towarowymi należącymi do Zebra Technologies Corporation, zarejestrowanymi w wielu krajach na całym świecie. Android jest znakiem towarowym Google LLC. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli. ©2020 Zebra Technologies Corporation oraz/lub jej oddziały. Wszelkie prawa zastrzeżone.